اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار

http://www.callforpapers.ir/اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار (کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست)، 16 و 17 اسفند ماه 1391 تحت حمایت رسمی سیویلیکا برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) از کلیه پژوهشگران دعوت می شود اصل مقالات خود را جهت ارائه دراین کنفرانس ملی، حداکثر تا اول دی ماه 1391 در یکی از محورهای ده گانه اصلی کنفرانس به دبیرخانه ارسال نمایند.

محورهای اصلی علمی این کنفرانس به شرح زیر می باشد:

1- جنگل و مرتع

علل و عوامل تخريب جنگل ها و مراتع

روش ها و رويكرد هاي نوين مديريت پايدار جنگل ها و مراتع

سياست گذاري ، برنامه ريزي و مديريت منابع جنگلي

كاربرد فناوريهاي نوين در علوم جنگل و مرتع

نقش جنگل ها و مراتع در توسعه پايدار

2- آبخيزداري و مديريت منابع آب و خاك

آبخيزداري و استحصال آب باران

مديريت منابع آب و خاك

آبياري و زهكشي

كاربرد فناوريهاي نوين در علوم آبخيزداري و مديريت منابع آب

نقش آبخيزداري و مديريت منابع آب در توسعه پايدار

3- بيابان و بيابان زدايي

ارزيابي ، پايش ، مديريت و كنترل مناطق بياباني

فرسايش بادي و ريز گردها

 

كاربرد فناوري هاي نوين در مطالعات بيابانزدايي بيابانزايي و توسعه پايدار

4- علوم شيلات و آبزيان

تكثر وپرورش آبزيان

صيد و بهره برداري

بهداشت و بيماريهاي آبزيان

كاربرد فناوريهاي نوين در علوم شيلات و آبزيان

نقش آبزي پروري در توسعه پايدار

5- علوم دام و دامپزشكي

تغذيه دام و طيور

فيزيولوژي ، ژنتيك و اصلاح نژاد دام و طيور

بهداشت ، ايمني و بيماريهاي دام و طيور

نقش مجتمع هاي دامپروري در توسعه پايدار كشاورزي

كاربرد فناوريهاي نوين در علوم دامي

نقش علوم دامي در توسعه پايدار

6- توليدات گياهي

مديريت باغ ، پارك و تكثير و پرورش نهال و بذر

گياهشناسي و گياهان دارويي

مباحث مربوط به علوم زراعت و اصلاح نباتات

كابرد فناوري هاي نوين در علوم گياهي

نقش علوم گياهي در توسعه پايدار

7- مديريت ، ترويج ، اقتصاد در بخش كشاورزي

صنايع غذايي و محصولات لبني و گلخانه اي

تحقيقات ، آموزش ،اقتصاد و ترويج كشاورزي

بهره وري و موانع اشتغال در بخش كشاورزي

بررسي مسائل مربوط به صنعت كود و مخاطرات زيست محيطي آن

كاربرد فناوريهاي نوين در بخش كشاورزي

نظام بيمه اي و نظام بانكي محصولات كشاورزي و نقش آن در توسعه پايدار

8-مديريت سوانح طبيعي

زمين لرزه و رانش زمين

سيل و مخاطرات دريايي

خشكسالي و تغييرات اقليمي

طوفان ، صاعقه و ريزگرد

آتش سوزي در جنگلها و مراتع

كاربرد فناوري‌هاي نوين در مديريت خشكسالي و تغييرات اقليمي

نقش مديريت سوانح طبيعي بر توسعه پايدار

9-پدافند غيرعامل

نقش پدافند غير عامل در تامين امنيت غذايي كشور

نقش پدافند غير عامل در حفظ محيط زيست و منابع طبيعي

نقش آموزش و فرهنگسازي پدافند غير عامل بمنظور توانمندي‌ بخش كشاورزي

آينده‌پژوهي و استفاده از روش هاي نوين براي مقابله با تهديدات نوپديد

نقش پدافند غير عامل در تغييرات تعمدي اقليم و اثرات آن در بخش كشاورزي

كاربرد فناوري‌هاي نوين در پدافند غيرعامل بخشهاي مربوطه

نقش پدافند غيرعامل در توسعه پايدار

10- محيط زيست و توسعه پايدار

مديريت، برنامه ريزي و آموزش محيط زيست

آلودگي هاي محيط زيست

ايمني ، بهداشت و محيط زيست

ارزيابي و آمايش سرزمين

اقتصاد و حقوق محيط زيست

تنوع زيستي و توسعه پايدار

مديريت انرژي

مديريت پسماند

اكوتوريسم

كاربرد فناوريهاي نوين در محيط زيست

نقش محيط زيست در توسعه پايدار

[اطلاعات کامل کنفرانس]

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید