فراخوان پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه

http://www.callforpapers.ir/پنجمین کنفرانس و جشنواره کسب و کار بیمه، 27 و 28 دی ماه 1391 توسط مرکز توسعه کسب و کار صنعت بیمه و تحت حمایت رسمی سیویلیکا در تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) از جمله اهداف برگزاری این همایش می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • بررسي تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در بخش سياست گزاري صنعت بيمه
 • بررسي تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در شركت هاي بيمه
 • بررسي تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در شبكه بازاريابي و فروش بيمه
 • ارتقاء دانش، بينش و فرهنگ سازي در زمينه تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در صنعت بيمه
 • معرفي الگوهاي موفق در زمينه تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در صنعت بيمه
 • ارائه راه كارهاي عملياتي تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در صنعت بيمه
 • عارضه يابي تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در صنعت بيمه

علاقه مندان جهت ارائه مقالات خود به این کنفرانس، می توانند اصل مقالات خود را حداکثر تا 17 آذرماه 1391، در یکی از محورهای تخصصی زیر به دبیرخانه ارسال نمایند:

 • جايگاه تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در صنعت بيمه (نهاد سياست گزاري، شركت ها، و شبكه فروش بيمه)
 • استراتژي هاي تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در صنعت بيمه
 • تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در محصولات و خدمات بيمه (خدمات اصلي، خدمات مكمل، محصولات جديد)
 • تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در امور بازاريابي و فروش بيمه
 • تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در مديريت ارتباط با مشتريان بيمه
 • تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در امور پشتيباني بيمه
 • تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در امور فني و عمليات بيمه گري (صدور، كارشناسي، بازديد، و خسارت)
 • تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در نظام آموزش بيمه
 • تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در شبكه فروش بيمه (شعب، نمايندگان، كارگزاران، و بازاريابان)
 • تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري از طريق فناوري هاي جديد
 • مطالعه تطبيقي تجربيات داخلي و بين المللي در زمينه تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در بيمه
 • بسترها و زيرساخت هاي تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در بيمه
 • تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري درفرايندهاي كاري و برنامه ريزي بيمه
 • چالش ها، آسيب ها و عوامل بازدارنده تمايز رقابتي مبتني بر نوآوري در بيمه

[اطلاعات کامل کنفرانس]

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید