انتشار مقالات

دریافت مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم

مجموعه مقالات  دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم  پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم در تاریخ ۱ آذر ۱۳۹۶ تا ۲ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه گیلان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر گیلان -رودسر برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irدر این کنفرانس۲۱۳عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۷۷۰صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم

آزمون من-ویتنی در محیط نایقینی با رهیافت p-مقدار فازی در علوم رفتاری
فراتحلیل فازی نقش خودکارآمدی در پیشرفت تحصیلی:p-مقدار فازی
سه بعدی سازی تصاویر چهره با استفاده از الگوریتم شبکه های باور عمیق
تشخیص فعالیت های انسان از تصاویر ویدیویی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشنی
Radical of ideals and semi maximal ideals in BL-algebras
Flappy Bird with Deep Reinforcement Learning
کنترل فازی دما و رطوبت یک گلخانه هوشمند با در نظر گرفتن پارامترهای اغتشاشی
پیش بینی شدت آسیب پذیری نرم افزارها با استفاده از سری های زمانی
یادگیری عمیق برای سیستم های توصیه گر
Effect of Image Rectifying and Imaging Parameters on Disparity Map of Tree Pictures
بهبود تصحیح غلط املایی در زبان کردی با تغییر وزندهی در کمترین فاصله ویرایشی
رمزنگاری قابل جستجوی دارای دریچه یکبار مصرف با قابلیت جستجوی ترکیبی
Some Bayes estimation strategies in exponential distribution under a weighted loss function
یک روش نوین و دقیق تر مونت کارلو در حل دستگاه معادلات خطی با ماتریس ضرایب مستطیلی
On the convergence of Monte Carlo method to solve system of linear algebraic equations
Modified hybrid Monte Carlo method to compute matrix inversion
کنترل ربات های رهبر-رهرو با استفاده از کنترل مود لغزشی عصبی-فازی
حل مساله مسیریابی – مکانیابی با ظرفیت محدود با ترکیب الگوریتم ژنتیک وشبیه سازی تبرید
مدلسازی و بهینه سازی عملکرد روزانه یک نیروگاه خورشیدی با اهداف متفاوت حداکثر سود و حداکثر توان تولیدی
ناحیه بندی سلسله مراتبی تصاویر پلاریمتری حالت فشرده با به کارگیری ضابطه فاصله آماری آزمون ویشارت
حل مساله حمل و نقل مواد مخاطره آمیز با الگوریتم ژنتیک
مسیله مکانیابی هاب باینری با استفاده از الگوریتم کلونی مورچه
طراحی بهینه چند هدفی ساختار شبکه فازی-عصبی برای مدلسازی فرآیندهای پیچیده بر اساس الگوریتم ترکیبی تکامل دیفرانسیلی و تجمعی ذره
پیش بینی لرزش زمین به وسیله الگوریتم کرم شب تاب
ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت گیلان برای مصارف شرب با ترکیب روش های منطق فازی و کریجینگ
روش ماشین بردار پشتیبان دو تایی با ابرصفحه نرم واحد
A short note on the solution of min (Ax-b)+2 x2=B2
Fingerprint Authentication Using Multi-Layer Perceptron Neural Network
الگوریتم فرابتکاری جدید مبتنی بر اندرکنش های پرتوی گاما
واپیچش طیف گامای آشکارساز یدورسدیم با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری
تشخیص ترک های داخلی ناشی از تنش خوردگی و خستگی لوله های حفاری با استفاده از فوتون های گاما و مدل ANFIS
بررسی روش خوشه بندی ترکیبی مبتنی بر یک الگوریتم ژنتیک اصلاح شده وروش K -میانگین
تخمین سرعت حد سقوط ذرات کروی در سیالات حفاری نیوتنی و غیرنیوتنی با ستفاده از ماشین بردار ارتباط
برآوردیابی در توزیع رایلی معکوس گسسته
MANY BODY OPTICAL PROPERTIES OF InGaP/InGaAlP QUANTUM WELLs for RED LASER DIODES
تشخیص کنش انسان در تصاویر RGBD مبتنی بر داده های اسکلتی بدن با استفاده از شبکه های کانولوشن
مهاجرت بهینه ماشین های مجازی بر پایه استفاده موثر انرژی در مراکز داده ابری با استفاده از بهینه سازی کلونی مورچه بهبود یافته
ارایه یک راهکار جدید تحمل پذیر خطا جهت جایابی ماشینهای مجازی وایجاد توازن بار در زیرساخت ابری
درخت تصمیم مقیاس پذیر مبتنی بر تقسیم سریع داده ها و پیش هرس
A comparison on the magnitude and complex-valued methods to detect the brain activation, application to functional MRI
مدلسازی و ارایه روش حل برای مساله زمانبندی پروژه با منابع محدودچندحالته
ارزیابی عملکردی مدل برگر و مدل ارایه شده بر پایه تکنیک برنامه نویسی ژنتیک در تخمین رفتار ویسکو الاستیک بتن آسفالتی به کمک سیستم منطق فازی
ارایه الگوریتم مرتبسازی مبنایی موازی مبتنی بر محل بر روی پردازنده کارت گرافیک با استفاده از فناوری کودا
ارایه یک مدل هیبریدی فازی جهت پیش بینی بازده سهام با استفاده ازشبکه عصبی فازی و الگوریتم کلونی مورچگان
بررسی روش های مقابله با حملات تقلید کاربران اصلی در شبکه های رادیوشناختی
Persian/Arabic Handwritten Digit Recognition Using Neural Network
تشخیص هوشمند میزان توجه توسط آنالیز رفتار حرکتی
مدل سازی و شبیه سازی الگوریتم ژنتیک با استفاده از فرامدل ها
ساختار یک ترانزیستور سیلیکون بر روی عایق دارای دو دندانه در ناحیه کانال جهت کاربردهای با ولتاژ شکست بالا: شبیه سازی عددی دوبعدی
بررسی اثر تغییر ثابت دی الکتریک گیت بر عملکرد ترانزیستور اثر میدانی نانولوله کربنی تونل زنی با حل عددی خودسازگار معادلات پواسون و شرودینگر
تعیین نقاط کلیدی بر پایه تیوری شبکه های پیچیده برای بررسی شباهت بین تصاویر
تحلیل پیشرفت پروژه جهت موازنه زمان و هزینه با استفاده از مدل سازی آماری با اعداد خاکستری
پیش بینی فعالیت های انسانی با استفاده از شبکه مارکوف و خوشه بندی فازی
مقایسه ی آزمون های زمان معکوس پذیری با استفاده از شبیه سازی
کنترل فرکانس- بار ریزشبکه جزیره یی توسط کنترل گرPID مرتبه کسری فازی مبتنی بر الگوریتم بازار بورس
کنترل فرکانس هوشمند ریزشبکه ی جدا از شبکه مبتنی بر فازی نوع دو بازه یی و الگوریتم بهینه یابی وال
پیش بینی بیماری عروق کرونر قلبی مبتنی بر الگوریتم منتخب طبقه بندی کننده گروهی
مدل سازی رفتار سرمایه گذار در بازار سهام بر پایه ترکیب اتوماتای یادگیر سلولی و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات
کنترل سرعت موتور DC بدون جاروبک توسط کنترل کننده فازی نوع M
روش نوین مبتنی بر توان سیگنال حامل جهت اجتناب از شکاف نوری PAT درشبکه های نوری
ارایه یک روش مستقل خود آگاه و مبتنی بر تکنیک تحمل پذیری خطای تطبیق پذیردرمسیریابی برای شبکه های حسگر بیسیم با الگوریتمPSO
بهینه سازی سبد سهام با رویکرد استوار مبتنی بر معیارهای ایمنی
مقایسه مدل مفهومی و شبکه عصبی مصنوعی در برآورد جریان ورودی به مخزن سدهای استان زنجان مطالعه موردی: سدهای تهم و گلابر
طراحی مدل هوشمند عمیق به منظور پیش بینی بیماری صرع با استفاده از سیگنال ECG
یک الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری باینری v -شکل برای انتخاب ویژگی
Development a new model based on artificial neural network to estimate torque of a conventional CI engine
الگوریتم چرخه آب گسسته به منظور حل مسیله کاهش ابعاد ویژگی براساس تیوری مجموعه راف
عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی با وزن بهینه تحت الگوهای مختلف بارجانبی طراحی
شاخص های عملکردی برای مقایسه الگوریتم های فراابتکاری با تفاوتهای پایه درعملگرها
الگوریتم دسته ذرات هماهنگ برای بهینه یابی توابع آزمون
بهینه سازی تصادفی دو مرحله ایی مبتنی بر شبیه سازی مونت کارلو جهت بیشینه سازی سود یک ریزشبکه هوشمند
شبیه سازی نوسانات تراز آب دریای خزر با استفاده از برنامه ریزی بیانژن، شبکه تصمیم گیری بیزین و شبکه عصبی مصنوعی
نمودار تعداد نقص های تعمیم یافته در یک واحد بازرسی
مسیریابی وسایل نقلیه ظرفیت دار با هدف کمینه سازی هزینه ها به کمک الگوریتم فاخته توسعه یافته
Using C in comparison with Mathematica software for solving an inverse source problem
Solving large linear systems of equations with the Jacobi method in Mathematica and MATLAB softwares: Serial vs. Parallel
Group LASSO for high-dimensional partially linear errors-invariables models
On Intuitionistic Fuzzy Linear Programming
Uncertain-Sylvester Matrix Equation
طراحی بهینه کنترل کننده تناسبی-انتگرالی- مشتقی مقاوم تطبیقی بر پایه مد لغزشی برای سیستم دینامیکی توپ وتیر
مدلسازی فشار متوسط موثر موتور احتراق داخلی با استفاده از شبکه عصبی با در نظر گرفتن دینامیک رطوبت دیواره
طراحی بهینه کنترلکننده تناسبی-انتگرالی- مشتقی مقاوم تطبیقی بر پایه مد لغزشی برای سیستم دینامیکی آونگ معکوس
Investigating and Comparing the Performance of meta-heuristic Algorithms in Optimum Knowledge Extraction from Business Data (Genetic Algorithm, Particle Swarm and Whale)
A Pumping Lemma for Fuzzy Tree Language with a Threshold
Energy-Efficient Primary User Tracking Using Genetic Algorithm in Cognitive Sensor Networks
ارزیابی الگوریتم های آستانه گذاری در حذف سایه از پلاک خودرو
Human interaction recognition using Adaptive neuro-fuzzy inference system
رهیافت بیزی با وجود حدس نقطه ای برای برآورد پارامتر توزیع نمایی
خوشه بندی متمایز کننده و تطبیق توزیع شرطی برای کلاسه بندی تصاویر واقعی
تعیین ناحیه جذب سیستم های غیر خطی با استفاده از برنامه ریزی ژنتیکی
بهبود استخراج قوانین انجمنی در بازه های زمانی
استفاده از ماتریس عملیاتی انتگرال بر پایه توابع کلاهی تعمیم یافته برای حل معادلات انتگرال- دیفرانسیل خطی کسری
شاخص های کارایی فرایند Cpmk و C در محیط فازی
نگاهی آماری به کاربرد محاسبات نرم در مهندسی ژیوتکنیک
ارزیابی روش رگرسیون فازی و فازی-عصبی برای پیش بینی تقاضای آب
بهبود الگوریتم ریشه درختان درفضای آرایه بااستفاده ازگامهای پرش وارایه یک روش پیشنهادی جهت عبورازمانع
تخمین ذخایر معدنی با استفاده از روش الگوریتم خفاش
Classification of Middle phase of seizure and seizure-free EEG signals using fractional linear Forecasting
رتبه بندی تیمهای فوتبال لیگ برترایران باروش ANP فازی
A New Approach localizing Iris and Pupil for Iris Biometric Processing
Numerical optimization of compressible flow mixing based on optimization algorithms
ارایه یک مکانیسم مسیریابی مبتنی بر اعتماد برای تشخیص حمله بدترین والد درپروتکل مسیریابی RPL
One-Stage Uncertain Linear optimization
A Newton method for multiobjective optimization problems with interval-valued objective functions
استفاده از الگوریتم جستجوی ابرکروی مبتنی بر نظریه آشوب برای زمان بندی کارها در محیط محاسبات ابری
پیش بینی شاخص روزانه بورس تهران بااستفاده از ANFIS
به کارگیری روش شبکه عصبی وتحلیل رگرسیون خطی چندمتغیره برای پیش بینی عملکرددانشجویان
پیش بینی دوام مخلوط های آزمایشگاهی روسازی بتن غلتکی تحت دوره های یخ و ذوب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
تحلیل حساسیت پارامترهای آزمایشگاهی موثر بر مقاومت خاک بستر تثبیت شده با خاکستربادی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
Improving the performance of deep neural networks by clustering
Solving symmetric fully fuzzy polynomial equations based on length function properties on LR fuzzy numbers
Solutions to second-order fuzzy Euler differential equations under generalized differentiability
موازی سازی الگوریتم دسته بندی بسته ضرب متقاطع بر روی واحد پردازنده گرافیکی و خوشه پردازنده گرافیکی
موازی سازی یک مکانیزم پیش پردازش سیستم های تشخیص نفوذ شبکه با استفاده از واحد پردازش گرافیکی
ارایه روشی مبتنی بر منطق فازی در شناسایی معابر تصادف خیز
ارایه یک رویکرد فازی مبنای پویا به منظور استنتاج اعزام اتوبوس های درون شهری
تاثیر حضور عابرین پیاده بر نرخ جریان اشباع در حرکت گردش به چپ تقاطع های چراغ دار مطالعه موردی : کلانشهر رشت
رویکرد بیزی در برآورد قابلیت اطمینان فازی سیستم ها با مولفه های دارای نرخ خرابی متفاوت
A numerical scheme based on Sinc function to solve the fractional delay differential equations of pantograph type
Numerical solution of a time-fractional inverse source problem
حل دستگاه معادلات خطی به کمک روش شبیه سازی آنیلینگ
Optimum design of steel skeletal structures using learned cuckoo search algorithm
An accelerated Cuckoo Search algorithm using Tabu Search for optimum design of two dimensional steel frames
Using Text Semantic Relatedness Measures for Automatic Short Answer Grading
بررسی عملکرد رویکردهای پردازش زبان های طبیعی با استفاده از روش های یادگیری ژرف
بررسی تاثیر تغییر مشخصه های لایه متوقف کننده الکترونی بر آهنگ های بازترکیب در لیزر نیمه رسانای کاواک قایم گسیل سطحی ۱۳۰۵ نانومتری
Numerical study of a planar DBD using Comsol Multiphysics simulator
Folding Theory for Integral and Boolean Ideals in BL-algebras
مکانیابی بهینه جبران ساز توان راکتیو در شبکه انتقال و فوق توزیع برق کرمان به منظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با استفاده از الگوریتم های هوشمند
سیرتحول اسپلاین ها
معماریهای داده کاوی در اینترنت اشیاء و ارایه یک معماری جدید برای کاوش کلان داده در اینترنت اشیاء
یک روش سه مرحله ای جدید برای بهسازی گفتار مبتنی بر بهسازی ادراکی،تبدیل موجک و آشکارسازی نویز ناایستان و بهینه سازی ابرپارامترهای آن با الگوریتم فراابتکاری QPSO
Pricing Distributed Generations based on Reliability Enhancement employing game theory
برنامهریزی بهینه توسعه شبکه انتقال با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبود یافته
بررسی روش های خوشه بندی داده های جهت دار
خوشه بندی داده های جهت دار با استفاده از الگوریتن بهینه سازی ازدحام ذرات وخوشه بندی فازی
زمانبندی وظایف در محیط رایانش ابری با ترکیب روشهای تکراری و الگوریتم رقابت استعماری
بهبود رایانش ابری در توازن بار چند سطحی
برآورد مشخصات پرش هیدرولیکی برروی بسترهای زبر مصنوعی با استفاده از مدل های هوشمند و مقایسه با روابط تجربی
بازشناسی گفتار افراد مبتلا به DYSARTHRIA با استفاده از شبکه های عصبی
تخمین افت فشارجریانات چندفازی درعملیات حفاری نفت بااستفاده ازرگرسیون فرآیند گاوسی
Android malware detection using combination of Support vector machines and fuzzy logic
بررسی روش های تشخیص و بخش بندی تومور مغزی در تصاویرMRI با استفاده از شبکه های عصبی عمیق
بهبود الگوریتم مبتنی براجتماع برای حل مسایل بهینه سازی چندگانه
بهبود صحت تشخیص بیماری دیابت به کمک هم جوشی دسته بندهای شبکه عصبی مصنوعی و ماشین بردار پشتیبان
بررسی نوسانات قیمت مسکن زاهدان با استفاده از مدلهای کلاسیک در R
بررسی خطای پیش بینی مدل های خطی در نوسانات قیمت سهام خودرو
تولید داده آزمون ساختاری با استفاده از الگوریتم بهینه سازی غذایابی باکتری
Meta-heuristic methods for finding the minimum spanning tree
تشخیص عیب در روتور موتورهای القایی توسط فیلتر کالمن توسعه یافته بهینه مبتنی بر رویکرد الگوریتم های فرا ابتکاری
بهینه سازی انتخاب موتور جستجو در موتورهای فراجستجو با استفاده از الگوریتم ژنتیک
ارزیابی کارایی و امنیت در پروتکل های مسیریابی شبکه های اقتضایی خودرویی
Anxiety and Depression Detection using Statistical Features
ترکیب روش های دسته بندی با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان برای تعیین آریتمی قلبی
پنهان نگاری اطلاعات در متون فارسی با استفاده از سیگنال آشوب
An exemplar-based method for improvement in image completion using Local Binary Pattern
Parallel searches in large databases with the MPI In cloud computing
طراحی بهینه برد مدارهای چاپیPCB با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان
بررسی تاثیر نمونه برداری بر روی ویژگی های استخراج شده از سیگنال های EEG
Challenges of Video-Based Vehicle Detection and Tracking in Intelligent Transportation Systems
پیاده سازی و ارزیابی کارایی روشهای کنترل نرخ ارسال در شبکه های بی سیم پرسرعت در یک بستر آزمایشی
بهبود جریان نقدینگی با سناریوهای مختلف ریسک تصمیم گیرندگان و محاسبات خاکستری برای چندین پروژه
سیستم تشخیص نفوذ برپایه قوانین انجمنی فازی بهبود یافته
بررسی عملکرد مدل درختی M5 و ماشین بردار پشتیبان در برآورد میزان تبخیر روزانه از سطح مخزن سد
Monte-Carlo Approach to Choose the Tikhonov Regularization Parameter for Solving Integral Equations
یک روش مبتنی بر همبستگی بین مسایل مقادیر اولیه کسری و معادلات انتگرال ولترا برای حل معادلات دیفرانسیل کسری
پیش گویی نرخ بارندگی در استان سمنان با مدل بتا-دوجمله ای فضایی
Condition monitoring of engine load using a new model based on adaptive neuro fuzzy inference system (ANFIS)
Applying of ANFIS and GMDH network for modeling of Ternary Mixtures LLE (water, phosphoric acid, Isoamyl acetate)
یک رهیافت تقریبی برای کنترل سیستم های غیرخطی
پیش بینی میزان ترکیبات تری هالومتان در آب شرب با استفاده از شبکه عصبی و بررسی اثر پارامترهای ممکن بر آن
طراحی بهینه سیستمهای تعلیق فعال خودرو با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری
استفاده از الگوریتم جستجوی همسایگی متغیر جهت بهبود همسایه یابی در مسیله طول عمر شبکه های حسگر بیسیم
Some types of T-fuzzy filters in BL-algebras
ارتقای سیستم پالایش مشارکتی مبتنی بر مورد با استفاده از یک روش خوشه بندی بهینه
به کارگیری داده کاوی در تخمین مقدار پارامترهای کیفیت کاشی
Strength of Fuzzy Domination in Fuzzy Graphs
کلاسه بندی تصویر توسط یادگیری انتقالی خصوصیات و تطبیق نمونه ها
بررسی پارامترهای متفاوت بر کارایی الگوریتم تشخیص میتوز در تصاویرهیستوپاتولوژی سرطان سینه با استفاده از شبکه عصبی عمیق
Pushdown automata based on lattice-valued logic: closure properties and decision problems
بهبود میزان افزونه در مدل سازی افزونه ای با استفاده از سیستم تشخیص ایمنی مصنوعی
نرم و نرم اساسی عملگرهای ترکیبی وزن دار بین فضاهای دیریکله و بلاک
پیش بینی قابلیت اطمینان نرم افزار با استفاده از ترکیب شبکه عصبی و روش های آماری
بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از ارتباطات تعاونی تحت نرخ خطای بسته مشخص
Subjects Extraction and text data classification by CHERNOFF algorithm and implementation with Java general-purpose computer programming language
استفاده ازمدل چندهسته ای ماشین بردارپشتیبان برای تخمین هندسه جوش درفرآیند جوشکاری رباتیک قوس تحت گازمحافظ
پیاده سازی الگوریتم کنترل پذیرش تماس در کارگزارSIP در بستر واقعی شبکه های بیسیم۸۰۲٫۱۱n
دسته بندی مشتریان فروشگاه اینترنتی به منظور ارایه خدمات ویژه با به کارگیری سیستم فازی و تکنیک های داده کاوی
ارایه یک روش ترکیبی جدید برای بهینه سازی -CGBDE
بررسی روش های تشخیص سرطان سینه با استفاده از شبکه عصبی
بررسی حملات شبکه های حسگر بی سیم و اثرات آنها
داده کاوی و مدیریت ارتباط با مشتری
مقایسه و ارزیابی سیستم های تشخیص نفوذ در شبکه های موردی سیار
افزایش کارایی سیستم های توصیه گربا استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات
معرفی و بررسی پروتکل های مسیریابی کارآمد به منظور بهبود مصرف انرژی درشبکه های حسگر بیسیم
سیستم خبره تشخیص بیماری های تیروییدی
ارایه الگوریتم پویاSDN-ECCKN جهت مدیریت انرژی در شبکه های حسگر بی سیم
بررسی الگوریتم های زمان بندی منابع در پردازش ابری
تحلیل الگوریتم های جریان کار درزمان بندی پردازش های ابری
نمایش مدل ریاضی نرون شبکه تنسور عصبی
An approximate analytical solution to free vibration analysis of a structural system with a pair of irrational nonlinearities
روش های پیش بینی لینک در شبکه های اجتماعی
شناسایی ذهنیت متون زبان طبیعی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی
شبیه سازی پهنای باند به صورت یک سیستم صفی به روش مونت کارلو
ارزیابی عملکرد الگوریتم های تکاملی در افزایش سرعت یادگیری و دقت پیش بینی دسته بند شبکه عصبی در داده کاوی
ارزیابی امنیتی پروتکل مسیریابیRPLمورد کاربرد در اینترنت اشیا
روشی مقاوم در برابر نویز و تغییر مقیاس تصویر برای شناسایی جعل ناشی از کپی وانتقال با استفاده از یک روش ترکیبی
رویکرد جدید پیشنهاددهی به منظور بهبود پالایش مشارکتی در سیستم های پیشنهاددهنده
استفاده ازشبکه عصبی برای تخمین بهینه تابع بهره دربهبود کیفیت گفتار
Application of some feature mapping methods in QNAR prediction of cellular uptake of magneto fluorescent nanoparticles
تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت در کانال های چین دار مربعی و باریک
A Cutting- Plane Algorithm for Parametric Evaluation of the Optimal Residual Stresses in Consecutive Projectiles
بکارگیری پیکره های زبانی در طراحی یک سامانه بازیابی اطلاعات دوزبانه

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید