فراخوان مقاله

همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد

همایش ملی جلوه های هنر ایرانی اسلامی در فرهنگ،علوم و اسناد در تاریخ ۹ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه گیلان در شهر گیلان برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از پژوهشگران علاقه مند دعوت می گردد جهت ارائه مقالات خود حداکثر تا ۱۰ بهمن با توجه به محورهای اصلی همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • رابطه  هنرهای ایرانی اسلامی  و  فرهنگ
  • جغرافیای فرهنگی ایران باستان و در دوره اسلامی
  • ارتباط هنرهای ایران باستان و دوره اسلامی با آداب ، رسوم ، باورها  و فرهنگ شفاهی ایران
  • مقایسه تطبیقی نقش آیین ها و آداب و رسوم و فرهنگ شفاهی در هنر ایران باستان و در دوره اسلامی
  • رابطه بیناتمدنی هنر  ایران و سایر ملل در دوره باستان و دوره اسلامی
  • و…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید