فراخوان مقاله

سومین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و کاربردها

سومین کنفرانس بین المللی اینترنت اشیاء و کاربردها، در تاریخ ۲۷ تا ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ توسط دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه اصفهان  در شهر اصفهان در محل دانشگاه برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از پژوهشگران علاقه مند به حوزه اینترنت اشیاء دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل خود در سومین دوره کنفرانس حداکثر تا ۱۵ دی با توجه به محورهای اصلی کنفرانس اقدام نمایند.

MAIN TOPICS:

Enabling Technologies

 • Low power and energy harvesting sensors
 • Wireless Technologies,WSN
 • Smart City Communication Infrastructures
 • IoT networking Protocols
 • &…

IoT Services and Applications

 • Web of Things
 • IoT Platforms and Middlewares
 • Augmented Reality and Virtual Reality,human-to-object and object-to-object interactions
 • IoT and Security Management Services

&…

IoT and Computing

 • Cloud Computing and IoT
 • Fog Computing and IoT
 • &…

IoT and Data Science

 • IoT Data Analytics,Big Data
 • Semantic Data and IoT

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید