فراخوان همایش بین المللی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن

http://www.callforpapers.ir/همایش بین المللی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن، 25 و 26 بهمن ماه 1391 توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اهواز ، تحت حمایت رسمی سیویلیکا در جزیره کیش برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) از جمله اهداف این همایش می توان بهتوسعه دامنه علمي و پژوهشي مهندسين، محققين، اساتيد و دانشجويان در زمينه هاي محوري كنفرانس، ايجاد ارتباط علمي، پژوهشي و صنعتي بين دانشگاهها و موسسات فني و مهندسي و صنايع مربوطه و نیز پايه گذاري يك رويداد با كيفيت و اثر بخش ملي و بين المللي توسط دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات اهواز اشاره نمود. از کلیه پژوهشگران و محققان دعوت می شود دستاوردهای علمی خود را جهت ارائه در این همایش، در قالب اصل مقالات در یکی از محورهای تخصصی زیر حداکثر تا 15 آبان ماه به دبیرخانه ارسال نمایند:

 

تغيير اقليم و گرمايش جهاني

 • گازهاي گلخانه اي

 • عوامل موثر در تخريب لايه ازون

مكانيسم هاي توسعه پاك(CDM)

 • مكانيسم هاي توسعه پاك در محيط زيست و گسترش آن در كشورها

 • انرژي و محيط زيست

كاربرد فناوريهاي نوين در محيط زيست

 • نانوتكنولوژي و محيط زيست

 • روشها و مدلسازي در محيط زيست

 • اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست

الگوهاي توسعه پايدار و محيط زيست شهري

 • شهرنشيني و اثرات زيست محيطي آن

 • طراحي شهري، بهسازي منظر و محيط زيست

 • حمل و نقل شهري، اثرات و راهكارهاي زيست محيطي آن

 • مديريت محيط زيست شهري و منطقه اي

ارزشگذاري اقتصادي زيست محيطي

 • ارزشگذاري اقتصادي تالابها

 • بررسي خسارت هاي تغيير اقليم

 • ارزشگذاري اقتصادي پسماندهاي قابل بازيافت

 • حسابداري زيست محيطي

ارزيابي و آمايش سرزمين

 • ارزيابي هاي زيست محيطي

 • ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست

 • ارزيابي ريسك زيست محيطي

 • مدل هاي آمايش سرزمين

 • اثرات زيست محيطي پروژه ها و طرحهاي كلان

 • توسعه صنعتي و راهكارهاي كاهش اثرات آنها

پسماندها و بازيافت;

 • مديريت پسماندها

 • مديريت مواد زائد خطرناك

 • بازيافت مواد زائد

 • بازيافت مواد زائد خطرناك

آلودگيهاي محيط زيست

 • آلودگيهاي اكوسيستم هاي آبي

 • آلودگيهاي هوا

 • آلودگيهاي خاك

 • آلودگيهاي صوتي

 • آلودگيهاي صنعتي

حقوق محيط زيست

 • قوانين و مقررات ملي و بين المللي زيست محيطي

 • نقاط ضعف و قوت قوانين و مقررات ملي و بين المللي زيست محيطي

 • تدوين واجرايي نمودن مقررات زيست محيطي و نقش آن در كاهش تخريب محيط زيست.

 • چالشهاي منطقه اي و بين المللي زيست محيطي

 • جرائم زيست محيطي

تنوع زيستي

 • عوامل موثر در كاهش تنوع زيستي حاصل از بهره برداري از اكوسيستمهاي خشكي و آبي

 • بوم شناسي و حفاظت از آن

 • مديريت تالابها

 • مديريت مناطق ساحلي

 

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید