فراخوان مقاله

ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران، در تاریخ ۱۴ آذر ۱۳۹۷ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند و مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایداردر شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۱۵ آبان با توجه به محورهای اصلی این دوره کنگره اقدام نمایند.

از محورهای ششمین دوره کنگره بدین موارد می توان اشاره کرد:

 زیست شناسی

  • علوم گیاهی
  • علوم جانوری
  •  علوم سلولی و مولکولی
  • و…

   علوم طبیعی

  • زمین شناسی و علوم خاک
  • کشاورزی و منابع طبیعی
  •  جنگل و مرتع
  • و…

  و سایر مباحث مرتبط با زیست شناسی و علوم طبیعی

[اطلاعات کامل کنگره]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید