فراخوان مقاله

فراخوان مقاله دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده

دومین همایش بین المللی سواد رسانه ای و اطلاعاتی با موضوع خانواده، ۱۲ تا ۱۴ آبان ۱۳۹۷ توسط مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران و دانشجویان دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۳۱ مرداد با توجه به محورهای اصلی این دوره همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

الف: توانمندسازی

 • نقش خانواده در توانمندسازی استفاده از فضای مجازی
 • رژیم مصرف رسانه ای و توانایی هدفمندسازی استفاده از اطلاعات در خانواده
 • و…

ب: سبک زندگی

 • سواد رسانه ای و تفکر انتقادی در سبک زندگی
 • سواد رسانه ای، فضای مجازی و شکاف نسلی
 • و…

پ: آموزش

 • بررسی شیوه های آموزش ممنوعیت های تولید و انتشار محتوای دیجیتال در فضای مجازی
 • آمورش مهارت های سواد رسانه ای و اطلاعاتی در خانواده
 • و…

ت: دین و اخلاق

 • مفهوم سازی و تبیین سواد رسانه ای و اطلاعاتی بومی
 • بررسی آموزه های دینی در حوزه ترویج و ارتقای سواد رسانه ای و اطلاعاتی
 • و…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید