انتشار مقالات

انتشار مجموعه مقالات نهمین همایش قیر و آسفالت ایران

مجموعه مقالات نهمین همایش قیر و آسفالت ایران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات نهمین همایش قیر و آسفالت ایران در تاریخ ۲ آبان ۱۳۹۶ تا ۴ آبان ۱۳۹۶ توسط مرکز تحقیقات راه،مسکن وشهرسازی -موسسه فرهنگی نشر فن آریا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۱۱۰عنوان مقاله تخصصی شامل۱۱۷۷صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در نهمین همایش قیر و آسفالت ایران

ارزیابی تاثیرات افزودنی گوگاس در مقاومت مخلوط آسفالتی اجرا شده درمناطق گرمسیر (مطالعه موردی پروژه بزرگراه زابل/زاهدان)
ارزیابی اثر نانو رس بر خواص قیر و مقاومت شیار شدگی
بررسی تاثیر افزودنی پلیمر ضایعاتی PET بر رفتار مقاومت خزشی بتن آسفالتی گرم حاوی قیر لاستیکی
هزینه بهره وری مخلوط آسفالت اصلاح شده از لاستیک و پلیمر
بررسی اثر کیفیت قیر ایران بر عملکرد آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ
تاثیر سرباره فولادی بر مقاومت لغزندگی مخلوط های آسفالتی
بررسی تاثیر خاکستر کاه گندم بر روی خصوصیات مکانیکی مخلوطآسفالتی گرم
ارزیابی رفتار برجهندگی لایه های آسفالتی روسازی انعطاف پذیر در شرایط دمایی و بارگذاری متفاوت
ارزیابی پتانسیل شیارشدگی قیر اصلاح شده با اتیلن وینل استات بوسیله آزمایش تنش خزشی و بازیابی چندگانه MSCR
مقایسه عملکردی بتن آسفالتی با استفاده از ژیوگرید و ژیوتکستایل جهت افزایش عمر خستگی
ارایه مدل اصلاح دمایی تغییرشکل های میدانی آزمایش FWD در سطوح مختلف بارگذاری
تاثیر نیروی وارده در آزمایش FWD بر دقت محاسبه ی معکوس ضرایب ارتجاعی
اثر تغییر سرعت عبور بار بر توزیع تنش نرمال در بدنه روسازی بتنآسفالتی به روش المان محدود و رفتار ویسکوالاستیک
بررسی تاثیر استفاده از روغن موتور ضایعاتی و روغن گیاهی ضایعاتی درعملکرد مخلوط آسفالتی گرم بازیافتی
بررسی خصوصیات عملکردی مخلوط آسفالتی حاوی افزودنی های پودرلاستیک و پلی اتیلن ترفتالات
عوامل تاثیرگذار بر زمان اختلاط پودر لاستیک با قیر
اولویت بندی ترمیم خرابی های رویه آسفالتی با تعیین ضرایب معادل خرابی
ارزیابی مقاومت شیارشدگی قیر و مخلوط آسفالتی اصلاح شده با استفاده ازخاکستر پوسته بادام زمینی
تاثیر تنش حاصل ازحداکثر بار محوری خودروها برگسترش ترک های خستگی در روسازی های مختلط (اساس بتن سیمانی پیوسته و رویهآسفالتی)
بررسی آسفالت مسلح شده به مواد قیری پلیمری در کاهش ترک هایانعکاسی
ابداع روشی جدید در تولید قیر توسط اکسیداسیون الکتروشیمیایی غیرمستقیم باقیمانده های سنگین نفتی
مروری بر تاثیرکوپلیمر SEBS بر خواص مورفولوژی و ریولوژیکی قیر و مخلوط آسفالتی
بررسی تاثیر درجه قلیاییت مصالح سنگی بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی به کمک تفسیر نتایج آزمایش XRF
بررسی عملکرد الیاف پلیپروپیلن و فورتا در مخلوط آسفالتی
بررسی پیرشدگی کوتاهمدت و تابش اشعه UV بر خواص فیزیکی و ریولوژیکی قیر
بررسی علل کاهش عمر رویه های آسفالتی با انتخاب روش های نگهداری پیشگیرانه به کمک روش AHP در استان گلستان
ارایه مدل پیش بینی چقرمگی شکست مخلوط های آسفالتی تحت مد کشش خالص Kic
بررسی خصوصیات ویسکوالاستیک خطی و عملکردی مخلوط آسفالتیاصلاح شده با پودرلاستیک با استفاده از آزمایش مدول دینامیکی
بررسی اثر افزودنی گرم RH-WMA بر روی رفتار ریولوژیک قیر ها
بررسی قیرهای اصلاح شده با پلیمر SBR و SBS برعملکرد مخلوط های آسفالتی متخلخل
مدل پیش بینی شاخص ترک خوردگی ترک های برودتی آسفالت(مطالعه موردی: جاده فیروزکوه و هراز)
اصلاح خصوصیات آسفالت قیرزده درمناطق گرمسیری(مورد مطالعه بوشهر)
بررسی تاثیر استفاده خاکستر و زغال زیست توده ها در صنعت روسازی
بررسی و مقایسه خواص فیزیکی و ریولوژیکی قیرهای خالص پالایشگاهی در شرایط نرمال و غیراستاندارد آزمایشگاهی
بررسی اندرکنش لایه بتن آسفالتی و لایه اساس دانه ای با استفاده ازآزمایش برش مستقیم کوچک مقیاس
بررسی تاثیر اضافه کردن بیساستیارامید اتیلن EBS به قیر به عنوان افزودنی مخلوط آسفالتی ولرم
تاثیر افزودنی های نانوسیلیکا و پلیمرپلیپروپیلن برخصوصیات ریولوژیقیر
ارزیابی خواص آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ حاوی الیاف کورتاسیرجان
بررسی آزمایشگاهی رفتار مقاومتی و ژیوتکنیکی خاک بستر روسازیبهسازی شده با چسباننده هیدراتی در مناطق کویری
بررسی اثر نانو رس SBR بر شیار شدگی در مخلوط های آسفالتی گرم
مطالعه اثر تغییر مشخصات تراکم خاک بستر و اصطکاک بین لایه ای برعکس العمل روسازی به روش عددی
استفاده مجدد از مصالح آسفالت بازیافتی با سیمان راه حلی در ایجاد توسعه پایدار
بررسی میدانی کنترل تراکم روسازی های آسفالتی به کمک سیستم تراکم سنج الکترومغناطیسی
بررسی خودکار زهکشی سطحی روسازی با استفاده از پردازش تصویر
اثر افزایش دما بر پاسخ روسازی های آسفالتی تحت عبور محورهای مختلف
بررسی تاثیر استیارات روی بر جلوگیری از پیرشدگی قیر
مقایسه روش های طراحی روکش آسفالتی با روش آیین نامه ایران(مطالعه موردی: محور سمنان- فیروزکوه)
مقایسه مقاومت خستگی و انرژی شکست مخلوط های آسفالتی حاوی اصلاح کننده های ساسوبیت و پارافایبر
بررسی اثر استفاده از لایه زیراساس تثبیت شده با سیمان در کاهش هزینه های اجرای روسازی راه (مطالعه موردی: محور یزد-بافق)
ابداع روش قطعه بندی خودکار جهت تعیین قطعات همگن روسازی بارویکرد استقرایی
ارزیابی مقاومت شکست نمونه های بتنی نیم دیسکی حاوی تراشه آسفالتدر مودهای خالص و ترکیبی I/II
ارایه سامانه نوین و مقرون به صرفه پایش ناهمواری روسازی
تاثیر استفاده از مواد افزودنی آب گریز بر روی سطح سنگدانه ها در کاهش خرابی رطوبتی مخلوط های آسفالتی
Finite Element Micromechanical Modeling of Asphalt Mixture by Using X-Ray Tomography Images and Random Generation of Aggregates Skeleton
بررسی اثر فیلرهای مختلف بر دوام مخلوط آسفالت SMA در برابر رطوبت
تشخیص و طبقه بندی خودکار خرابی های روسازی آسفالتی بر پایه تبدیل موجک مختلط دو درختی
بررسی اثر استفاده از میکروسیلیس و وکس بر ویسکوزیته و عملکرد دمای بالای قیر
ارزیابی مقاومت خستگی قیرهای اصلاح شده با ضایعات تونر توسط آزمایش جاروب دامنه خطی
اثر افزودنی گرم وکس فیشر_تروپس بر خواص شیارشدگیمخلوط های آسفالتی حاوی پودر لاستیک
بررسی تاثیر پودر لاستیک و میکروسیلیس بر مقاومت فشاری و سایشیبتن RCC
بررسی اثر سیمان و لاتکس بر آسفالت سرد امولسیونی و تجربه اجرای آندر ایران
بررسی اثر پلیمر پلی اتیلن سبک بر انرژی شکست مخلوط های آسفالتی
بررسی اثر تنش نیمه تریلر ۵ محور ۱۸ چرخ و ۵ محور ۱۲ چرخ بر تخریب روسازی انعطاف پذیر
بررسی عملکرد قیر پلیمری حاوی نانورس و وکس
ارزیابی تاثیر افزودنی ساسوبیت و زایکوترم در تغییر رده ی عملکردی قیرخالص
ارزیابی اقتصادی و فنی آسفالت های گوگردی با پوشش پلیمری
ارزیابی مقاومت لغزندگی روسازی های آسفالتی با استفاده از روش المان محدود
بررسی تاثیر مصالح سرباره مس درشت دانه و ریزدانه بر مشخصات شیارشدگی و حساسیت رطوبتی مخلوط بازیافتی سرد با قیر امولسیون
مروری بر نقش گیلسونایت و الیاف فورتا بر مشخصات فنی وعملکردی مخلوط های آسفالتی
بررسی تاثیر بار افقی و جانبی بر عملکرد روسازی مرکب
افزایش دیداری رانندگان در شب با استفاده از دانه های شیشه ای درروسازی
مطالعه تاثیر سیمان و آهک هیدراته در بازه زمانی یک ماهه بر میزان حساسیت رطوبتی بتن آسفالتی
بررسی اثر پلیمرهای لوکوبیت بر خواص فیزیکی و ریولوژیکی قیرهای خالص
بررسی اثر ترک خوردگی طولی روسازی آسفالتی بر ضریب انتقال بار
مروری بر اثر استفاده از تراشه آسفالت بازیافتی بر ترک خوردگی مخلوط-های آسفالتی
ارزیابی پتانسیل شیارشدگی آسفالت SMA تقویت شده با الیاف پلیمری مرکب
بررسی حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی گرم با استفاده از افزودنی های forta و Zycotherm و wetfix
مروری بر تحقیقات انجام شده در رابطه با رفتار رشد ترک در آسفالت
پارامترهای تاثیرپذیر روسازی های بتن غلتکی در شرایط آب و هوایی مختلف در قیاس با روسازی های آسفالتی
محاسبه درصد قیر بهینه ی آسفالت با استخوان بندی سنگدانه ای با استفاده از مدل سازی برنامه ریزی غیر خطی
انواع خط کشی ها و آماده سازی سطح روسازی برای افزایش دوام آنها
ارزیابی اثر پوشش های نانو روی سطح سنگدانهبر خرابی رطوبتی مخلوط های آسفالتی
استفاده از مواد جایگزین استایرن بوتادین استایرن با حفظ خواص عملکردی آن
مروری بر تاثیر نوع سنگدانه بر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی
شناخت ریزساختار قیر بر اساس پدیده فلویورسانس برای مدلسازی رفتار پیرشدگی قیر
اثبات عددی اثر تثبیت در بهبود پارامترهای مکانیکی بستر راه
ارزیابی عوامل موثر بر مدول برجهندگی بستر و مصالح روسازی
تاثیر محورهای مرکب و منفرد سنگین بر پاسخ روسازی های انعطاف پذیر
نحوه استفاده از روکش آسفالت میکروسرفیسینگ و مقایسه اقتصادی آنبا دیگر آسفالت های حفاظتی
بررسی فنی و اقتصادی روسازی شامل لایه بازیافت سرد با سیمان (مطالعه موردی محور هرات – مروست استان یزد)
کاربرد قیر طبیعی (گیلسونایت) در روسازی راه و فرودگاه ها
بررسی رفتار آسفالت در شرایط الاستیک و ویسکوالاستیک تحت تحلیل استاتیکی با استفاده از نرم افزار آباکوس
عملکرد بهتر تک کت و فاگ سیل امولسیونی در پرکردن و جلوگیری ازرشدترک ها به روش اسکراپ سیل
اهمیت سیستم مدیریت روسازی PMS راه های برون شهری و استفاده از سیستم اطلاعات مکانی
بررسی اثر خاکستربادی بر مقاومت جداشدگیآسفالت متخلخل سرباره ای
بررسی گزینه های بهسازی و نگهداری راه ها و تحلیل اقتصادی و فنی آنها
ارزیابی میدانی عملکرد آسفالت های حاوی سولفورپلیمر
مقایسه آزمایشگاهی و میدانی عملکرد سه نوع روکش آسفالت اجراشده در محورهای پرتردد استان فارس
ارزیابی مشخصات برشی نوسانی بین روکش و روسازی قدیمی
رفتار مخلوط آسفالتی ترک خورده تحت بارگذاری موجی شکل با استفاده از آزمایش خمش نیم دایره SCB
بررسی اثر واکس های ساسوبیت و پارافین بر خصوصیات ریولوژیقیر
Implementing MSCR test to Investigate the Effect of Styrene-Ethylene/Propylene-Styrene (SEPS) on RuttingCharacteristics of Asphalt Binder
ارزیابی خودکار خرابی روسازی با استفاده از انتقال ویژه رادون و ارایه شاخص کلی وضعیت روسازی
تاثیر عملکرد اجرایی دفتر کنترل کیفیت QC در ارتقاء فنی و کیفی پروژه های راه استان یزد
بررسی آزمایشگاهی عملکرد مخلوط های آسفالتی اصلاح شده با الیاففورتا و پارافایبر در دماهای مختلف
ارزیابی استفاده از مقادیر مختلف خرده آسفالت در طراحی مخلوط میکروسرفیسینگ
ارایه گزینه مناسب نگهداری و بهسازی روسازی آسفالتی با بکارگیریشاخص های ارزیابی ناهمواری و خرابی سطحی
بررسی اثر نوع لاتکس و امولسیفایر استفاده شده در طراحی مخلوط میکروسرفیسینگ
مقایسه ی خواص عملکردی مخلوط آسفالتی اصلاح شده با قیر پلیمری وگرانول خشک پلیمری
طراحی یک مدل تصمیم گیری در مورد خرید یا اجاره کارخانه آسفالت درپروژه های راهسازی

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید