فراخوان مقاله

چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران

چهارمین همایش ملی باستان شناسی ایران،  ۱۵ تا ۱۶ آبان ۱۳۹۸ توسط دانشگاه بیرجند در محل دانشگاه برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات خود حداکثر تا ۲۰ تیر با توجه به محورهای همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

پیش از تاریخی

  • پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی پیش از تاریخ ایران
  • پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی پیش از تاریخ (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، و غیره)
  • و…

تاریخی

  • پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی تاریخی ایران
  • پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی تاریخی (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، فرهنگی و غیره)
  • و…

اسلامی

  • پژوهش های میدانی در حوزه باستان شناسی اسلامی ایران
  • پژوهش های تئوری در حوزه باستان شناسی اسلامی (مباحث اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اعتقادی، و غیره)
  • و…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید