ارائه چهار مقاله از واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد در سمینار علوم و تکنولوژی پلیمر

http://www.callforpapers.ir/چهار مقاله از محققان واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر (ISPST-2012) ارائه شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) محمد مهدی آقاحسینعلی شیرازی، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی واحد علوم و تحقیقات گفت: سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر یکی از معتبرترین رخدادهای علمی بین المللی در این زمینه است و هر دو سال یک بار با حضور محققین سرشناس و اساتید مطرح در سطح بین المللی برگزار می شود.

وی ادامه داد: چهار مقاله علمی تحت عناوین

Characterization of polymeric membranes for membrane distillation: Application of atomic force microscopy و

Effect of thermal treating on the morphology of electrospun nanofibrous polystyrene membrane و Preparation and characterization of electrospun nanofibrous Nylon 66 membrane

وComparative study of atomic force microscopy (AFM) and scanning electron microscopy

(SEM) for characterizing pore size and pore size distribution of microfiltration polymeric membranes در سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر ارائه شد.

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید