فراخوان مقاله

دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت

دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت، ۲۲ آذر ۱۳۹۷ توسط مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، علاقه مندان میتوانند جهت ارائه مقالات کامل حداکثر تا ۳۰ مهر با توجه به محورهای برگزاری این دوره همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی کنگره بدین موارد می توان اشاره کرد:

الف- محورهای موضوعی الگوی پایه پیشرفت

محورهای ویژه کنگره:

۱ -تولید ملی و حمایت از کاالی ایرانی

۲ -عدالت و پیشرفت

 

[اطلاعات کامل کنگره]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید