فراخوان مقاله

فراخوان مقاله اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)

اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس) در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه خلیج فارس در شهر بوشهر برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،  از تمامی مهندسین و پژوهشگران علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل ۳۰ مهر با توجه به محورهای برگزاری این دوره همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  •  اکوسیستم های مرجانی و لزوم مدیریت آن
  •  تغییر اقلیم و اثرات آن بر اکوسیستم های حساس
  •  مدیریت کاهش آلودگی آب های خلیج فارس در جهت حفظ اکوسیستم های حساس
  •   اثرات زیست محیطی آلودگی بر اکوسیستم های حساس
  •  استفاده از فن آوری های نوین در جهت شناخت و حفظ اکوسیستم های حساس
  •  ارزش اقتصادی اکوسیستم های حساس
  • و…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید