فراخوان مقاله

اولین کنگره بین المللی علوم اعصاب (نوروتکنولوژی و نقشه برداری مغزی)

اولین کنگره بین المللی علوم اعصاب (نوروتکنولوژی و نقشه برداری مغزی)،  ۲ تا ۴ آبان ۱۳۹۷ توسط مرکز تحقیقات علوم اعصاب شیراز و ستاد توسعه علوم شناختی معاونت ریاست جمهوری، مرکز ملی نقشه برداری مغزی در شهر شیراز برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، علاقه مندان میتوانند جهت ارائه مقالات کامل حداکثر تا ۱۰ تیر با توجه به محورهای برگزاری کنگره اقدام نمایند.

 

از محورهای کنگره بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • Neuro informatics
  • Neuroprosthetics & brain implant
  • Neuromodulation
  • Neurocomputing
  • Machine assissted therapy
  • &…

[اطلاعات کامل کنگره]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید