فراخوان مجله

فراخوان مجله تحقیقات نوین در برق

فصلنامه علمی تخصصی تحقیقات نوین در برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول در هشتادمین جلسه کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی طی نامه شماره ۸۷/۱۶۹۳۸۸ مورخ ۹۰/۰۵/۱۹ به تصویب رسیده است .


به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،  بدینوسیله از پژوهشگران، محققان، اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی برق (قدرت) دعوت بعمل می آید با ارائه مقالات خود بر غنای علمی مجله بیفزایند.

زمینه فعالیت مجله شامل :

  • تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی
  • بهره برداری و برنامه ریزی سیستم های قدرت
  • اجزاء شبکه قدرت
  • سیستمهای تجدید ساختار یافته و بازار برق
  • کیفیت توان
  • و…

از پژوهشگران علاقه مند دعوت می گردد جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به پایگاه اطلاع رسانی مجله مراجعه نمایند.

[اطلاعات کامل ژورنال]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید