تمدید مهلت ارسال مدارک جشنواره تحقیقاتی علوم‌پزشکی رازی

مهلت ثبت‌نام و ارسال الکترونیکی مدارک هجدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم‌پزشکی رازی تا تاریخ 20 آبان ماه تمدید شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) محمدرضا حسنی دبیر هجدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی با اعلام این خبر گفت: امسال انتخاب برگزیدگان جشنواره براساس شاخص های مقاله تا 50 درصد امتیاز کل و شامل اولویت موضوع و ضرورت اجراء، نوآوری، کاربردی بودن نتایج یا تولید علم، اعتبار نشریه بر حسب IF و اعتبار مقاله برحسب Citation می باشد و کارنامه تحقیقاتی پنج ساله اخیر که آن نیز 50 درصد امتیاز دارد و شامل مقالات چاپ شده در مجلات علمی و پژوهشی، تالیف کتاب، ثبت اختراع، بومی سازی فناوری و پاسخگویی به نیاز کشور است.

وی افزود: امسال برگزیدگان پنج دوره اخیر جشنواره رازی، از دوره سیزدهم به بعد نمی توانند در این دوره شرکت کنند و دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی، مراکز تحقیقاتی، مراکز رشد و فناوری، مجلات و کمیته های تحقیقات دانشجویی نمونه از طریق معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت ارزشیابی و معرفی خواهند شد.

دبیر هجدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی گفت: در جشنواره امسال به منظور فراهم کردن بستر مناسب جهت شرکت محققینی که دارای تحقیقات ارزشمند با تاکید بر جنبه های نوآوری در هر یک از شاخه های 8 گانه جشنواره که منجر به اثرگذاری چشمگیر در سطح ملی یا بین المللی شده باشد به شرط داشتن Impact factor بالاتر از 10 و Citation بالاتر از 30 در مقاله ارائه شده شاخص کارنامه تحقیقاتی و منع شرکت برگزیدگان پنج دوره اخیر جشنواره لحاظ نمی شود و مقاله بعنوان تحقیق برجسته توسط داوران بررسی می شود.

 کسب اطلاعات بیشتر

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید