فراخوان مقاله

اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری

اولین کنفرانس ملی یافته های نوین در حوزه یاددهی و یادگیری،  ۱۹ مهر ۱۳۹۷ توسط انجمن مطالعات برنامه درسی ایران شعبه هرمزگان در شهر هرمزگان – بندر سیریک برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی پژوهشگران و دانشجویان علاقه مند به این حوزه دعوت می گردد جهت ارشال چکیده مقالات تا ۱۵ تیر و همچنین ارسال مقالات کامل حداکثر تا ۱۵ مرداد با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.

از محورهای برگزاری کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • روش های تدریس پیش دبستانی
  • روش های تدریس دوره ابتدایی
  • روش های تدریس دوره متوسطه
  • روش های تدریش فنی و حرفه ای
  • روش های تدریس مبتنی بر فرهنگ
  • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید