فراخوان مقاله

فراخوان مقاله اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی

اولین کنفرانس ملی شیمی کاربردی و نانوشیمی در تاریخ ۲۳ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۷ توسط مجتمع آموزش عالی گناباد در محل دانشگاه برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی مهندسین و پژوهشگران علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه چکیده مقالات تا ۳۱ شهریور و همچنین جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۱ آبان با توجه به محورهای برگزاری این دوره کنفرانس اقدام نمایند.

از محورهای برگزاری کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • سنتز نانو مواد
  • کاربرد نانو فناوری در صنایع شیمیایی
  • الکتروشیمی صنعتی و خوردگی
  • شیمی و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
  • تصفیه آب و پساب
  • شیمی آلی
  • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید