فراخوان مقاله

فراخوان مقاله یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه ، ۹ تا ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز در شهر اهواز مرکز همایش های بین المللی سازمان آب و برق خوزستان برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی دانشجویان و پژوهشگران علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل ۳۰ آبان با توجه به محورهای برگزاری یازدهمین دوره سمینار اقدام نمایند.

از محورهای اصلی سمینار بدین موارد می توان اشاره کرد:

 • محور اول: مرفولوژی، رسوب و فرسایش رودخانه­ ها
 • محور دوم: مدلسازی در مهندسی رودخانه
 • محور سوم: سازه­ های هیدرولیکی در رودخانه­ ها
 • محور چهارم: اثرات انتقال بین حوضه­ ای، خشکسالی و تغییر اقلیم بر تغییرات کمی و کیفی رودخانه­ ها
 • محور پنجم: هیدرولیک جریان و رسوب در رودخانه
 • محور ششم: اثرات آلاینده ­ها، سازه ­ها و فعالیت ­های مهندسی بر زیست بوم رودخانه ­ها
 • محور هفتم: کاربرد GIS ،RS  و مهندسی ارزش در مهندسی رودخانه
 • محور هشتم: روش ­های نوین اندازه ­گیری و مانیتورینگ جریان و رسوب در رودخانه ­ها
 • محور نهم: اثرات اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و فرهنگی فعالیت­ های مهندسی رودخانه
 • محور دهم: مسائل هیدرولیکی، زیست محیطی و ساماندهی مصب رودخانه ­های جزر و مدی
 • محور یازدهم: مدیریت بحران در رودخانه ­ها
 • محور دوازدهم: بهینه ­سازی و آنالیز ریسک در مهندسی رودخانه

[اطلاعات کامل سمینار]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید