انتشار مقالات

امکان دریافت مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۶ توسط شرکت همایشگران مهر اشراق و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irدر این کنفرانس۲۰۸عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۶۸۱صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در نهمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

رابطه مدیریت زمان با رضایت شغلی در کارکنان بانکهای شهر کرمانشاه
اثربخشی قصه درمانی بر پرخاشگری دانش آموزان مبتلا به اختلال کم توجهی بیش فعالی
Effectivenes of Gender-based Self-care Education, Attitude, Awareness and Performance on Reduced Blood Pressure in Hospital Patients of Iranshahr
بررسی عوامل موثر بر مشکلات زنان سرپرست خانوارتحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان شهرکرد در بهار سال ۱۳۹۶
اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی (مهارت های فردی و اجتماعی و شناختی) بر انگیزه ی پیشرفت دانش آموزان شهرستان جاجرم
آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر خودکارآمدی و بهزیستی فاعلی معلولین
آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر انگیزه پیشرفت و رضایت از زندگی معلولین
بررسی مقایسه ای تاثیر عوامل افزایش بازیابی در حافظه بلند مدت بر یادآوری و بازشناسی
بررسی رابطه باورهای شناخت شناسی و سبک های یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بافق
بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی و هوش هیجانی دانش آموزان متوسطه شهرستان سراوان
آسیب شناسی ارزشیابی توصیفی درجهت تحقق فرایند یادگیری
واکاوی نهادینه کردن اهمیت برنامه ریزی آموزشی در جهت اهداف آموزشی
مروری براثربخشی مشارکت معلم درتحقق اهداف آموزشی
ارایه درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و تاثیر آن بر یادگیری واژگان زبان انگلیسی
طراحی درس افزار ریاضی (۱) وتاثیر آن بر یادگیری و یادداری مبتنی بر نظریه آندرسون دانش آموزان دخترپایه اول دبیرستان های ناحیه دو کرمانشاه
ارایه درس افزار مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و تاثیر آن بر میزان یادگیری و یادداری درس زبان انگلیسی
شایسته سالاری در حکومت اسلامی از نظر امام علی (ع)
بررسی تاثیر برنامه آموزشی غنی سازی روابط بر سازگاری و تاب آوری زوجین
اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر سازگاری و اضطراب مرگ زنان مبتلا به سرطان پستان شهرستان دزفول
ارتباط استرس با چاقی عمومی و چاقی شکمی در مردان دانشجو جوان ایرانی
ارتباط امتیاز تنوع غذایی با وضعیت استرس واضطراب در مردان جوان ایرانی
بررسی ارتباط پایبندی به رژیم مدیترانه ای با عملکرد شناختی و بیماری آلزایمر در سالمندان
نقش سرشت عاطفی در پیش بینی سلامت روان افراد مواجهه شده با آسیب
نقش سرشت هیجانی در پیش بینی سلامت روان افراد مواجهه شده با آسیب
بررسی رابطه عزت نفس و شادکامی با رشد اجتماعی دانش آموزان دوره متوسطه
اثرات شیوه های تربیتی والدین بر میزان خلاقیت فرزندان
ارتباط موفقیت تحصیلی و سلامت روان دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
بررسی اثر بخشی روایت درمانی بر ادراک سالخوردگی زنان سالمند
بررسی اثر بخشی روایت درمانی بر اضطراب مرگ در مردان سالمند
بررسی تاثیر القای خلق مثبت و منفی بر سوگیری توجه در دانشجویان دختر
بررسی جامعه شناختی رابطه دانشجویان و هویت یابی ملی (مطالعه خاص دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرمان در سال ۱۳۹۲)
شناسایی رابطه دانشجویان و هویت یابی ملی در حوزه جامعه شناسی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرمان در سال ۱۳۹۲)
اثربخشی آموزش روان درمانی مثبتنگر بر میزان عزت نفس و رضایت از زندگی زنان دارای جرایم اخلاقی زندان مرکزی شهر کرمان
بررسی رابطه ی معلم و دانش آموز از منظر مکتب های مختلف فلسفی
بررسی ویژگی های محیط آموزشی از بعد فیزیکی با تاکید بر کاستی های محیط های آموزشی روستایی
تاثیر خلاقیت در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس علوم بر اساس رویکرد اکتشافی
تاثیرآموزش تلفیقی مهارت های مدیریت استرس و مدیریت خشم برپرخاشگری زندانیان مرد زندان ورامین
تاثیر موسیقی بر ایجاد ارتباط با کودکان دارای اختلال اوتیسم
مقایسه مکانیزم های دفاعی و سیستم های مغزی- رفتاری در بیماران کرونر قلب و افراد عادی
پدیده فرار مغزها در ایران و جهان
بررسی مشکلات مبارزه با مواد مخدر پس از انقلاب اسلامی
چگونگی اثرگذاری تشویق در یادگیری دانش آموزان
ارزشیابی توصیفی و تاثیر آن بر یادگیری دانش آموزان
نقش تحلیل محتوا در فرآیند آموزش و طراحی کتاب های درسی
ارتباط بین بهزیستی معنوی با کیفیت خواب در سالمندان بازنشسته
مقایسه نشانه های افسردگی و علایم اضطراب و بی خوابی در بین دانشجویان دختر خانواده های تک فرزند و چندفرزند
رابطه سلامت معنوی با وابستگی به تلفن همراه در دانشجویان
مقایسه یادگیری خودتنظیمی دانش اموزان در خانواده های طلاق و عادی
مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده دانش اموزان در خانواده های طلاق و عادی
مقایسه هوش هیجانی دانش اموزان در خانواده های طلاق و عادی
بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت تحصیلی دانش آموزان شهری و روستایی شهر کنگاور
رابطه تقید به نماز و آرامش روان دردانش آموزان دختر و پسر شهر کنگاور
تحلیل محتوایی مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کریم وکاربردهای آن در طراحی یک نظام تربیتی آموزشی
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش استرس و افزایش ابراز وجود دختران نوجوان بی سرپرست و بدسرپرست
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذه نآگاهی بر کاهش اضطراب و افسردگی دختران نوجوان بی سرپرست و بدسرپرست
استفاده از ابزار تحلیل کوواریانس در طرح های پیش آزمون- پس آزمون (مورد مطالعاتی: اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی)
رابطه سبک های دلبستگی و وابستگی به اینترنت در دانشجویان
رابطه هوش هیجانی و وابستگی به اینترنت در دانشجویان
رابطه بین سبک های شناختی و راهبردهای فراشناختی با سازگاری فردی- اجتماعی دانش آموزان
بررسی نقش هوش هیجانی برشادکامی وخلاقیت در دانش آموزان دوره ابتدایی شهر تهران
بررسی نقش آموزش مهارت های اجتماعی برسلامت روانی دانش آموزان دوره ابتدایی
بررسی جایگاه شادی و نشاط در مدارس ابتدایی
بررسی نقش مدیران در تربیت دینی رسمی دانش آموزان مدارس شهر تهران
بررسی رابطه بین جهت گیری هدف با عزت نفس در دانش آموزان پسر تهران
تدوین الگوی رابطه بین برنامه درسی و بهره وری ادراک شده در آموزش و پرورش بارویکرد آینده نگاری
بررسی نقش چالش ها وتهدیدهای فضای مجازی بر خانواده وسبک زندگی
بررسی نقش آموزه های دینی برایجاد محبت دربین خانواده ی دانش آموزان دوره ابتدایی
نقش رویکرد طرحواره درمانی بر سرمایه های روانشناختی و سبک های دلبستگی زوجین آشفته
اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر راهبردهای اجتناب شناختی در دانش آموزان با نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی
بررسی اثربخشی گروه درمانی معنوی با رویکرد اسلامی بر کاهش نگرانی دانشجویان دختر مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر
بررسی تحلیلی و تطبیقی نحوه ارزشیابی تحصیلی در ایران و مقایسه آن با برخی کشورها
رابطه هوش هیجانی با تعارض زناشویی زوجین در بین معلمان زن مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه
رابطه سبک های مقابله ای با تعارض زناشویی زوجین در بین معلمان زن مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه
رابطه کیفیت زندگی با تعارض زناشویی زوجین در بین معلمان زن
رابطه صمیمیت زناشویی با دلزدگی زناشویی در بین معلمان زن مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه
رابطه سازگاری زناشویی با دلزدگی زناشویی در بین معلمان زن مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه
رابطه رضایتمندی زوجین با دلزدگی زناشویی در بین معلمان زن مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه
اثربخشی آموزش مهارتهای ذهن آگاهی بر تحمل ناکامی و تنظیم شناختی هیجان معتادین به مواد مخدر
پیش بینی بهزیستی روانشناختی بر اساس انعطاف پذیری شناختی و مشکلات بین فردی در والدین کودکان مبتلا به اتیسم
رابطه انعطاف پذیری شناختی با بهزیستی روانشناختی در والدین کودکان مبتلا به اتیسم
رابطه مشکلات بین فردی با بهزیستی روانشناختی در والدین کودکان مبتلا به اتیسم
تحلیل نشانه شناختی صفحات فروش کالای مردانه در شبکه اجتماعی اینستاگرام
بررسی تاثیر استفاده از یادگیری الکترونیکی بر خلاقیت دانشجویان
بررسی وضعیت انگیزش شغلی معلمان مدارس ابتدایی شهرخرمدره و رابطه آن با ویژگی های جمعیت شناختی آنان در سال تحصیلی ۹۶-۹۵
نقش رسانه ها در شکل گیری ذهنیت و آگاهی سوژه های اجتماعی
نقص توجه و مهارت های اجتماعی ضعیف در کودکان: نقش تعامل والد کودک
نقش تعامل والد- کودک و بازشناسی هیجان در تشخیص مشکلات درونی سازی و برونی سازی کودکان
مشکلات رفتاری هیجانی در دانش آموزان ابتدایی دختر و پسر
کمال گرایی و اعتیاد به تلفن همراه
تاثیر مداخله داستان اجتماعی در درمان اختلال طیف اوتیسم (ASD)
بررسی تاثیر هوش معنوی بر سلامت روان دانشجویان
تاملی بر پدیده اضطراب مرگ: ویژگی ها و را هکارها
مقایسه ی عملکردهای عصب شناختی در نوجوانان دارای رفتار پرخطر و رفتار عادی شهر اصفهان
مقایسه ی عملکردهای عصب شناختی و عملکرد خانواده در نوجوانان دارای رفتار پرخطر و رفتار عادی شهر اصفهان
مقایسه اثربخشی درمان گروهی شناختی رفتاری و واقعیت درمانی گروهی بر اضطراب و افزایش امید به زندگی زنان نابارور
رابطه اضطراب وجودی و تحمل پریشانی با فرسودگی زناشویی (مطالعه موردی: زنان متاهل ۳۰ تا ۵۰ شهرستان نوشهر)
تاثیر آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری کنشی زنان متاهل
تاثیر آموزش مبتنی بر ذهنآگاهی بر مسیولیت پذیری و انعطاف پذیری کنشی زنان متاهل
نقش پیش بینی کنندگی دلبستگی شغلی بر اساس حمایت اجتماعی و اشتیاق شغلی معلمان زن مدارس استثنایی دوره ابتدایی شهر اهواز
بررسی رابطه ی بین سبک مدیریت و رهبری آموزشی موفق و موثر با افزایش بهره وری و کارایی کارکنان
پیش بینی گرایش به اعتیاد بر اساس شادکامی (مطالعه موردی: دانشآموزان دوره سوم متوسطه شهر یاسوج)
رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با سرسختی روان شناختی در دانشجویان متاهل
رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل
پیش بینی رابطه بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان با سرسختی روان شناختی و رضایت زناشویی در دانشجویان متاهل
رابطه کیفیت زندگی و میزان تاب آوری و راهبردهای مقابله ای در نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرست
پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس تاب آوری در نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرست
پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس بر اساس راهبردهای مقابله ای در نوجوانان بدسرپرست و بی سرپرست
اثربخشی آموزش خود مراقبتی بر آگاهی، نگرش، عملکرد و کاهش فشارخون بر اساس جنسیت در بیماران مبتلا به پرفشاری خون در بیمارستان ایرانشهر
مروری بر مبحث مدیریت دانش آموزشگاهی
نقش تعلیم و تربیت آموزشگاهی در پیشگیری از وقوع انحراف و بزه کاری
فرآیند استقرار و جایگزینی رفتارهای دانش آموزان
آموزش مولفه های زوج درمانی گروهی شناختی رفتاری (GCBCT) بر میزان دلزدگی زناشویی
ارتباط ساختار قدرت و رفتارهای کنترل گرایانه والدین با تربیت جنسی دانش آموزان
بررسی اثربخشی یادگیری مبتنی بر وب در دانشجویان دکترای تخصصی و فوق لیسانس دانشگاه دولتی اصفهان
THE RELATIONSHIP BETWEEN KNOWLEDGE MANAGEMENT AND WELCOME TO THE E-LEARNING METHOD AMONG STUDENTS
بررسی تاثیر موفقیت مدیران رسانه ها از طریق هوش هیجانی
بررسی تاثیر سبک رهبری دبیران در نوآوری دانش آموزان
بررسی اثربخشی آموزش مثبت اندیشی در بهبود کیفیت زندگی زنان نابارور
بررسی اثربخشی آموزش مثبت اندیشی بر صمیمت جنسی زنان نابارور
مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی روانشناختی در فرزندان جانباز ، شاهد و عادی شهر تهران
بررسی اثر بخشی آموزش تنظیم هیجان بر کیفیت خواب و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان
رابطه عمل به باورهای مذهبی و سبکهای دلبستگی به خدا با سازگاری اجتماعی
بررسی دیدگاه صاحبنظران تعلیم و تربیت در خصوص ضرورت تدوین فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران
پرخاشگری و نحوهی برخورد با دانش آموزان پرخاشگر
تاثیر تشویق بر ایجاد انگیزه در دانش آموزان
مقایسه کیفیت زندگی و رضایت زناشویی در زنان دارای همسر معتاد و غیرمعتاد شهر اسلام آباد غرب
بررسی رابطه عزت نفس با خودکارآمدی در دانش آموزان دختر و پسر مقطع پیش دانشگاهی شهر اسلام آباد غرب
مقایسه کیفیت زندگی و افسردگی در مادران کودکان اوتیسم و عادی شهر اسلام آباد غرب
مروری بر مفاهیم نقش سیستم آموزش دانشگاهی در کارآفرینی
بررسی مقایس های تفکر انتقادی، خودتنظیمی و انگیزه پیشرفت بین مدارس ابتدایی هوشمند و عادی شهر ایلام
مقایسه ابعاد مراقبت گری زنان و مردان با توجه به رضایتمندی جنسی زوج
بررسی رابطه منبع کنترل با هم وابستگی در همسران معتادان
اثر بخشی روان درمانی گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر اضطراب وجودی دانشجویان
مهدویت ؛ انتظارورابطه آن باتعلیم وتربیت
بررسی وجایگاه مولفه های تربیت اخلاقی در محتوا برنامه درسی مقطع ابتدایی (با تاکید بر کتاب های بخوانیم و تعلیمات اجتماعی)
رابطه ذهنیت فلسفی وسرمایه های روانشناختی با کیفیت تدریس معلمان (نمونه موردی معلمان مقطع متوسطه شهر همدان)
بررسی مزایا و چالش های کلاس ها و آموزشهای الکترونیکی در دانشگاه های ایران با تمرکز بر دانشگاه پیام نور
بررسی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در یادگیری مادام العمر دانش آموزان (نمونه موردی : دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه یک قزوین)
امکانسنجی به کارگیری آموزش الکترونیکی برای معلمان
تبیین بازتاب تربیت اقتصادی خانواده وتاثیرآن در نظم اجتماعی دانش آموزان (نمونه موردی : دانش آموزان مقطع متوسطه سوم شهر همدان)
بررسی تاثیر یادگیری ترکیبی بر توسعه دانش و بهبود مهارت های کارکنان سازمان ها
تاثیر بکارگیری آموزش ترکیبی بر فرایند تدریس و یادگیری
اثربخشی کیفیت زندگی درمانی به شیو ه ی گروهی بر مهارت حل مساله دختران بی سرپرست یا بد سرپرست مراکز شبانه روزی استان اصفهان
اثربخشی کیفیت زندگی درمانی به شیوه ی گروهی بر سبک های مقابله ای دختران بی سرپرست یا بد سرپرست مراکز شبانه روزی استان اصفهان
اثربخشی کیفیت زندگی درمانی به شیوه ی گروهی بر جهت گیری زندگی دختران بی سرپرست یا بد سرپرست مراکز شبانه روزی استان اصفهان
آزمونهای روانی
دانشگاه فرهنگیان چشم انداز سند تحول بنیادین
تحلیل خوانایی کتاب هدیه های آسمان پنجم ابتدایی (روش مک لافلین)
راه های ارتقاء کیفیت دوره پیش دبستانی شهر برازجان
بررسی عوامل موثر بر ارتقاء کیفیت دوره های پیش دبستانی (مطالعه ای در مراکز پیش دبستانی شهر برازجان)
واکاوی اثر بخشی مهارت های اجتماعی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان با تاکید بر یادگیری
توصیفی بر اهمیت تفکر انتقادی بارویکرد خلاقیت
تاملی بر بازنگری و برنامه ریزی برای کیفیت بخشی به امر آموزش با تاکید برمحیط یادگیری
تعدیل رابطه پایبندی مذهبی با روان بنه های ناسازگار اولیه وسلامت روان در معتادین شهر قم
پیش بینی رابطه روان بنه های ناسازگار اولیه با پایبندی مذهبی معتادین شهر قم
پیش بینی رابطه سلامت روان با پایبندی مذهبی در معتادین شهر قم
پیش بینی رابطه روان بنه های ناسازگار اولیه با سلامت روان معتادین شهر قم
رابطه بین عوامل تنش زای شغلی وفرسودگی شغلی درافراد شاغل مراکزنگهداری معلولین ذهنی در شهر قم
رابطه بین عوامل تنش زای شغلی و توکل به خدا درافراد شاغل مراکزنگهداری معلولین ذهنی در شهر قم
رابطه بین عوامل فرسودگی شغلی و توکل بر خدا درافراد شاغل مراکز نگهداری معلولین ذهنی در قم
بررسی رابطه بین سبک های مشارکتی مدیران و میزان رضایت شغلی دبیران ادبیات فارسی
بررسی تاثیر هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ادبیات فارسی
بررسی روشهای تدریس درس زبان و ادبیات فارسی در مدارس و ارایه راهکارهای برای بهبود آن
رابطه بین افسردگی و سبک مثبت و منفی تنظیم هیجانی در پایان اولین سال تغییر مقطع تحصیلی از دوره ابتدایی به متوسطه و دوره متوسطه اول به متوسطه دوم
رابطه بین اضطراب و سبک مثبت و منفی تنظیم هیجانی در پایان اولین سال تغییر مقطع تحصیلی از دوره ابتدایی به متوسطه و دوره متوسطه اول به متوسطه دوم
رابطه بین استرس و سبک مثبت و منفی تنظیم هیجانی در پایان اولین سال تغییر مقطع تحصیلی از دوره ابتدایی به متوسطه و دوره متوسطه اول به متوسطه دوم
بررسی رابطه بین هوش هیجانی با رضایت شغلی
بررسی تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر سلامت روانی دانش آموزان متوسطه اول شهرستان مریوان
بررسی راهکارهای گرایش دانش آموزان به مطالعه و کتابخوانی
بررسی رابطه بین هویت، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی تاثیر سلامت روانی (اضطراب، افسردگی) بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
بررسی تاثیر شیوه تربیتی والدین (استبدادی، دموکراتیک) بر خلاقیت دانش آموزان ابتدایی
بررسی اثربخشی آموزش علوم تجربی ششم ابتدایی بر اساس راهبرد نقشه مفهومی در مدارس پسرانه ابتدایی شهرخرم آباد
تاثیر به کارگیری روش شبیه سازی در محیط ساختن گرایی بر میزان انعطاف پذیری دانش آموزان در درس ریاضی پایه اول متوسطه
تاثیر به کارگیری روش شبی هسازی در محیط ساختن گرایی بر میزان اصالت و ابتکار دانش آموزان در درس ریاضی پایه اول متوسطه
بررسی تاثیر شیو ههای فرزند پروری بر رشد اجتماعی دانش آموزان ابتدایی
بررسی ارتباط وضعیت اقتصادی خانواده با موفقیت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی
رابطه عزت نفس و تاب آوری با خود پنداره بدنی دانش آموزان دانش آموزان مقطع متوسطه دوم دختر شهرستان جاجرم
آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر انگیزه پیشرفت و شادکامی خانواده های دارای معلول تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)
رابطه بعد اجتماعی و آموزشگاهی عزت نفس و تاب آوری با خود پنداره بدنی معلولین شهرستان جاجرم
مطالعه موردی تحلیل وضعیت رفتار ارتباطی و خود برندسازی درحیدررادی
بررسی عوامل تاثیر گذار در بروز رفتارهای اجتماعی در بین دانش آموزان
بررسی راه های پرورش هوش هیجانی دانش آموزان
بررسی ویژگی های شخصیتی دانش آموزان ازنگاه روان شناسی
بررسی تاثیر تفاوت های فردی در میزان موفقیت دانش آموزان
بررسی رویکرد درس پژوهی بعنوان روش جدید تدریس در مدارس
بررسی نقش مدرسه و خانواده در جلوگیری از بروز مشکلات دانش آموزان
پیش بینی نگرش های مربوط به خیانت بر اساس ملاک های انتخاب همسر و نگرش مربوط به عشق
رابطه بین نگرش به خیانت با ملاک های همسرگزینی در افراد متاهل شرق تهران
رابطه بین نگرش به خیانت با نگرش مربوط به عشق در افراد متاهل شرق تهران
بررسی رابطه خوش بینی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی (نمونه موردی: دانش آموزان مقطع متوسطه شهر آبادان)
تحلیل و بررسی عوامل موثر بر فروش لباس های برند ایرانی با تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: شهرستان بندرعباس)
بررسی رابطه سبک زندگی و سلامت روان زنان شاغل و خانه دار (مطالعه موردی: شهرستان بندرعباس)
بررسی رابطه شادکامی و سلامت روان برخودشکوفایی دانش آموزان دختر هنرستان های ناحیه دو شهرستان بندرعباس
توصیفی برنقش وکاربردتکنولوژی آموزشی در تعلیم وتربیت
تاملی بر تقویت انگیزش درونی آموزش درجهت یادگیری
مروری بر ارزشیابی توصیفی باتاکید بر ارتقای یادگیری دانش آموزان
تاملی بر الگوی مشارکت معلم در تعلیم وتربیت درجهت ارتقای یادگیری
اهمیت وضرورت کیفیت وبهره وری در نظام آموزشی
واکاوی نهادینه سازی حجاب درسیستم آموزشی با تاکید برباور های دینی
توصیفی برسبک های فرزند پروری و خلاقیت درنظام آموزشی
ضرورت واهمیت تشویق در فعالیت های یاددهی ویادگیری دانش آموزان
بررسی میزان اثر بخشی آموزش دوره های ضمن خدمت بر کارآیی تدریس معلمان ابتدایی
واکاوی الگوهای رایج باور های دینی با مدگرایی در بین دانش آموزان شهر ملارد درسال ۱۳۹۶
تاملی بر پیش دانسته های لازم برای اجرای موفق برنامه ریزی درسی در نظام آموزشی
اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر افزایش راهبرد مقابله ای مسیله مدار دختران بی سرپرست
مقایسه سیستم خود (عزت نفس، خودپنداره و خودکارآمدی) در بین جانبازان و افراد عادی
مقایسه تنظیم هیجان شاغلین در حوادث غیر مترقبه (آتش نشانان و امدادگران هلال احمر) با افراد عادی

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید