فراخوان دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی صنعتی

http://www.callforpapers.ir/دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت انرژی صنعتی، 23 آذرماه 1391 توسط هم اندیشان انرژی کیمیا در تهران، سالن همایشهای صدا و سیما برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) از جمله اهداف برگزاری این کنفرانس می توان به ايجاد نگاه ويژه در كشور به موضوع استفاده منطقي از انرژي در صنايع مختلف و مطالعه علمي اشاره نمود. از كليه پژوهشگران، صاحبنظران، انديشمندان، شركتها و موسسات فعال در حوزه نفت، انرژي و صنايع مرتبط انتظار ميرود ضمن حضور و حمايت از اين حركت، نظرات، پيشنهادات و آگاهي هاي خود را در قالب ارائه مقاله در همايش در حوزه هايي ذكر شده به اطلاع جامعه متخصصين كشور برسانند. محورهای کنفرانس به شرح زیر می باشد و مهلت ارسال اصل مقالات 10 آبان ماه خواهد بود.

جايگاه آتي مديريت انرژي در منطقه و كشور

 • مطالعه و تحليل آماري تاثير مديريت انرژي بر مصرف انرژي

 • روش هاي استقرار سيستم جامع مديريت انرژي در سازمانها و نقش آن

 • نقش فن آوريهاي نوين و مديريت انرژي

 • مديريت انرژي و نقش آن بر بازار

 • نقش سياستهاي مالي و حمايتي دولت در اجراي صحيح مديريت انرژي

 • رابطه مديريت انرژي و مميزي انرژي

 • تاثير مديريت انرژي بر اجراي صحيح قانون هدفمند كردن يارانه ها و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي

 • روش هاي مديريت انرژي در سيستم انرژي (توليد، تبديل، انتقال، ذخيره سازي، توزيع و مصرف انرژي)

 • حجم سرمايه‌گذاري لازم جهت استفاده از سيستم مديريت انرژي

 • نقش شركت‌هاي خدمات انرژي (ESCO) در مديريت انرژي

راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع نفت و انرژي

 • نقش فرهنگ سازي و ارتقاء آگاهي عمومي در بهينه سازي مصرف انرژي

 • راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در صنايع نفت و گاز

برنامه‌ريزي بلندمدت عرضه و تقاضاي انرژي درافق 20 ساله

 • تركيب بهينه حامل‌هاي انرژي در سبد عرضه و تقاضا

 • سياست‌هاي غيرقيمتي مديريت عرضه و تقاضاي انرژي

 • راه‌كارهاي مديريت و بهينه‌سازي عرضه و تقاضاي انرژي

 • استانداردها و معيارهاي عرضه و تقاضاي انرژي

 • تاثير اقليم و شرايط جغرافيايي بر مديريت عرضه و تقاضاي انرژي

 • مديريت انرژي و مسائل زيست‌محيطي عرضه و تقاضاي انرژي و مسئله تغيير اقليم

 • بهترين نمونه‌هاي (Best Practices) اجراي مديريت عرضه و تقاضاي انرژي در بخشهاي مختلف

ظرفيت‌هاي صرفه‌جويي انرژي در صنايع نفت و انرژي
راهكارهاي اجرائي – عملياتي مديريت مواد و انرژي

 • لزوم مديريت مواد و انرژي با اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها

 

 [اطلاعات کامل کنفرانس]

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید