برگزاری سالیانۀ همایش

برگزاری بیستمین همایش صنایع دریایی توسط انجمن مهندسی دریایی ایران

باعنایت به برگزاری سالیانۀ همایش صنایع دریایی توسط انجمن مهندسی دریایی ایران، بیستمین دورۀ این همایش با برنامه ریزی های انجام شده در آذزماه امسال برگزار خواهد شد. به منظور اطلاع ازشرایط ارسال مقاله، ثبت نام و دیگر امور مربوط به همایش میتوان به تارنما (وب سایت) رسمی همایش به آدرس www.miciran.ir مراجعه نمایید.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، بدینوسیله به اطلاع کلیه اساتید، متخصصین و دانشجویان جامعه دریایی کشور میرساند که اطلاعیه ها، افراد،شرکتها و شماره های تماس مختلف ارائه شده از طرف اشخاص غیر، به هیچ وجه به انجمن مهندسی دریایی ایران مرتبط نبوده و مجدداً اطلاعات صحیح انجمن مهندسی دریایی ایران به شرح ذیل خدمتتان اعلام می گردد:

اطلاعات انجمن مهندسی دریایی ایران:
– تلفنهای تماس:۷-۰۲۱۴۴۲۷۳۴۹۵
– شماره ثبت انجمن: ۱۱۰۴۸ – شناسه ملی انجمن: ۱۰۱۰۰۴۴۰۴۲۸
– وب سایت همایش: www.miciran.ir – آدرس ایمیل همایش:info@miciran.ir
– وب سایت انجمن: www.iraname.ir – آدرس ایمیل انجمن: info@iraname.ir
– آدرس انجمن: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، خیابان پیامبر شرقی، خیابان شاهد، کوچه وحدت۱ ،پالک ۱ ،واحد۱

همچنین اطلاعات انجمن در تارنمای روزنامه رسمی جمهوری اسالمی ایران به آدرس.باشد می مشاهده قابل http://www.rrk.ir/News/newsList.aspx
پیشاپیش از حسن توجه و همکاری صمیمانه جنابعالی با این انجمن و همایش صنایع دریایی کمال تشکر را دارد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید