دوره آموزشی بهداشت الکترومغناطيسی شهروندان

http://www.callforpapers.irدانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت در مورخ  ۲۲ و ۲۳ آذرماه ۱۳۹۱ دوره آموزشی با عنوان بهداشت الکترومغناطيسی شهروندان برگزار می نمايد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)در این دوره دکتر احمد چلداوی، استاد و رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران و دکتر علی عبدالعالی ، استادیار دانشکده مهندسی برق به بیان مطالبی با عناوین زیر می پردازند: مبانی اولیه امواج الکترومغناطیس،استانداردهای ملی و بین المللی در خصوص حدود پرتو گیری مجاز امواج الکترو مغناطیسی ، اندازه گیری عملی اثر میدان های الکترومغناطیسی بر بافت و بدن، اثر امواج الکترومغناطیسی بر بافت های زنده انسان شامل مغز،چشم، گوش، کلیه و کبد، و وضعیت تشعشعات الکترومغناطیسی در کلان شهر تهران برگزار می شود.

کسب اطلاعات بیشتر

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید