جشنواره

برگزاری جشنواره ملی کاریکاتور و کاریکلماتور

جشنواره ملی کاریکاتور و کاریکلماتور با موضوع مثلث « زر، زور و تزویر » در راستای مقابله فرهنگی با استکبار جهانی برنامه ریزی شده است. هدف اصلی جشنوراه ترغیب هنرمندان، به ویژه دانشجویان و اساتید دانشگاه در خصوص مشارکت در شناساندن چهره واقعی دشمنان اسلام و ایران به کمک ابزار هنر و ادبیات.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از دیگر اهداف این جشنواره می توان به آگاه سازی مخاطبین و آحاد جامعه به ویژه جامعه دانشگاهیان و فرهیختگان نسبت به تهدیدهای فرهنگی و جنگ نرم، به زبان هنر بیان گرد و همچنین تشویق هنرمندان و اهل قلم به خلق آثار بدیع که بیانگر اهداف و سیاست های کلان نظام مقدس جمهوری اسلامی و جهان اسلام باشد اشاره کرد.

لذا برآن شدیم تا فرصتی پیش بیاوریم، تا صاحبان قلم و اندیشه گردهم آییند.

زمان برگزاری جشنواره ملی کاریکاتور و کاریکلماتور با موضوع مثلث« زر، زور و تزویر » ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۷ و آخرین مهلت ارسال آثار ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۷ می باشد.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید