فراخوان مقاله

سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین

سومین همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین، در تاریخ ۷ تا ۸ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد و با همکاری شهرداری یزد در شهر یزد برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از مهندسین و دانشجویان علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه مقالات خود حداکثر تا ۱ دی  با توجه به محورهای این دوره همایش اقدام نمایند.

از محورهای همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

کاربردهای سنجش از دور و GIS در آمایش سرزمین در زمینه های:

  • طراحی و تعیین مسیر، مکان یابی بهینه، طرح‌های جامع برق رسانی و کاهش تلفات توزیع برق و گاز
  • علوم کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست،تغییرات پوششی و تحلیل فضایی کاربردهای اراضی در آمایش سرزمین
  • مدیریت بحران و مخاطرات طبیعی، بحران آب شرب استان یزد، خشکسالی و اثرات آن در منابع طبیعی
  • کاربرد GIS در مدیریت منابع آب و تغییرات کمی و کیفی
  • و…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید