انتشار مقالات

انتشار مجموعه مقالات اولین همایش مدرسه تعاونی، اقتصاد مشارکتی

مجموعه مقالات  اولین همایش مدرسه تعاونی، اقتصاد مشارکتی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین همایش مدرسه تعاونی، اقتصاد مشارکتی در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۵ توسط تعاونی فرهنگی و آموزشی راه رشد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irدر این کنفرانس۱۰عنوان مقاله تخصصی شامل ۲۱۱صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش مدرسه تعاونی، اقتصاد مشارکتی

ارایه مدل از فرآیند تحلیل شبکه فازی جهت تدوین استراتژی تبدیل مدرسه تعاونی به مدارس کارآفرین
رویکرد نهادی برای مدیریت مدرسه مبتنی بر تعاونی
سیاست گذاری های فرهنگی، راهکاری در راستای تحقق اقتصاد مشارکتی
سرمایه اجتماعی و مدیریت زنانه در تعاونی
بررسی اثرات هم افزایی بهره وری و تعاون در تحقق اقتصاد مشارکتی
نقش مشارکت و تعاون در اداره مدارس
تبارشناسی اقتصاد آموزش در ایران
چالش ها و فرصت های تعاونی مدارس غیردولتی در قوانین جاری ایران
بررسی راهکارهای تحول فرهنگی موثر در توسعه تعاون در جامعه
مدرسه تعاونی: امکان ها و محدودیت های قانونی

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید