انتشار مقالات

انتشارمجموعه مقالات دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران

مجموعه مقالات دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران  پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۴ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irدر این کنفرانس۱۹۹عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۰۴۵صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران

بررسی ارزشهای فضایی و کالبدی بازارهای سنتی با هدف باز زنده سازی آن در مراکز خرید امروزی
بررسی و مطالعه اثرژئومورفولوژی درشکل گیری شهرها
بررسی نقش و عملکرددهیاری ها وشوراها درتوسعه روستایی مطالعه موردی استان کرمان شهرستان بافت دهستان دشتاب
ارزیابی اقلیم آسایش گردشگری TCI استان اصفهان
بررسی اثرات خانه های دوم ویلاهای شهری بربافت اجتماعی – اقتصادی مناطق روستایی مطالعه موردی :روستای توشن – گرگان
نقش شهرهای کوچک در برنامهریزی توسعه منطقه ای موردی: استان گلستان
مکانیابی موقعیت مکانی مهاجران در روستا شهرهای نو ظهور با استفاده از مدل Hot Spot مورد مطالعه شهر دلند گلستان
ارزیابی شاخصهای توسعه پایدارفرهنگی، اجتماعی ، اقتصادی درخلیل شهر
ارزیابی سطح تاثیرخرابی پیشرونده برعملکرد ساختمان قاب مهاربندی شده هم محور فولادی
شناسایی عوامل تاثیرگذار بر طراحی مراکز هنردرمانی برای بیماران روحی روانی
باغ های ایرانی نقشی اثر گذار در طراحی و معماری
واکاوی روستاهای گردشگری تفریحی نمونه موردی، روستای قلات شیراز
بررسی ریخت شناسی و فضاهای شهری بافت های تاریخی شهرهای اسلامی نمونه موردی: بافت تاریخی شهر ساری
طراحی پایدار پیاده رو های شهری در جهت ارتقای ایمنی عابران پیاده با رویکرد بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
معماری پرش کیهانی
بررسی نقش فضاهای سبزشهری در بهبود عملکرد شهروندان
کالبدشهرتابع هویت یا هویت تابع کالبدشهر؟
پس پردازش برونداد مدل WRF برای بارندگی در استان لرستان
معادله ساختاری عامل های موثر در بارش و دمای (ایستگاه خرم آباد) با استفاده از شاخص های اقیانوسی در سالهای وقوع النینو و لانینا
مناسب سازی سیستم پیاده روها برای معلولین
نقش برنامهریزی حملونقل شهری در کاهش ترافیک و آلودگیهای شهری نمونه موردی: شهر اصفهان
جایگاه مدیریت شهری در چالش ها و راهکارهای شهر هوشمند
بررسی تعاملات اجتماعی سالمندان با هدف ارتقای سطح کیفی تعاملات گروهی افراد سالخورده در مراکز خدمات سالمندان
طراحی هتل با رویکرد معماری پایدار
طراحی هنرستان معماری با رویکرد معماری ایرانی اسلامی
طراحی کتابخانه با رویکرد صرفه جویی در مصرف انرژی
طراحی پایدار در معماری
حکمت تشیع درنمادگرایی مساجد
استفاده از الگوها و راهکارهای طراحی اکولوژیکی معماری سبز
چگونگی تفسیرمردم ایلام ازاقدام به طبیعت گردی
بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و انتخاب نوع مقصدگردشگری درشهرستان ایذه
شناخت و ارزیابی کیفیت محیط شهری در بافت میانی شهرها مطالعه موردی شهری اسدآباد
بررسی اهمیت تناسبات هندسی در معماری سنتی ایران و نقش آن در معماری معاصر کشور
تاثیر رشته تحصیلی در ایجاد پایداری اجتماعی در محیط آموزشی با تاکید بر مشارکت و تعاملات اجتماعی
هایدگر وارتباط دومقوله ساختن با سکنی گزیدن
تطابق و تعامل بین خانه های سنتی و مدرن
ارزیابی مولفه های موثربرگرایش به وندالیسم و تاثیر آن برمنظرشهری مطالعه موردی: شهربندرگز
بررسی میزان تاثیرگذاری رونق کشاورزی کشت نی شکر برمعیشت پایدارخانوارروستایی مطالعه موردی روستاهای شهرستان شوش دانیال
امکان سنجی توسعه گردشگری و تاثیرآن برروی روستاییان مطالعه موردی روستاهایی شهرستان ملکشاهی
تدوین الگوی تعیین نواحی شهری عملکردی با تلفیق مفاهیم تئوری گراف مورد پژوهی : شهرستان بابل
تدوین الگوی تاب آوری اجتماع محور بافت قدیم مورد مطالعه: بافت قدیم شهر ساری
ایمن سازی سازه ها در برابر زلزله با استفاده از برنامه ریزی کاربری اراضی نمونه موردی: منطقه ۱۹ تهران
ارزیابی پروژه نوسازی نواب
شهراسلامی امن ازدیدگاه اسلام وقرآن وجهان مطالعه موردی شهرارومیه
امنیت شهری و توسعه گردشگری مطالعه موردی شهر ارومیه
بررسی نقش مدیریت شهری بر تحقق اهداف پایداری زیست محیطی
حکمت هنر اسلامی ایران از دیدگاه سید حسین نصر
جلوه های معماری نو در سبکهای خارجی
بررسی ببفت کبلبذی شهرهبی ایران در دوره اسلامی
تاثیرنوسانهای دمای سطح آب اقیانوس هند بربارشهای تابستانی جنوب شرقی ایران
راهی به سوی معماری پایدار
بررسی وضعیت امنیت تصرف وکیفیت مسکن درسکونتگاه های غیررسمی مطالعه موردی: محله میکائیل آبادشهرستان مراغه
اصول وضوابط طراحی موزه ازدیدگاه فرهنگی و اسلامی نمونه موردی حوزه جنگ
بررسی موزه های جنگ وارائه تعریفی ازسلایق ونیازهای مخاطبان آن ها
ازفعالیت دیپلماتیک تاطراحی سفارتخانه نمونه موردی: طراحی ساختمان دیپلماتیک ایران درلبنان
تحلیل توزیع فضایی خدمات شهری با رویکرد توسعه پایدار نمونه موردی:شهر سبزوار
تحلیل دینامیکی سد خاکی شاه قاسم در یاسوج تحت زلزله های میدان دور و میدان نزدیک
تحلیل لرزه ای سد خاکی شاه قاسم در یاسوج تحت زلزله ناغان و اردل
نقش فضاهای باز در محیط شهری بر نحوه گذران اوقات فراغت شهروندان
نقش فضاهای سبز در ایجاد توسعه پایدار محیط شهری
ضرورت الگوهای پایداری در طراحی ساختمان ها و توسعه شهری
مقایسه زبان معماری سنتی با مدرن
کنترل هماهنگی همزمان خیابان ها بر اساس تخمین کسرهای گردش پویا با استفاده از الگوریتم ژنتیک
روش های حفاری و مقاوم سازی سطوح حفاری شده تونل
نقش معماری پایدار در توسعه ی پایدار شهری با بررسی ساختمان های تجاری
بررسی نقش عوامل طبیعی در توزیع سکونتگاههای روستایی با استفاده از GIS وGeoda مطالعه موردی: شهرستان مریوان
نقش عوامل طبیعی در آرایش فضایی روستاهای شهرستان قروه
تحلیلی بر عوامل موثر در پراکنش و استقرار سکونتگاههای روستایی در شهرستان سنندج
بهسازی و مقاومسازی ستونهای بتنی ۴،۲ متری با مصالح تقویتی FRP در نرمافزار ABAQUS
مقاومسازی ستونهای بتنی ۲،۳ متری با مصالح تقویتی FRP در نرم افزار ABAQUS
آرامش در زیر زمین ؛شوادان معماری زیرزمینی خانه های شوشتر
مقایسه ی بنیادی عنصربافت درمعماری و موسیقی
رابطه اقلیم با طراحی معماری مسکونی، در مناطق سرد
تاثیراقلیم برمعماری مناطق معتدل ومرطوب مطالعه موردی: دواستان گیلان و مازندران
جایگاه صنعتی سازی وفناوریهای نوین صنعت ساختمان بررسی احداث واحدهای پیش ساخته
بررسی نقش اقلیم در انتخاب نوع مصالح ساختمانی
ارزیابی شرایط زیست محیطی در منطقه حفاظت شده ساریگل استان خراسان شمالی
تعیین گروههای رطوبتی و وضعیت حرارتی شب و روز شهر تبریز براساس شاخص ماهانی
ویژگی های معماری و ساختاری قلعه سنگی کوه نمک
بازشناسی ویژگی های ساختاری و معماری کاروانسرای طلاب
بحران منابع، توسعه پایدارو تاثیر آن بر منابع انرژی
بررسی اقلیمی و معماری باتاکیید بر استان چهارمحال و بختیاری در ایران
مفهوم هویت درتبیین فضا ومکان درحیطه معماری و زندگی و نظریه اندیشمندان مختلف درمورد هویت و هویت شناسی
ارزیابی نقش شهرها درتوسعه منطقه ای استان آذربایجان غربی
بررسی وپهنه بندی خطر فرسایش بااستفاده از الگوهای فازی مطالعه موردی حوضه آبخیز زیارت
تحلیلی برروندتوسعه فیزیکی شهرپارس آباد باتاکید برنقش مهاجرت
مرور تحلیلی بر قوانین حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
بررسی مولفه های هویت شهر ایرانی- اسلامی در محله حاجی همدان
ضوابط ومقررات تاثیرگذاردرساماندهی نماهای ساختمانی و منظرشهری
معماری پایدارونقش آن درصرفه جویی مصرف انرژی
تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی بازارچه های مرزی بر آمایش فضایی نواحی مرزی نمونه موردی: بازارچه سیرانبند بانه
بررسی روانشناسی محیط در ایجاد حس مکان در کتابخانه های عمومی
استقرار و بهره برداری از سامانه GIS در شرکت آب و فاضلاب سبزوار دورنما و چالشهای آن
نرم افزارها و سیستمهای جغرافیایی، در باستان شناسی
ایجاد برنامه ریزی محله- مبنا در امنیت اجتماعی و چالش های حقوق شهروندی با تأکید بر مدیریت شهری
ارزیابی اختلاط کاربری اراضی وتاثیر آن در پایداری شهری. مطالعه موردی؛ کلانشهر اهواز
تحلیل عوامل موثر بر گسترش فضایی کلانشهر اهواز
سنجش سطح توسعه پایدار کاربری اراضی شهری با استفاده از تکنیکهای Z-SCOURE و رتبهبندی تجمعی ساده SAR مطالعه موردی: کلانشهر اهواز
نقش ICT آی سی تی در توسعه نواحی روستایی
آشکارسازی تغییرات پوشش گیاهی و ارتباط آن با فرسایش بادی در منطقهی شهریار
تطبیق مینی مالیسم و معماری اسلامی با رویکرد پیرنیا
جغرافیای سیاسی اسلام: از مداخله بشردوستانه تا مسوولیت حمایت
ژئومورفولوژی و تاثیر آن در مکان گزینی شهرها
بررسی نقش گردشگری و آثار آن بر توسعه روستایی مطالعه موردی دهستان خبر ،شهرستان بافت ،استان کرمان
مشاغل غیر زراعی و نقش آن در توسعه پایدار روستایی نمونه موردی :روستای خوشاکو,ارومیه
نقش مدیریت شهری در توسعه پایدار گردشگری
نقش صنعت گردشگری در توسعه پایدار شهری
مدیریت مخاطرات، بحران وپدافندغیرعامل درطرح وتوسعه شهرهای زیست فناور
تالاب ها؛ شاهکارخلقت،سامانه های تعادل طبیعت ،زیستگاه هایی باارزش ها ،کارکردهای بی مانند وشالوده توسعه پایدار
نقش بازارهای هفتگی در پایداری اقتصادی مناطق روستایی نمونه موردی بخش باروق میاندوآب
تحولات جمعیتی و تاثیر آن بر کالبد شهر مطالعه موردی شهر املش
معماری محسن فروغی از نقطه نظر برخورد با سنت و مدرنیته
نقش بام سبز در معماری پایدار
نقش گردشگری در توسعه نواحی روستایی،مورد مطالعه: دهستان تمین
ارزیابی کمی ظرفیت برشی ساختمان کاروانسرای شاهعباسی ابوزیدآباد در برابر نیروی زلزله
روابط بین قومی و تأثیر آن بر هویت معماری نمونه موردی : سنن اقوام خوزستان
تحلیل تطبیقی نابرابری های منطقه ای بین استان های همجوار)مطالعه موردی:استان اصفهان و استان چهارمحال و بختیاری
بررسی میزان تاثیر نشانه های شهری در حس تعلق به مکان نمونه موردی:میدان آزادی تهران
امنیت و امنیت شهری و نظریه های مرتبط با آن
راهکارهای مؤثر توسعه پایدار کالبدی شهر
رویکردهای فرانوین ترکیه در راستای الحاق به اتحادیه اروپا
مکان یابی شهرک صنعتی درشهرستان ارومیه با استفاده از مدل GIS
نقش نهادهای تصمیمساز در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در آمریکای لاتین مطالعه تطبیقی: دوران ریاست جمهوری جورج بوش و باراک اوباما
بررسی رژیم حقوقی دریای خزر در دوره پساشوروی و موضوع جانشینی دولتها در قبال معاهدات
مشارکت عنصری اجتماعی در توسعه همه جانبه جامعه با تاکید بر مشارکت مردمی در امور شهری
بررسی تطبیقی دیپلماسی هستهای سید محمد خاتمی و محمود احمدینژاد در قبال اتحادیه اروپا و تاثیر آن بر منافع ملی ایران
اصول طراحی پارک علم و فناوری، جهشی بسوی آینده
بررسی توانمندیهای گردشگری و نقش آن در توسعه روستایی مطالعه موردی دهستان چمزی شهرستان ملکشاهی
بازآفرینی کاربری اراضی بافت فرسوده با تأکید بر شبکه ی دسترسی نمونه موردی بافت مرکزی شهر کرمانشاه
راهکارهای بهسازی و نوسازی در توسعه پایدار بافت فرسوده نمونه موردی محله سرچشمه شهر کرمانشاه
سنجش رضایتمندی اهالی شهر دماوند از تأسیسات و فضاهای ورزشی وفضای سبز سطح شهر
مکانیابی بهینه اکوتوریسم و مناطق مستعد توسعه گردشگری با استفاده از GIS نمونه موردی: شهرستان ارومیه
تأثیر اقلیم بر شکلگیری انواع خانههای درون گرا و صفهدار در شهرزواره
اهداف ژئوپلیتیک داعش
تاثیر سیاست های امنیتی ایالات متحده آمریکا در شکل گیری گروه تروریستی تکفیری داعش
مروری بر شرایط کنونی دریاچه زریبار مریوان، مشکلات آن و ارائه راهکارهایی برای بهبود شرایط آن
بررسی بافت کالبدی شهری ایران قبل و بعد از اسلام
تبیین عوامل مختلف محیط زیست بر اکوتوریسم ایران و توسعه پایدار آن
مروری بر اهمیت پدافند غیرعامل در ساخت و سازهای شهری وجایگاه آن در معماری
قابلیت دادههای ماهواره IRS برای بررسی تغییرات کاربری اراضی منطقه مورد مطالعه: تالاب قرهقشلاق
تحلیل آماری احتمال وقوع ودورههای برگشت یخبندانهای زودرس و دیررس اردبیل در دوره آماری ۲۰۰۸-۱۹۸۰
بررسی رابطه آماری بینکیفیت نمای ساختمان از نظر مردم و مکانیسم بینایی چشم نمونهی موردی: خیابان پاسداران سبزوار
بررسی رابطهی سرعت حرکت و مسافت و زمان در گذرگاههای مختلف شهری
بررسی مبادی ورودی شهرها با تاکید بر شناساندن بهتر هویت شهر بر مخاطبین نمونه مورد مطالعه : ورودی کلان شهر مشهد از سمت جاده سرخس (رضویه)
بررسی ارزش های زیبا شناسی در طراحی داخلی بنا و طراحی شهری تبلور آن در معماری و توسعه پایدار
سنجش میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد مدیریت شهری بستان آباد و عوامل مؤثر بر آن
چالشهای جامعه ایران از منظر جغرافیای سیاسی
سنجش میزان مشارکت شهروندان در مدیریت شهری براساس الگوی حکمرانی خوب شهری مطالعه موردی: منطقه چهار شهرداری اهواز
اثر عوامل ساختاری بر خواص مکانیکی نانو کامپوزیتهای پلیمر – خاک رس
شناسایی آلودگی های صوتی موثر برفضای شهری و راهکارهای کنترل و بهبود آن مطالعه موردی : تهران
بررسی آسیب پذیری ساختمان ها در مقابل زلزله با استفاده از روش های آماری نمونه موردی: بافت فرسوده شهر نورآبادمحله الفت آباد
تجلی روح هنر اسلامی، در معماری ایرانی
تحلیلی بر راهبرد های گردشگری روستایی با استفاده از روش SWOT نمونه موردی : بخش باروق شهرستان میاندوآب
تبیین اصول معماری سبز در طراحی ساختمان های مسکونی تبریز
رتبه بندی فضایی شاخصهای رشد هوشمند شهری با استفاده ازمدل VIKOR مطالعه موردی: مناطق شهری کرمان
نقش تعاملات اجتماعی در شکل گیری محلات بافت قدیم و جدید نمونه ی موردی شهر ابهر
بررسی تاثیر روانشناختی نوع مصالح در جداره های شهری در ایجاد حس آرامش و امنیت شهروندان زنجان
ارزیابی توانمندیهای ژئوتوریسم منطقه بهشت آباد
الگوها و شاخص های معماری پایدار در ساختمان های بلند مرتبه
ارزیابی اقدامات بهسازی و نو ساز ی صورت گرفته در بافتهای فر سوده و ارائه راهبردهای برنامهریزی مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر قزوین
بررسی مفهوم کیفیت محیط مسکونی درطرح مسکن مهرنمونه موردی :مسکن مهر مشگین شهر
نقش همکاری سازمان ها بر کارایی مدیران روستایی بخش بهنمیر ،شهرستان بابلسر
تاثیر رضایت شغلی بر عملکرد دهیاری های بخش بهنمیر،شهرستان بابلسر
نقش توانمند سازی آموزش در عملکرد دهیاران روستایی بخش بهنمیر ،شهرستان بابلسر
نقش عوامل آب و هوایی موثر بر روند مهاجرت دوسوی اجباری روستاهای جبالبارز شمالی به شهرستان جیرفت
اولویتبندی پارکها و فضای سبز شهری با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی TOPSIS مطالعه موردی: شهرستان بروجن
بررسی نقش عناصر نمادین در حس مکان محدوده تاریخی پنجشنبه بازار بابل
مطالعه تطبیقی شاخص های معماری پایداردر دوران معاصر با معماری بوم محور سنتی وزیست فناور نوین
ارزیابی برنامه ریزی مدیریت گردشگری وتوسعه پایدار صنعت توریسم در ایران
بررسی ساختار فضای شهری ارومیه از منظر پدآفند غیر عامل
در جستجوی هویت شهری بانه
بررسی و تحلیل معیارهای اجتماعی- اقتصادی، محیطی وکالبدی (رضایتمندی در محیط های مسکونی )نمونه موردی : مسکن مهر مشگین شهر
ارائه الگوی برنامهریزی طراحی پردیس سینمایی با رویکرد فضای شهری مطلوب
بررسی عملکرد بادگیر در شهر یزد نمونه موردی بادگیر باغ دولت آباد
رابطه پایداری اجتماعی مجتمع های مسکونی با آرامش روانی ساکنین
نقش طراحی داخلی و فضای عمومی مجتمع های مسکونی بر آرامش روانی ساکنین
سنجش کیفیت پیادهراه خیابان پانزده خرداد تهران
تحلیل سطوح توسعه یافتگی شهرستان های استان اردبیل
رابطه بین آمادگی در مدیریت بحران و سبک زندگی مردم در شهرستان تالش
مفهوم کیفیت زندگی یک مقاله مروری
بررسی عوامل کالبدی در ایجاد حس تعلق خاطر به مکان
تاثیر معماری سبز درطراحی هتل برای جذب توریست
ارزیابی شهر جدید رامین اهواز با استفاده از مدل SWOT
ارزیابی آثارو پیامد های اجتماعی طرح پایش خشکسالی استان سمنان
آسیب شناسی طرحهای جامع مناطق نمونه گردشگری ایران از منظرتوسعه پایدار
سنجش وضعیت شاخصهای کیفیت زندگی در بافت قدیم و جدید شهربجنورد
کانالهای زیر زمینی، سیستم آبرسانی سنتی در شوشتر
بررسی انرژی برق خورشیدی فتوولتائیک وارزیابی اقتصادی آن در ایران
نقش طراحی فضاهای شهری وتاثیر آن در احساس امنیت
تأثیر فضاهای سبز بر کیفیت محیط شهری
بررسی نقش امنیت در توسعه گردشگری شهرستان خاش
بحران حاشیه نشینی وساخت وسازهای غیرمجازدرمدیریت کلان شهرها
نقش ظرفیت سازی در کاهش مخاطرات طبیعی (زلزله)در مناطق روستایی با تاکید برسرمایه های اجتماعی نمونه تجربی : روستای خوشاکو
بررسی فرم بازار ایرانی با تاکید بر مصالح و فن ساخت
رابطه دما و تعداد مراجعه کنندگان بیماران قلبی-تنفسی به بیمارستان در خرمآباد به صورت ماهانه در سالهای ۱۳۸۹-۱۳۹۳
نقش جایگاه فرهنگ در شهر تبریز
تبیین پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی
فلسفه زیبایی شناختی در معماری
اصول طراحی بناهای مسکونی در مناطق سرد

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید