کتاب روان‌شناسی خانواده

http://www.callforpapers.ir/کتاب «روان‌شناسی خانواده» نوشته مشترک محسن شکوهی‌یکتا، آمنه شهائیان و اکرم پرند از سوی انتشارات تیمورزاده و طبیب منتشر شد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) در تالیف این کتاب کوشش شده تا موضوعات مرتبط با نقش و اهمیت روانشناسی خانواده و تاثیر آن بر سلامت جامعه به طور نسبتاً کامل مورد بررسی قرار گیرد.

مطالب این کتاب در 12 فصل تدوین شده است. در فصل اول تعاریف خانواده، انواع و کارکردهای اساسی خانواده مانند حمایت‌های عاطفی، تولید مثل، مراقبت از فرزندان و جامعه‌پذیری آنان، آموزش فرزندان و حمایت اقتصادی از آن مطرح شده است.

در فصل دوم تلاش شده مبانی نظری خانواده با هدف ساختارمند کردن درمان خانواده ارائه شود. فصل سوم نیز به بحث درباره رابطه والد – کودک پرداخته است و در فصل چهارم سبک‌های چهارگانه فرزندپروری شرح داده شده است.

در فصل پنجم الگوهای مختلف استرس و شیوه مواجهه با آن مطرح شده است. فصل ششم تاثیر تعارض‌های زناشویی و طلاق را مورد بحث قرار داده است.

فصول هفتم و هشتم این کتاب به خشونت، غفلت و سوء استفاده از کودکان و مشکلات رفتاری مربوط به آنان پرداخته است.

 در فصل نهم خانواده و کودکان با نیازهای ویژه مورد بررسی قرار گرفته و فصل دهم نیز با موضوع راهکارهای درمانی مناسب و پس از شرح مختصری درباره مسائل و مشکلات ارزیابی بافت خانواده، روش‌های ارزیابی را مورد بحث و بررسی قرار داده است.

فصل یازدهم این کتاب که در واقع برآیند فصول قبلی است، به مداخله‌های خانواده‌محور اختصاص یافته و علاوه بر برنامه‌هایی که با هدف درمان طراحی شده‌اند، برنامه‌های پیشگیرانه با هدف جلوگیری از بروز مشکل یا تشدید آن را نیز مطرح کرده است.

فصل دوازدهم و آخر کتاب هم شامل رهنمودهایی برای خانواده‌درمانگران است.

کتاب 376 صفحه‌ای «روان‌شناسی خانواده» در شمارگان 2000 نسخه با بهای 17 هزار و 500 تومان از سوی نشر تیمورزاده و طبیب راهی بازار شد.

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید