فراخوان مقاله

فراخوان مقاله ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک

ششمین کنفرانس علمی پژوهشی مدیریت منابع آب و خاک در تاریخ ۱۵ تا ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ توسط انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران  در دانشگاه شهید باهنر کرمان برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irاز پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه مقالات خود حداکثر تا ۱ بهمن با توجه به محورهای برگزاری این دوره همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • مدیریت منابع آب
  • مدیریت و بهره برداری از منابع آب غیرمتعارف
  • آبخیزداری و آبخوانداری
  • هیدرولیک و هیدرولوژی
  • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید