فراخوان مقاله

فراخوان مقاله اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست

اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست در تاریخ ۱۳ تا ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شهید باهنر کرمان در شهر کرمان برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی مهندسین و پژوهشگران علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه مقالات کامل ۳۰ مرداد با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • آلودگی و حفاظت محیط زیست
  • اکوسیستم پایدار و مدیریت آن
  • فناوری های نوین در احیاء منابع اراضی و محیط زیست
  • تغییر کاربری، تخریب و فرسایش خاک
  • پدولوژی و پدومتری خاک
  • حاصلخیزی، بیولوژی و بیوشیمی خاک

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید