فراخوان مقاله

اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین

اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین در تاریخ ۱۴ تا ۱۵ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در محل دانشگاه برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران و دانشجویان دعوت می گردد جهت ارسال مقالات چکیده ۱۹ مرداد و همچنین جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۳۱ مرداد با توجه به محورهای اصلی این دوره کنگره اقدام نمایند.

از محورهای اصلی کنگره بدین موارد می توان اشاره کرد:

الف : علوم مهندسی

  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی بـرق
  • مهندسی مکانیک
  • و…

ب : علوم کاربردی

  • جغرافیا و برنامه ریزی
  • علوم زیسـتی
  • زمین شنـاسی
  • و…

 [اطلاعات کامل کنگره]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید