انتشار مقالات

نمایه سازی کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران

مجموعه مقالات کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۴ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و مرکز مطالعات و تحقیقات و تحت حمایت سیویلیکادر شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irدر این کنفرانس۲۱۲عنوان مقاله تخصصی شامل  ۲۰۵۲صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران

رابطه ی بین گرایش جنسی ، آگاهی جنسی و نگرش مذهبی با رضایت زناشویی و رضایت زندگی زوج های روانشناس و افراد عادی
بررسی تاثیر نظام آموزش دوری از بعد عاطفی برانگیزش تحصیلی دانش آموزان ابتدایی شهرستان ارومیه
واکاوی انتقادی پیامد نقاط قوت و ضعف های هوشمندسازی مدارس در نظام آموزشی ایران
رابطه شیوه های فرزندپروری با سلامت عمومی دانش آموزان متوسطه
ضرورت اجتناب نا پذیر نقش مدیریت اخلاق در سازمان ها
تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی و پذیرش اجتماعی دردانشجویان
تاثیر آموزش مهارتهای اشتغال زای عصر دانایی به روش کلوپ شغلی بر خود کارآمدی شغلی و امید به اشتغال دانشجویان دانشگاه های مشهد
نقش آموزش و پرورش در امنیت اجتماعی
بررسی رابطه بین استرس شغلی و کیفیت زندگی کارکنان مرکز نظارت و ارزیابی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران
تاثیر طرحواره درمانی درکاهش طرحواره های ناسازگار اولیه بیماران اچ آی وی/ایدز با سابقه رفتارهای پرخطر جنسی
رابطه بین الگوهای سخت انضباطی والدین و سبک هویت با پرخاشگری دردانش آموزان مقطع متوسطه شهر اهواز
ویژگیهای روانسنجی آزمون مهارتهای اجتماعی و هیجانی دانشآموزان ابتدایی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی
بررسی عوامل موثر بربهینه سازی فرآیندهای داخلی بیمارستان توحید سنندج
رابطه هوش هیجانی و افزایش سازگاری فردی و اجتماعی
پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس سبک های هویت
پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس شیوه های فرزند پروری ادراک شده
بررسی رابطه بین سلامت عمومی، نگرش مذهبی و ویژگیهای جمعیت شناختی با اضطراب مرگ در سالمندان شهر تهران
بررسی علل و عوامل میزان آشنایی معلمان دوره ابتدایی استان اردبیل از مبانی برنامهریزی درسی و اصول یادگیری
اثربخشی گروه درمانی شناختی-رفتاری مدیریت استرس بر تبعیت ازدرمان، خودکارآمدی و استرس ادراک شده ی بیماران مبتلا به ام اس شهر تهران
جنگ رسانه ای و سلطه سیاسی
بررسی تاثیرآموزش ذهن آگاهی براضطراب واسترس بیماران قلبی عروقی
بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های معنوی بر خود کارآمدی و امید به آینده والدین کودکان اوتیستیک و کم شنوای شهر گرگان
بررسی ماهیت و الگوهای عملی بین المللی سازی تغیر برنامه های درسی بر بومی سازی و بین المللی شدن برنامه درسی آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی در عصر جهانی شدن
بررسی تاثیر آموزش های ضمن خدمت مجازی و حضوری کوتاه مدت درتوانمندسازی منابع انسانی آموزش و پرورش ناحیه ۴ تبریز
بررسی نقش آموزش روش های نوین تربیتی خودتنظیمی بر دروس تخصصی هم چون ریاضیات در دانش آموزان
تأثیر و نقش رسانههای همگانی نوین بر آموزش و پرورش
چالشهای توسعه فناوری اطلاعات در روستاها
بررسی اثربخشی آموزش روشهای نوین تربیتی خودتنظیمی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی
اهمیت نماز و بررسی آثار جسمانی و روحانی آن بر انسان
بررسی رابطه بین استرس و کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه پیام نورشهرستان آذرشهر
تأثیر واقعیت درمانی گروهی بر بهبود خودکارآمدی عمومی و اقدام برای رشد شخصی دختران نوجوان هنرستانی
اثربخشی آموزش مهارت برقراری ارتباط موثر بر افسردگی در معلولین جسمی حرکتی زن در شهر اصفهان
تاثیر بازی های رایانه ای بر رفتار کودکان مقطع ابتدایی
مطالعه موردی نقش یادگیری اکتشافی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از دیدگاه جروم برونر
رابطه بین تحمل پریشانی و احساس گرفتاری در مادران دارای فرزند کم توان ذهنی
اثر ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درکاهش باورهای غیر منطقی زوجین شهرتهران
اثربخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت در بهبود باورهای ارتباطی زوجین شهر تهران
آسیب شناسی تربیت دینی در برنامه درسی دوره متوسطه از منظر معلمان و دانش آموزان
اثر ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت در بی مسئولیتی هیجانی، نگرانی زیاد توام با اضطراب و درماندگی نسبت به تغییر در زوجین شهرتهران
اثر ذهن آگاهی مبتتی بر شناخت در تمایل به سرزنش دیگران و واکنش نسبت به ناکامی در زوجین شهرتهران
بررسی ماهیت خلاقیت و شیوه های پرورش آن در مدارس
بررسی رابطه بین ابعاد اعتماد اجتماعی و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار شهرستان زنجان
رابطه سبک های مقابله با استرس و الگوی ارتباط خانواده در دانشجویان
بررسی تاثیر مکانیزم های دفاعی در بروز و تداوم رفتارهای مجرمانه
ارائه تجربه و پژوهش اجرای پروژه مهندسی مجدد فرایندها BPR درشرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با رویکرد ایجاد تحول وفرایندگرایی در سازمان و با تمرکز بر مشارکت کارکنان
بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه اصفهان در رابطه با اساتید راهنما
بررسی رابطهی بین ذهنیت فلسفی مدیران و عملکرد شغلی معلمان
آسیب شناسی اجتماعی دختران فقدانی
بررسی رابطه بین خود پنداره، نقش جنسیتی و بهزیستی روانی در مبتلایان به اختلال هویت جنسی، اختلال کنشی جنسی و افراد عادی
بررسی تأثیر رژیم درمانی کاهش توده بدنی زنان بر کاهش عزت نفس اجتماعی زنان زنان مراجعه کننده مراکز تغذیه درمانی شهر اصفهان
رابطه بین خود شی انگاری و رضایت از تصویر بدن در دانش آموزان دختر ۱۲ – ۱۵ شهر اصفهان
تاثیر کلاس درس پویا همراه با حمایت معلم در بهبود انگیزه یادگیری در دانش آموزان
بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر خودکارآمدی نوجوانان دختر بدسرپرست
اثربخشی درمان ذهن آگاهی بر افزایش سرمایه روانشناختی زنان مواجه شده با خیانت زناشوئی
مقایسه تاب آوری و سبک های دلبستگی همسران خیانت دیده و همسران عادی شهر تهران
نگرش معلمان نسبت به کلاس های موضوعی
نقش برنامه ریزی آموزشی در آموزش
مقایسه هوش هیجانی کارمندان آموزش و پرورش و کارمندان بانک
مقایسه انگیزش شغلی کارمندان آموزش و پرورش و کارمندان بانک سیرجان
مقایسه تعهد سازمانی کارمندان آموزش و پرورش و کارمندان بانک سیرجان
بررسی تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سازگاری فردی نوجوانان دختر بدسرپرست
بررسی نقش واسطه ای هوش فرهنگی در رابطه بین ویژگی های شخصیتی بامهارت های اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه های شمال خوزستان
بررسی نقش شیوه های گوناگون برخورد والدین بر کاهش رفتار نامطلوب فرزندان در بین دانش آموزان دوره ابتدایی
بررسی دیدگاههای تربیتی مطهری و کانت
جایگاه مدارس هوشمند در آموزش
تحلیل و بررسی فرقه ی دروزها به عنوان یکی از فرقه های شیعی
بررسی رابطه ی خلاقیت معلمان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم درامتحان نهایی درس ریاضی
بررسی رابطه میان مدیریت بدن و فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی با گرایش دختران به استفاده از لوازم آرایشی و بهداشتی
بررسی تأثیر رویکرد هیجان مدار برکاهش علائم طلاق عاطفی در زنان مورد مطالعه زنان شهرستان لنجان
روش های تدریس نوین
تبیین رابطه بین باورهای فراشناختی وعملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر یاسوج
بالا بردن یادگیری و رابطه آن با هوش هیجانی
ارزیابی عملکرد گروه های آموزشی درس دین و زندگی دوره متوسطه اول و دوم شهرستان آبدانان بر اساس الگوی CIPP
اختلال یادگیری و عوامل موثر آن بر دانش آموز
بیداری اسلامی ومبارزات سیاسی درسیره حضرت زینب(س)
ایده ها ونظرات فلسفی فارابی
بررسی رابطه بین ناگویی خلقی واضطراب سلامتی زنان مطلقه شهراندیمشک
اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر کاهش افسردگی
بررسی رابطهی بین انعطافپذیری مدیران و عملکرد شغلی معلمان
تحلیل محتوای سند تحول بنیادین با توجه به مؤلفههای تربیت سیاسی امام خمینی (ره)
موضوع مقاله:مقایسه عملکرد مدارس هیات امنایی با مدارس عادی ازدیدگاه همکاران اداری وآموزشی اداره آموزش وپرورش شهرستان بندر ماهشهر سال تحصیلی ۹۵-۹۴
اثر بخشی درمان بیوفیدبک EMG بربهبود ابعاد عاطفی و عملکردی بیماران مبتلا به دیسمنوره اولیه
اثربخشی یادگیری مشارکتی برعملکرد تحصیلی درس مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی شهرستان کهگیلویه
رابطه ترتیب تولد با هوش هیجانی دانشجویان دختردانشگاه آزاد اسلامی همدان
قصه گویی قرآنی و رشد اجتماعی کودکان در برنامه درسی دوره پیش دبستانی
جایگاه نظم در توسعه اموزش و پرورش ابتدایی با تاکید بر نقش معلم
اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر اضطراب اجتماعی و سلامت روان دانش آموزان دبیرستانهای منطقه کاکی استان بوشهر
بررسی رابطه بین رویکردهای یادگیری با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان اردکان
بررسی اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی در دانش آموزان پایه پنجم ابتدائی شهرستان ماهشهر
نقش شیوههای فرزند پروری والدین در پیش بینی افکار خودکشی دانش آموزان
بررسی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی پنجم از منظر توجه به مهارت های زندگی
بررسی تاثیر ترس از موفقیت و مهارتهای ذهن آگاهی بر شادی و نشاط دانشجویان
نقش دانشگاه فرهنگیان در تربیت دینی دانشجو معلمان
تحلیل عاملی و هنجاریابی پرسشنامه اضطراب مرگ
بررسی شاخصهای اعتبار، روایی و هنجار آزمون سبک هویت دانش آموزان و دانشجویان
نقش معلم در نظام آموزش و پرورش
زن در آیینه نهج البلاغه
بررسی کتاب علوم پنجم ابتدایی از نظر تقویت تفکر خلاق
جایگاه شایستگی فرهنگی واجتماعی معلم
آشنایی با اختلالات ریاضی در دوره دبستان و راهکارهای مقابله با آن
روششناختی دانش تربیت اسلامی خانواده با رویکرد سبک زندگی امام رضا (ع)
آموزش و پرورش و تربیت سیاسی دانش آموزان
تحلیل محتوای هدیه های آسمانی پایه پنجم ابتدایی از منظر تاکید برشخصیت های ملی ومذهبی
بررسی تاثیر آموزش گروهی تن آرامی بر پارامترهای سلامت عمومی روانی و استرس شغلی پرستاران شرکت نفت اهواز
نقش تعالیم اسلامی در تربیت فرزند
توانمندسازی منابع انسانی؛ موانع و چالش ها و راهکارهایی برای توسعه آن
طلاق و آثار آن بر روی فرد و اجتماع
اثربخشی درمان تعامل والد-کودک برکاهش نگرانی و ناراحتی ناشی از اضطراب جدایی در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر بوشهر
بررسی رابطه بین خودکارآمدی وعملکرد تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر یاسوج
بررسی مهمترین عوامل تاثیرگذار بر بزهکاری نوجوانان
اهمیت تعلیم و تربیت اسلامی در برخورد با رشوه
بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT بر کاهش خستگی روانی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس MS
بررسی و تحلیل تصاویر کتاب (هدیه های آسمان)پایه دوم ابتدایی
علل تاخیرسن ازدواج جوانان وراهکارهای پیشگیری
ارزشیابی کیفی و بازخوردهای یادگیری یاددهی
اثربخشی خنده درمانی کاتاریا بر اضطراب فراگیر و بهزیستی روانشناختی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی
تاثیر آموزش رویکرد شناختی-رفتاری بر پرخاشگری دانش آموزان پسرمقطع متوسطه
بررسی تاثیرمولفههای مدیریت دانش بر موفقیت سازمانی با تاکیدبر نقش میانجی نوآوری سازمانی کارکنان اداره کل آموزش وپرورش اهواز سال تحصیلی ۹۵ – ۹۴
رابطه بین جهت گیری مذهبی با کارکرد خانواده و شادکامی در بین دانش آموزان دبیرستانی
شناسایی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و تعهد سازمانی در بین معلمان آموزش و پرورش دهگلان
بررسی رابطه بین شادکامی اسلامی با شادکامی روانشناختی و سلامت روان در دانش آموزان
بررسی رابطه کمال گرایی و باورهای غیر منطقی با ملاک های همسر گزینی در میان دانشجویان دختر
رابطه سبکهای فرزندپروری و طرحوارههای ناسازگار اولیه با کمالگرایی در دانش آموزان دختر گرگان
آینده پژوهی مفاهیم و کارکردهای آن
رابطه سبک های یادگیری با خودپنداره تحصیلی دانشجویان ورودی ۱۳۹۳ دانشگاه ولی عصر (عج) شهر رفسنجان
اثربخشی ذهن آگاهی برسازگاری بهداشتی، عاطفی و اجتماعی مادران دانش آموزان ناشنوا و نیمه شنوا
تأثیر آشنایی بیشتر والدین و معلمان با اختلال بیش فعالی بر نحوه برخورد با کودکان مبتلا به این اختلال
بررسی کتاب علوم دوم ابتدایی از نظر تقویت تفکر خلاق
بررسی رابطه بین سازگاری اجتماعی و خودکارآمدی با اعتیاد به اینترنت دربین دانش آموزان دبیرستانی
اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر پرخاشگری در دانش آموزان ششم ابتدایی
هوشمند سازی و یادگیری
اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افزایش شفقت بر خود در مادران کودکان اتیسم شهر اصفهان
تحلیل محتوای کتاب علوم سوم دبستان سال ۱۳۹۴ به روش ویلیام رومی
تاثیر برنامه آموزش فلسفه به کودکان بر امید و باورهای رایج دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی کرمان درسال تحصیلی ۹۳-۹۴
بررسی وضعیت سرسختی روانشناختی و نگرش مذهبی در اعضای هیئت های مذهبی شهرستان ایلام در سال ۹۳
بررسی رضایت زناشویی و توانایی حل مسئله در زنان شاغل و خانه دار شهراهواز
بررسی اثر بخشی آموزش گروهی امیددرمانی بر کاهش اضطراب مرگ وافزایش امید به زندگی بیماران همودیالیزی در بیمارستان شهید مصطفی خمینی شهرستان ایلام در سال ۹۴
تاثیر زوج درمانی هیجان محور بر تنظیم شناختی هیجان و حل مشکلات بین فردی زوجین متعارض شهر ایلام
بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر الگوی ۸ مرحله ای کش بر تصویر بدنی منفی دختران دانشجو دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام در سال ۱۳۹۴
صمیمیت زناشویی و تاثیر آن در خانواده
بررسی آسیب های اجتماعی و اقتصادی و راهکارهای مقابله با آن
واکاوی علم ودین در سبک زندگی اسلامی درسیره ومعارف حضرت امام شمس الشموس(ع)
واکاوی تبری در آموزه های امام حسین(ع)وزیارت عاشورا
تاثیر یوگای خنده بر کاهش افسردگی زنان شهر اصفهان
بررسی میزان به کارگیری راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان
بررسی رابطه بین شادکامی با سلامت روان در دانش آموزان اول دبیرستان درشهر همدان
بررسی رابطه سبک های هویتی و سبک های دفاعی با رضایت زناشویی در زوجین استان اصفهان
بررسی موردی دیپلماسی شهری درفرآیند پارادیپلماسی درعصرجهانی شدن
بررسی نقش سبک زندگی دینی درکاهش بزهکاری کودکان ونوجوانان
دوستانی که دشمن شدند! بررسی نظریات شخصیت فروید، آدلر ویونگ
روانشناسی تربیتی وکاربرد آن درآموزش
اضطراب امتحان در دانش آموزان و راهکارهای غلبه بر آن
علل بی توجهی نوجوانان به نماز و راهکارهای آن
آسیب شناسی فرهنگ عزاداری
نقش معلمان در تربیت اقتصادی دانش آموزان
روابط اجتماعی و سبک زندگی با رویکرد نظم و امنیت
نقش انتظار در افزایش معنویت گرایی در خانواده و مقابله با انحراف ها
راهبردهای مدیریت کلاس درس در راستای سلامت دانش آموزان
آموزش حقوق شهروندی و مهارت های زندگی در مدارس ابتدایی استان اردبیل با تاکید بر ضرورت و اهمیت آموزش
رابطه بین پایگاه های هویت اریکسون و علائم روان شناختی دردانش آموزان دختر آموزشگاه های متوسطه استان اردبیل
بررسی و شناسایی مشکلات فرایند ارزشیابی برنامه های درسی از نظرکارشناسان آموزش و پرورش استان اردبیل و ارائه رهکارهایی برای رفع آن در سال ۹۴
بررسی رابطه سبک های فرزند پروری و خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی دانش آموزان دبیرستانهای دخترانه شهر کرمان
مقایسهی احساس تنهایی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان دخترکارشناسی ارشد بومی و غیر بومی دانشگاه ایلام
بررسی رابطه بین سبکهای تفکر و خلاقیت دانشآموزان پسر مقطع متوسطه شهرستان آبدانان
نقش آموزشهای دینی درارتقاء سطح سلامت روانی و اجتماعی
نقش تربیتی خانواده دردستیابی به حیات طیبه ازنگاه علم و دین
بررسی تاثیر آموزش به روش تجربه و عمل با روشهای زبانی برپیشرفت تحصیلی ریاضی پایه چهارم ابتدایی شهرقیدار
انضباط مثبت درکودکان ۵تا۹سالگی
عوامل اجتماعی بزهکاری نوجوانان و جوانان
بررسی و تحلیل اوضاع شیعیان هند
روش های پرورش مهارت تفکر و کاربرد آنها در طراحی فعالیت یادگیری
فرهنگ و شخصیت: مقایسه قومیت های بزرگ ایران براساس مدل پنج عامل بزرگ شخصیت
پیش بینی تفکر انتقادی براساس خلاقیت هیجانی دردانشجویان دانشگاه شیراز
رابطه استفاده ازمکانیزم های دفاعی رشد یافته بارضایت اززندگی و شادکامی
بررسی کتاب هدیه آسمانی پایه دوم ابتدایی در بعد نگرش
بررسی برخی از شاخصه های تعلیم و تربیت عرفانی در کلام مولانا
نگاهی دوباره به کیفیت درنظام های آموزشی
پیش بینی تفکرخلاق دانشجویان ازروی اهداف پیشرفت
بررسی رابطه سبک های دلبستگی باسلامت عمومی دانش آموزان متوسطه دوم
بررسی رابطه دوزبانگی بااعتمادبه نفس دانش آموزان ابتدایی
بررسی رابطه بین محیط مدرسه و نحوه مدیریت آن با افت تحصیلی دانش آموزان
بررسی رابطه شرایط آسان گذرتحصیلی با افت تحصیلی دانش آموزان
بررسی اثر بخشی روشهای نوین و سنتی یاددهی – یادگیری در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان شهرستان میاندوآب
بررسی هوش های چندگانه در ارتباط با فرسودگی شغلی معلمان
تعیین رابطه بین خلاقیت تحصیلی، انگیزه تحصیلی و توانش تحصیلی با بهبود خود شکوفایی تحصیلی در درس ریاضیات مورد مطالعه، دیدگاه اساتید دانشگاه فنی شریعتی تهران
کنکاشی پیرامون نقش آموزش و پرورش در آسیب شناسی اجتماعی و امنیت اجتماعی
بررسی رابطه خلاقیت و سبک های تدریس معلمان در آموزش و پرورش
بررسی رابطه خلاقیت با سبک های تدریس اساتید در مقطع کاردانی آموزشکده فنی و حرفه ای دختران میبد
بررسی تأثیر متغیرهای فراشناختی بر سبک های تدریس در آموزشکده فنی و حرفه ای دختران میبد با تأکید بر اطمینان شناختی و کنترل افکارمنفی
تربیت شهروندی
بررسی تربیت جنسی ازمنظر نهج البلاغه و قرآن کریم
بررسی رابطه بین سلامت روانی و رضایت شغلی دبیران مطالعه موردی: دبیران دوره اول متوسطه شهرکرمانشاه
فرهنگ شهروندی و رابطه آن با شبکه های اجتماعی
تاثیرآموزش محتوای آموزش الکترونیکی برمیزان نگرش دانش آموزان هنرستانهای فنی و حرفه ای دخترانه شهرکرمانشاه
تبیین اندیشه ها وآراء تربیتی ابونصرفارابی درزمینه تعلیم و تربیت و تاثیر آن برجوامع بشری
بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی برمهارتهای زندگی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره اول مدرسه سما شهرکرمان
نقش فعالیت های فوق برنامه درآموزش و پرورش ابتدایی
نقش استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر برون گرایی جوانان دانشگاه پیام نور
تحلیل محتوای کتاب علوم پایه پنجم دوره ابتدایی براساس روش ویلیام رومی درسال تحصیلی ۹۴-۹۵
اثربخشی آموزش روانی حرکتی بر بهبود مهارت های روانی حرکتی کودکان دارای اختلال یادگیری شهرستان قاین
بررسی کتاب هدیه های آسمانی چهارم از نظر موضوعات اسلامی
تحول درآموزش و پرورش از دیدگاه دیویی و کیل پتریک
بررسی و مقایسه اهمال کاری تحصیلی بین دانشجویان دانشگاه های بیرجند
بررسی و مقایسه باورهای فراشناختی درباره اهمال کاری بین دانشجویان دانشگاه های بیرجند
بررسی اثربخشی درمان تعامل والد-کودک بر نشانه های بالینی اضطراب جدایی در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر بوشهر
بررسی کتاب هدیه آسمانی پایه چهارم ابتدایی در بعد نگرش
بررسی توانمندسازی معلمان و تاثیرآن درارتقاء سطح آموزش وپرورش
تحلیل محتوای علوم تجربی پایهی سوم ابتدایی از نظر حل مسئله
بررسی رابطه بین وجدان کاری و جو اخلاقی در دبیران دوره های اول و دوم متوسطه شهرستان سیروان
بررسی و تحلیل نقش پرورش دهندگی دانشگاه به عنوان یک سازمان اجتماعی
تاثیر روش تدریس مشارکتی مبتنی بر محیط الکترونیکی برمیزان خلاقیت و پیشرفت درسی
بررسی وضعیت انطباق پذیری مسیر شغلی در بین دانشجویان مهندسی شهید باهنر کرمان بر حسب جنسیت

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید