فراخوان مقاله

سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی

سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی، ۲ تا ۳ بهمن ۱۳۹۷ توسط انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران و دانشجویان دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱ دی با توجه به محورهای اصلی این دوره کنفرانس اقدام نمایند.

از محورهایل اصلی کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد:

حوزه فردی

 • کارآفرینی فردی و خلاقیت و نوآوری پایدار در عرصه خدمات/ تولیدات
 • وجدان کاری، اعتماد آفرینی و اخلاق حرفه ای در پایداری بنگاه
 • فرهنگ خودکارآمدی، توسعه حرفه ای و خودارزیابی فردی
 • و…

حوزه سازمانی

 • سرمایه انسانی و نقش آن در تقویت قدرت مقاومت بنگاهی
 • تحول پذیری سازمانی و نقش آن در بهبود کیفیت تولید ملی
 • تدوین راهبردهای سلامت و انضباط مالی در عرضه محصولات رقابتی
 • و…

حوزه اجتماعی

 • انسجام و مشارکت اجتماعی در حمایت از تولید ملی
 • نقش رسانه های اجتماعی در حمایت از کالای ایرانی
 • نقش انتظارات اجتماعی (حقوق شهروندی، تعهد اجتماعی و …) در توسعه فرهنگ حمایت از تولید ملی
 • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید