دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

http://www.callforpapers.ir/دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی، (Emerging Trends in Energy Conservation – ETEC) در اسفند ماه سال 91، با پيروي از اهداف اوليه كنفرانس، يعني هم افزايي دانشگاه، دولت و صنعت در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي در كشور توسط منطقه ويژه اقتصاد انرژي پارس جنوبي و تحت حمایت رسمی سیویلیکا برگزار خواهد شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) کلیه پژوهشگران و محققان می توانند چکیده مقالات خود را جهت ارائه در این کنفرانس بین المللی حداکثر تا 23 آبان ماه در یکی از محورهای تخصصی زیر به دبیرخانه ارسال نمایند:

  • راهكارهاي تازه در اقتصاد انرژي و ياري به صنعت پس از حذف يارانه ها

  • حمايت از كارآفريني و توليدات و مهندسي بومي

  • تكنولوژي هاي نو و اقتصادي در استفاده از انرژي­ هاي تجديدپذير

  • روش ­هاي كاربردي مهندسي و صنعتي در توليد و مصرف بهينه انرژي

  • ساختمان هاي سبز و روند جهاني استفاده از آنها

  • مطالعات تطبيقي (3R – Reduce – Reuse – Recycle) در زمينه نگهداشت و بازيافت انرژي

  • حقوق انرژي و راهكارهاي تامين مالي صنايع براي تطبيق با حذف يارانه ها

[اطلاعات کامل کنفرانس] – [مقالات کنفرانس اول 1390]

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید