فراخوان مقاله

The 13th Symposium on Advances in Science & Technology

سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفت های علوم و تکنولوژی: علوم وفنون دریایی در تاریخ ۲۳ آذر ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی خاوران، دانشگاه شهید رجایی و انجمن علوم و فنون دریایی در شهر مشهد برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل ۱۷ آذر با توجه به محورهای برگزاری سمپوزیوم اقدام نمایند.

از محورهای اصلی سمپوزیوم بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • ۱٫ Oceanography (Sea Biology, Sea Physics, Chemistry and
  • Pollution, Sea Geology)
  • ۲٫ Fisheries
  • ۳٫ Biotechnology
  • ۴٫ The marine environment
  • &…

[اطلاعات کامل سمپوزیوم]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید