انتشار مقالات

دریافت مقالات پنجمین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی،مهندسی شیمی و نفت

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر ماهشهر برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irدر این کنفرانس۱۷۵عنوان مقاله تخصصی شامل ۱۹۸۱صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های دانش بنیان در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مطالعه نقش اورگانو کلی بر ریز ساختار و خواص ریولوژیکی نانو کامپوزیت های زیست تخریب پذیر پلی لاکتیک اسید
اندازه گیری دمای سینی مناسب به منظور اهداف اقتصادی
انرژی موردنیاز بهینه یک برج دارای دیواره تقسیم کننده
مجتمع سازی الگوریتم بهینه سازی بلادرنگ و مدل فازی
بررسی حذف آرسنیک از فاضلاب به روش های جذب سطحی
پیش بینی و تنظیم بهینه نقطه شبنم در مخلوط های هیدروکربوری
مطالعه ی آزمایشگاهی ضریب انتقال حرارت جوشش استخری محلول الکترولیت دوجزیی،سولفات آمونیوم و مس سولفات و مدل سازی آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک
انالیز منحنی های تعادلی همدمای انواع جاذب ها
بررسی انواع جاذبهای هیدروژلی وکاربردهای آن
بررسی جذب شونده های جاذب های هیدروژلی وشیوه های مختلف شناسایی انها
بررسی روش های مدلسازی ترمودینامیکی رفتار فازی رسوب آسفالتین
جداسازی و حذف فلز باریوم از پساب سنتتیک بوسیله کربن فعال پوست نارگیل تجاری و تعیین ایزوترم های جذب
تخمین و بررسی اثر افزایش ساختار ملکولی بر ضرایب ویریال تعدادی از گازهای محیط زیستی با نگرش ترمودینامیکی
ارزیابی عملکرد دستگاه لوله حرارتی تخت و تاثیر نسبت پرشدن تبخیرکننده برعملکرد آن
مطالعه سنتیکی اثر دبی جریان در ستون بستر ثابت پر شده از هیدروژل سدیم آلژینات به منظور حذف یون مس
مروری برمعادلات ویسکوزیته نانوسیالات باتاکید بر روابط تجربی
بررسی اثر شار حرارتی بر دمای دیواره در خنک کننده میکروکانال
مطالعه آزمایشگاهی متغیرهای جذب مس در ستون پیوسته پر شده از هیدروژل های گرانولی
Prediction of lead recovery from waste battery paste by using intelligent models: Application to lead-acid battery recycling
مطالعه آزمایشگاهی جذب یون مس توسط هیدروژل پلیمری سدیم آلژینات/ زیولیت به صورت ناپیوسته
مروری بر فتوکاتالیست های ناهمگن و کاربردهای آنها
مروری بر معادلات ویسکوزیته نانوسیال با تاکید بر مدل های تیوری
بررسی آزمایشگاهی متغیرهای جذب پیوسته آلاینده مس بر روی هیدروژل پلیمری
سنتز هیدروژل های گرانولی سدیم آلژینات/گرافن به منظور حذف یون مس II
مطالعه آزمایشگاهی عملکرد حرارتی متانول در یک لوله گرمایی تخت
تاثیر دما بر حلالیت گاز پروپیلن در حلال تری اتیلن گلایکول حاوی نمک نیترات نقره
شبیه سازی عددی رفتار هیدرودینامیکی راکتورصنعتی بستر شناور پلی اتیلن سبک خطی با تمرکز بر معادلات مختلف توزیع اندازه ذرات و روش دینامیک سیالت محاسباتی
مقایسه قابلیت رسانش گرمایی آب و نانو سیال پایه آبی Zno دریک لوله ی حرارتی مدور
شستشو و احیای غشای فرآیند اسمز معکوس توسط محلول فوق شور
بررسی توانایی نانومگنتیت اصلاح شده با پلی آنیلین در حذف مس
بررسی اثر غلظت نانوذرات فیومد سیلیکا بر ساختار و عملکرد غشای الیاف میان تهی پلی وینیلیدن فلوراید برای جذب دی اکسید کربن توسط محلول مونواتانول آمین
تاثیر غلظت کاتیون فلزی بر حلالیت گاز پروپیلن در حلال تری اتیلن گلایکول حاوی نمک نیترات نقره
اصلاح نرم افزارمدل سازی سیستم غشایی یکپارچه IMSD با ایجاد توانایی در مدل کردن شستشو و احیای غشای فرآیند اسمز معکوس توسط محلول فوق شور
ملاحظات طراحی، پارامترهای عملیاتی و افزایش مقیاس در واحدهای پایلوت برج تقطیر
اثر ارتفاع ستون بستر ثابت در حذف یون مس از محلول آبی توسط هیدروژل پلیمری سدیم آلژینات/ زیولیت
استفاده از فرآیند اسمز مستقیم جهت شست و شو و رفع گرفتگی غشای RO
بررسی آزمایشگاهی اثر زبری سطح هیتر بر قطر دینامیکی حباب در جوشش استخری آب خالص روی استوانه استیل افقی
متغیرهای عملیاتی الکیلاسیون ایزوبوتان بوتن با کاتالیست مایع اسید سولفوریک جهت تولید بنزین مرغوب
بهینه سازی و بررسی تاثیر متغیرها )دبی خوراک، دمای خوراک و فشار اسمزی( برمیزان ناخالصی آب تصفیه خروجی از سیستم اسمز معکوس
بررسی آزمایشگاهی اثر وجود بخار اب بر فعالیت کاتالیستی تولوین با کاتالیست اکسیدسریم بر اکسید گرافن
بررسی اثر بارگذاری اکسید سریم بر پایه اکسیدگرافن و تعیین مشخصات کاتالیست دراکسیداسیون تولوین
سنتز کاتالیست های مبتنی بر HZSM-5 دارای اصلاح کننده های نیکل و لانتانیوم وبررسی آزمایشگاهی در فرآیند کراکینگ کاتالیستی حرارتی
بررسی آزمایشگاهی اکسیداسیون کاتالیستی یک ترکیب آلی فرار توسط کاتالیست اکسید مولیبدن بر پایه نانولوله های تیتانیت
مطالعه حذف یون مس ازآب دریک ستون پیوسته توسط گرانولهای هیدروژل
Using intelligent models for prediction of density of methyl tert-butyl ether (MTBE) as an aviation fuel additive
بررسی تاثیر دبی سیال بر ضریب انتقال حرارت جابجایی در خنک ساز میکروکانال
سنتز و مقایسه ی فعالیت کاتالیست های پروسکایت (B=Mn, Cr, Ni, Co) 3LaB
کاهش COD پساب پتروشیمی بااستفاده ازاکسیدتیتانیوم تجاری به روش فتوکاتالیست
سنتز و بررسی آزمایشگاهی کاتالیست اکسید وانادیوم بر پایه ی نانولوله های تیتانیت به منظور اکسیداسیون کاتالیستی یک ترکیب آلی فرار
سنتز و بررسی آزمایشگاهی کاتالیست اکسید وانادیوم مولیبدن بر پایه ی نانولوله های تیتانیت به منظور اکسیداسیون کاتالیستی یک ترکیب آلی فرار
مطالعه مدل سازی شکست حرارتی هیدروکربن های سبک
مطالعه محاسبات کوانتومی بر روی ساختار داروی ضد سرطان مکلورتامین
بررسی حذف کاتالیستی ترکیبات آلی فرار( VOC) ها
بررسی جذب هیدروژن در زیولیت FAU– ANA – MFI – ROH
بررسی سینتیک و تعیین عوامل موثر فرآیند اکسیداسیون فنتون در حذف نیکل
بررسی کاهش اتلاف انرژی واحد بازیافت اتیلن در پتروشیمی کاویان جهت حفظ محیط زیست
بررسی یک سیستم سرماساز در واحدبازیابی اتیلن جهت کاهش مصرف انرژی
بهینه سازی راکتور ستون حبابی دوغابی جهت تولید گاز سنتز برای خوراک واحد متانول با استفاده از تریریفرمینگ
مقایسه ی عملکرد تریریفرمرهای بستر ثابت، بستر شناور و ستون حبابی دوغابی جهت تولید گاز سنتز
مطالعه آزمایشگاهی جذب نیترات بر روی کامپوزیت لانتانیوم بر روی کربن فعال با استفاده از روش تاگوچی
تولید لاتکس استایرن-بوتادین با توزیع اندازه ذرات باریک به روش پلیمریزاسیون امولسیونی سرد با استفاده از تغییر مقدار عامل انتقال به زنجیر در فرمولاسیون سنتز
بهینه سازی آب بلودان برج های خنک کننده با استفاده از اسمز معکوس
بررسی اثرات خوردگی و فرایندی تشکیل نمک های مقاوم حرارتی در سیستم های تصفیه گار آمینی با انواع مختلف حلال
اثر عامل انتقال به زنجیر بر روی توزیع اندازه ذرات در فرآیند پلیمریزاسیون امولسیونی لاستیک استایرن-بوتادین
ارزیابی عملکرد غشا نانوکامپوزیت پلی اتر بلاک آمید /پلی اتیلن گلایکول/ اکسید گرافن در جداسازی گازهای دی اکسید کربن/نیتروژن
مطالعه آزمایشگاهی پارامترهای موثر در حذف یون آهن توسط هیدروژل پلیمری
سنتز هیدروژل کامپوزیت کربوکسی متیل سلولز/زیولیت برای حذف یون آهن III
بررسی اثر روش سنتز بر مشخصات ساختاری پروسکایت LaCoO3 با نسبت های مختلف Co/La
بررسی تجربی عملکرد لوله حرارتی مارپیچی با طول گام های مستقیم
حذف کروم (III) از پساب های شبیه سازی شده با استفاده از کیتوزان و کیتوزان عامل دارشده با تیول: بررسی ایزوترم و سینتیک جذب
بررسی شرایط تشکیل هیدرات برای گاز حلقه فرازآوری منطقه آغاجاری در حضور بازدارنده های الکترولیتی
تعیین شرایط تشکیل هیدرات برای گاز حلقه فرازآوری منطقه آغاجاری در حضوربازدارنده های ترمودینامیکی
تاثیر دبی قطرات بالا رونده بر قطر معادل در سیستم دوتایی نرمال بوتانل آب
اکسیداسیون کاتالیستی ترکیبات آلی فرار
پیش بینی شرایط ترمودینامیکی تشکیل هیدرات گاز پالایشگاه گاز ایلام درحضورممانعت کننده های الکترولیتی و ترمودینامیکی
تعیین شرایط تعادلی تشکیل هیدرات برای مخلوط گاز پالایشگاه گاز ایلام درحضور آب خالص و متانول
شبیه سازی تفکیک اجزای نمونه گاز پالایشگاه ایلام با استفاده از تشکیل هیدرات
بررسی روش های بهینه سازی مصرف انرژی با آزمایش اثر نانوسیال در مبدلی با لوله هایی با مشخصات هندسی متفاوت
تعیین حلالیت دی اکسید کربن در آب دریا بندر دیلم
بررسی آزمایشگاهی اثر دما و فشار بر ظرفیت ذخیره سازی دی اکسید کربن در هیدرات در آب دریای دیلم
بررسی آزمایشگاهی اثر زبری سطح هیتر بر زمان رشد و زمان انتظارحباب در جوشش استخری آب خالص روی استوانه استیل افقی
پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات دی اکسید کربن در حضور مونو اتیلن گلایکول در آب دریای خلیج فارس
پیش بینی شرایط تشکیل هیدرات دی اکسید کربن در حضور ممانعت کننده های ترمودینامیکی
بررسی تاثیر استفاده از پوشش شناور توپک سایه جهت کاهش تبخیرسطحی آب
شبیه سازی فرآیند تشکیل هیدرات مخلوط گازی حلقه فرازآوری منطقه آغاجاری در آب دریا در حضور متانول با استفاده از نرم افزار HYDOFF
بررسی تاثیر استفاده از پوشش الکلی اکتادکانول در میزان کاهش تبخیر سطحی آب
مدلسازی تراوایی گازهای دی اکسید کربن و نیتروژن در غشای پلیمری پباکس ۱۶۵۷
تاثیر دبی قطرات بر سرعت حد قطرات بالا رونده نرمال بوتانل در محیط آبی
استفاده از تکنولوژی داخلی و بومی سازی کاتالیست راکتور کلریناسیون بنزن واحد وینیل کلراید پتروشیمی اروند
بررسی اثر متغیرهای فرایندی بر روی میزان فساد و تخریب حلال شیرین سازی در سیستم های تصفیه گاز آمینی
جداسازی و حذف فلز سنگین کبالت از پساب به روش جذب سطحی توسط جاذب آنتراسیت
مقایسه ایزوترم های جذب لانگمویر، فروندلیچ و تمکین در فرایند حذف نیکل از پساب به روش جذب سطحی توسط جاذب آنتراسیت
مروری برکاربرد نانو مواد در تولید انرژی
مروری بر روش های سنتز نانوساختارها
مطالعه ترمودینامیکی و سینیتیکی حذف کروم ۶ از محلول آبی با استفاده از نانو اکسیدروی (ZnO) نشانده شده بر روی کتیرا
مقایسه عملکرد مایعات یونی مختلف در فرایند آلکیلاسیون ایزوبوتان/بوتن
بهینه سازی ریاضی فرآیند بازیافت حرارت از کوره کارخانه سیمان
مطالعه تاثیر دما، حلال و استخلاف روی استخراج دو فازی داروی وراپامیل و نوروراپامیل با استفاده از تیوری DFT
سنتز نانو پرووسکیت La0.9Sr0.1NiO3 با استفاده از روش سل ژل
بررسی حذف رنگ متیلن بلو توسط نانوپودر اکسید پروسکیت La0.9Sr0.1NiO3
بررسی معادلات سینتیکی و همدمای جذب سطحی در حذف رنگ متیلن بلو با استفاده از جاذب نانوپودر اکسید پرووسکیت La0.9Sr0.1NiO3
اندازه گیری انتخابی روی بوسیله الکترود یون گزین پوشش داده شده گرافیتی
بررسی شرایط و کنترل کاهش نرخ غلظت آفتکش بنومیل به روش نقطه ابری و اندازه گیری آن در نمونه های خاص زیست محیطی
ساخت حسگری با گزینش پذیری بالا به منظور اندازه گیری کادمیم در محلول ها
بررسی سینتیکی سنتز ۱و-۴ دی هیدروپیریدین های متقارن و نامتقارن در فاز گازی با استفاده از روش DFT
بررسی پارامترهای الکترونی برخی از ترکیبات ۱و-۴ دی هیدروپیریدین های متقارن و نامتقارن با استفاده از روش DFT
بررسی اثر کاتالیستی نانو سیلیکا پرکلریک اسید بر واکنش ریتر اصلاح شده جهت تولید مشتقات ترت بوتیل آمید
بررسی اثر کاتالیستی بور تری فلوراید تثبیت شده بر بستر سیلیکاژل BF3.SiO2 برواکنش ریتر اصلاح شده برای تولید مشتقات N ترت بوتیل آمید
ارزیابی اثرات زیست محیطی حفاری در جهت کاهش اثرات سوء آن
تهیه و کاربرد مایع یونی تثبیت شده بر پلیمر به عنوان کاتالیزور موثر در واکنش تراکمی ناوناگل
سنتز چارچوب فلز آلیUiO-66 عاملدار شده با SO3H بوسیله اصلاح بعد از سنتز ومطالعه فعالیت کاتالیزوری آن
حذف گاز سمی آمونیاک بوسیله نانو لوله بورکربن نیتروژن BC2N
بررسی حذف یون های کادمیوم از محلول آبی بااستفاده از پوست سبز بادام کوهی
استخراج علف کش فلم پروپ ام –ایزوپروپیل به روش نقطه ابری و اندازه گیری آن در نمونه های عسل با استفاده از کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا
اندازه گیری پراکسید هیدروژن به وسیله الکترود خمیر کربن اصلاح شده با آبی پروس
مطالعه ی محسابات کوانتومی بر روی ساختار پیرول پر استخلاف
مقایسه نتایج تیوری و تجربی بر روی ساختار مولکول پیرول های پراستخلاف با استفاده از نظریه ی (DFT)
مقایسه نتایج تیوری و تجربی بر روی ساختار ترکیبات کومارین با استفاده از نظریه ی DFT
مطالعه محاسبات کوانتومی بر روی ساختار ترکیبات کومارین با استفاده از نظریه ی DFT
سنتز مشتقات بنزایمیدازول در حضور کاتالیزور CuO/ZrO2
مقایسه روش های آزمایشگاهی سل – ژل و ژل احتراقی در سنتز کاتالیست LaCrO3 با Cr فرااستوکیومتری
اندازه گیری بنزوتیازول توسط نانوذرات طلا
اندازه گیری سفیکسیم با استفاده از نانوذرات طلای اصلاح شده
اندازه گیری همزمان الکتروشیمیایی تریپتوفان و گلوتاتیون با استفاده از الکترود خمیرکربن اصلاح شده با نانوسیلیکا زیولیت
مطالعه اثرسیال حفاری بر نمونه رس مونت موریلونایتی و بررسی تغییرات فیزیکی و شیمیایی آن
بررسی شرایط فرآیندی زمان، سرعت سانتیرفیوژ و (pH) در استخراج آفت کش بنومیل بوسیله آنالیز HPLC و بهینه سازی فرآیند
استفاده ازنانو کاتالیستBF3-SiO2 درسنتز مشتقات آروییل آمیدو( تیوآمید) کومارین
سنتز مشتقات آروییل تیوآمیدو کومارین بااستفاده از نانو کاتالیست ZnO در حلال آب
سنتز نانوذرات مگنتیت و اصلاح آن با پلی آنیلین جهت حذف فلزات سنگین
بررسی جذب یون سنگینPb2+ توسط توده زیستی ساقه قارچ دکمه ای
Vanadium (IV) adsorption from aqueous solution by sawdust beech
اندازه گیری پارامترهای سینتیکی تریپتوفان و گلوتاتیون با استفاده از الکترود خمیرکربن اصلاح شده با نانوسیلیکا زیولیت
مطالعه آزمایشگاهی انتقال جرم قطرات بوتیل استات در میکروکانال استخراج مایع مایع
مروری بر روشهای میکرو استخراج تجزیه ای
تولید بیودیزل از دانه های کرچک در یک مرحله
تولید یک مرحله ای بیودیزل از پسماند حیوانی
آنالیز ترمودینامیکی و بررسی اثر بازیابی حرارتی بر فرآیند مایع سازی گاز طبیعی (LNG) با استفاده از مبرد مخلوط همراه با پیش سرمایش پروپان
بررسی کارایی تجزیه هیدروکربن های آروماتیک حلقوی (PAHs) توسط باکتری های بومی ایزوله شده از خاک اطراف واحد نمک زدایی مارون ۲
بررسی اثر دمای نیتروژن و آب ورودی به مبدل میانی کمپرسور سانتریفوژ سه مرحله ای بر کارایی آن و ارایه راهکار جهت بهبود عملکرد
بررسی آزمایشگاهی اثر امواج آلتراسونیک بر ویسکوزیته دینامیکی نفت حاوی ذرات آسفالتین در خطوط انتقال
بررسی آزمایشگاهی اثر امواج آلتراسونیک برویسکوزیته نفت حاوی ذرات آسفالتین در فرکانس و زمان های مختلف برای خطوط انتقال
آنالیز و کنترل تولید ماسه در مخازن ماسه سنگی جنوب غرب ایران
بررسی آزمایشگاهی اثر امواج آلتراسونیک برخواص فیزیکی نفت حاوی ذرات آسفالتین در خطوط انتقال
بررسی آزمایشگاهی اثر امواج آلتراسونیک بر ویسکوزیته سینماتیکی نفت حاوی ذرات آسفالتین در خطوط انتقال
مدل سازی شکستگی ها و تاثیرآن بر تولید در میدان نفتی بلال واقع درخلیج فارس
بررسی و شبیه سازی تزریق گاز در سازند سروک و مقایسه آن با تولید طبیعی جهت افزایش تولید برداشت در یکی از میادین نفتی جنوب ایران
استفاده از تکنولوژی داخلی و بومی سازی کاتالیست راکتور کلراسیون بنزن واحد وینیل کلراید پتروشیمی اروند
بررسی روش های مدل سازی ترمودینامیکی رفتار فازی رسوب آسفالتین
بررسی سیالیت و پیوندهای ساختاری نانو کامپوزیتهای لاتکس- نانو کلی
بررسی انواع افزودنی های پلیمری مورد استفاده در ساختارهای با یون های کلسیم دار بتنی
ساخت نانو کامپوزیتهای لاتکس- نانو رس و بررسی مقاومت های فشاری،خمشی و مورفولوژی
بررسی اثر خاک رس بر مورفولوژی و خواص مکانیکی آلیاژهایPP/PMMA
بررسی اثر نانوگرافن بر مورفولوژی و خواص مکانیکی آلیاژهایPP/PMMA
بررسی خواص مکانیکی هیدروژل های نانو کامپوزیتی بر پایه پلی وینیل الکل و نانو اکسید روی
ساخت و ارزیابی نانوذرات کیتوسان برای کاربردهای بیولوژیک
بررسی خواص آنتی میکروبی هیدروژل های نانو کامپوزیتی بر پایه پلی وینیل الکل و نانو اکسید روی
تاثیر غلظت حجمی و آمایش سطحی رنگدانه دی اکسید تیتان بر خواص ضد خوردگی پوشش اکریلیک آمید به روش مه نمکی
بررسی خواص آنتی باکتریال و سمیت هیدروژل های نانوکامپوزیتی پلی وینیل الکل و نانوذرات کیتوسان برای پانسمان زخم
استخراج توان از سیال گرم در حضور انتقال فاز سیالات
آنالیز سیکل تبرید واحد آمونیاک یک مجتمع پتروشیمی به منظور بهینه سازی مصرف انرژی درجهت افزایش در راندمان سیستم و کاهش هزینه ها
استفاده از داده های آزمایشگاهی تزریق ردیاب به منظور بدست آوردن تخلخل
عملکرد حرارتی استن و آب در یک مبدل با مکانیسم لوله حرارتی تخت
بررسی روش های سنتز سل – ژل و ژل احتراقی در تهیه ی پروسکایت (x=0/0-0/4) LaNi1+xO3
مروری برکاربرد Magnetic nano Particle در فرآیندهای جذب سطحی برای حذف فلزات از آب
مقایسه حذف کروم توسط هیدروژل های سدیم آلژینات/کربن فعال و سدیم آلژینات/نانولوله کربنی
استخراج ماده ضد میکروبی (تیمول وکارواکرول) وبررسی اثر شرایط عملیاتی در فرآیند اسانس گیری گیاه دارویی Oliveria decumbens با استفاده از روش سیال فوق بحرانی
Use natural absorbent chitosan nanocomposite-tragacanth removal of metal chromium (VI)The aqueous solution
بهینه سازی آزمایشگاهی تزریق MEG جهت جلوگیری از تشکیل هیدرات
بررسی آزمایشگاهی جلوگیری ازتشکیل هیدرات گازطبیعی بااستفاده ازدی اتیلن گلایکول DEG
بررسی آزمایشگاهی طول عمر کاتالیست وانادیوم بر پایه اکسید گرافن در تبدیل تولوین از طریق اکسایش کاتالیستی
مدیریت و بهینه سازی شبکه تولید و توزیع گاز هیدروژن در صنایع پتروشیمی به روش ترمودینامیکی
اصلاح نانو ذرات طلا و استفاده از آن در اندازه گیری سفیکسیم
بررسی پارامترهای تاثیر گذار مخزن بر تراوایی نسبی و فشار مویینگی در فرآیند آشام در جریان دوفازی نفت/آب با استفاده از مدلسازی شبکه حفره
آنالیز و مدلسازی عددی ژیومکانیکی عوامل تاثیر گذار برپایداری چاه در مخزن گچساران با نرم افزار FLAC
بررسی اثر ترشوندگی و ساختار محیط متخلخل با استفاده از مدل سازی شبکه حفره بر اشباع نفت باقیمانده و تراوایی نسبی

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید