فراخوان مقاله

کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه

کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه، ۲ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شیخ بهایی در شهر اصفهان برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی دانشجویان علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارائه چکیده مقالات تا ۱۶ شهریور و همچنین جهت ارائه مقالات کامل خود حداکثر تا ۱۶ آذر با توجه به محورهای برگزاری این دوره کنفرانس اقدام نمایند.

از محورهای اصلی کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • زبان ,فرهنگ و جهانی شدن
  • توانش بین فرهنگی و آموزش زبان انگلیسی
  • مسایل بین فرهنگی و تدوین مطالب درسی
  • مسایل بین فرهنگی و فن تعلیم ترجمه
  • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید