انتشار مقالات

دسترسی به مجموعه مقالات اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران

مجموعه مقالات اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران  در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۶ تا ۱۴ شهریور ۱۳۹۶ توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریز برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۱۸۰عنوان مقاله تخصصی شامل۱۵۶۸صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران

جمع آوری و شناسایی ژرم پلاسم اسپرسی ارسباران با هدف استفاده در اصلاح اسپرس مقاوم به سرما و خشکی
بررسی اثرات بیولوژیک گیاهان دارویی خانواده مرکبان (ASTRACEAE) ارسباران
بررسی برخی از ویژگی های زیستی زنبورگالزای NeurOteruS guercuSbacCCurum LinnaeuS (Hym.CyInhpidae) در مناطق جنگلی استان اردبیل
ارزیابی امکان کشت اقتصادی گیاه دارویی و غذایی یولاف (جو دوسر ANEVASATIVA) در منطقه ارسباران
اولین گزارش از حضور AZOIIA FILICULOIDES در ماندابهای حاشیه رود ارس: تهدیدی زیست محیطی
آیا طرح صیانت در حفاظت و کاهش تخریب جنگل های ارسباران موثر بوده است
شناسایی گونه های چوبی میوہ دہ جنگلی در جنگلهای ارسباران
ارزیابی زیستی گونه های میوه ده جنگلی با روشهای خط نمونه، شمارش صددرصد با و بدون ثبت موقعیت مکانی درختان در جنگل های ارسباران
توانمند سازی به کمک آموزش، راهکاری برای رسیدن به توسعه پایدار در جنگل ارسباران
اهمیت حفاظت از تنوع ساختاری در جنگل های ارسباران
معرفی کنوانسیون های تغییرات اقلیمی و مفاد انها
مروری بر خواص دارویی تیره آلاله موجود در ارسباران
تاثیر جهت دامنه بر ویژگیهای کمی و کیفی گیلاس وحشی (CERASUS AVIUML) در جنگلهای ارسباران
به کارگیری مدل تصمیم گیری چند معیاره در اولویت بندی اسکان عشایر کوچنده نمونه موردی: عشایر کوچنده جنگل های ارسباران
بررسی نیاز رویشگاهی گونه کیکم Acer monspessulanum L. در جنگلهای ارسباران، آذربایجان شرقی (ایران)
ضرورت استحصال آب در راستای استفاده بهینه از منابع و مبارزه با مشکل کم آبی
راه کارهای جذب گردشگر در فصول کم درآمد، برای دستیابی به توسعه ای پایدار از گردشگری در جنگل های ارسباران
مسیولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از خسارات زیست محیطی در حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی
برآورد مواد سوخت چوبی مرده در کف جنگلکاری های کاج تدا (مطالعه موردی جنگلکاری عزیز کیان در استان گیلان
حساسیت گونه های درختی در برابر آتش در جنگلهای گیلان (مطالعه موردی سلکی سرا)
شدت تخریب جنگل در مناطق جلگه ای و پایین بند و مقایسه آن با جنگل های میان بند و بالا بند حوضه خزری در استان گیلان
چک لیست دوبالان خانواده (Dip., Syrphoidea) Syrphidae در جنگل های ارسباران
ارزیابی زیستی و اقتصادی فندق (COTyluS a Vellana) در جنگلهای حوزه آبخیز کلیبر چای ارسباران
ارایه راهکار های عملی برای حفاظت از جنگل های ارسباران
ارزیابی تنوع زیستی گونه های درختی و درختچه ای در جنگل های ارسباران
بررسی نیاز رویشگاهی گونه ممرز CarpinuS betuluSL0 در جنگلهای ارسباران، آذربایجان شرقی
بررسی آت اکولوژی گونه جنگلی چتنه (.JuniperuS foetidiSSima Wild) در جنگل های ارسباران، آذربایجان شرقی
بررسی نیاز رویشگاهی گونه بلوط Quercus macranthera Fisch. and C.A. Mey در جنگلهای ارسباران، آذربایجان شرقی
مقدمه ای بر کنترل بیولوژیک پروانه دم قهوه ای بلوط (.EuprOctiS chrySOrTh0ea (L
استفاده از گیاهان دارویی عرصه های طبیعی چالش جدید برای جنگل های ارسباران
بررسی وضعیت زادآوری گونه های چوبی و سطح تاج پوشش درختی در جنگل های ارسباران
شناخت پدیده آتش سوزی، اثرات و کاربردهای ترویجی آن در مدیریت اکوسیستم های مرتعی
جنگل؛ احیا، حفاظت و توسعه پایدار
شناسایی عوامل اکولوژیکی موثر در تالابهای شیب های شمالی و شرقی سبلان در استان اردبیل
راهکارهایی بر مدیریت توسعه پایدار جنگل های ارسباران
معرفی درختچه دارویی قره قات و تکثیر آن به روش قلمه
ارزیابی تنوع صفات زغال اخته های منطقه ی ارسباران با استفاده از تحلیل عاملی
شناسایی گونه های وحشی جنس پرونوس در ارسباران بمنظور استفاده در برنامه های اصلاحی درختان میوه هسته دار
بررسی تاثیر چرای دام بر پوشش گیاهی مراتع ارسباران
مدیریت محلی در منطقه حفاظت شده ارسباران: کاربرد دانش بومی
تحلیل سطح توسعه یافتگی سکونتگاه های روستایی جنگل های ارسباران با بکارگیری روش آنتروپی شانون و تاپسیس
میزان تولید کربن قابل پیش بینی حاصل از جنگل کاری گونه های مختلف (مطالعه موردی: شهرستان آستارا)
بررسی عوامل اکولوژیکی تاثیرگذار در سازگاری بنه در جنگلهای ارسباران و سایر مناطق استان آذربایجان شرقی
ارزیابی قابلیت های ژنتیکی صفات مورفولوژیکی توده بومی گردوی ارسباران در مقایسه با سایر مناطق گردوخیز آذربایجان شرقی
کبر، (.CAPPARIS SPINOSAL) گیاهی مفید در کلیبر و مغان
جمع آوری کتان های اهلی و وحشی آذربایجان شرقی
تنوع ژنتیکی و عوامل فرسایش جنس پسته در آذربایجان شرقی
پهنه بندی حرکات توده ای در مناطق جنگلی ارسباران (مطالعه موردی حوضه آبخیز ستن چای)
کارایی مدل o RMR ارزش گذاری واحدهای سنگی جهت احداث سازه های آبخیزداری در حوضه آبخیز ستن چای ارسباران
جمع آوری،شناسایی،ارزیابی وحفاظت بذورگیاهان مرتعی دراستان اردبیلی
روابط انسان و طبیعت درگذر تاریخ
بررسی جمعیت های مهمترین پهن برگان علوفه ای چند ساله در استان اردبیل
حفاظت از تنوع ژنتیکی ارقام اهلی و اجداد وحشی باغبانی در رویشگاه طبیعی در ارسباران IN SITU CONSERVATION
نقش جنگل در کنترل حادثه فلاکت بار طبیعی سیل
تهیه نقشه پراکندگی فضایی خطر آتش سوزی در جنگل های ارسباران با استفاده از روش FAHP و GIS
زوال درختان بلوط در منطقه رویشی زاگرس تهدیدی برای جنگل های ارسباران
سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت منابع جنگلی ارسباران
اهمیت گونه های مختلف جنسری بارانک (Sorbus) در جنگل ارسباران
پراکنش و دامنه ی میزبانی سوسک بذر خوار (BruchidiuSlukganOViSchi (COl. : BrOchidae در استان اردبیل
معرفی گیاهان رنگده ودارویی ارسباران
نقش گیاهان دارویی ارسباران در مکمل های خوراکی و غذایی
شناسایی فون زنبورهای گالزای بلوط در مناطق جنگلی استان اردبیل
معرفی زنبوربذرخوارجاشیر Bruchophagus abnorrmis Zerova (Hym: Eurytomidae) بروی گیاهان مرتعی Prangos pabularia Lindl و Prangos ferulacea Lindl درمناطق مختلف استان اردبیل
معرفی برخی از ویژگی های زیستی زنبور گالزای پشمالوی بلوط Cynips Korsakovi Belizin (Hym. Cynipidae) دراستان اردبیل
شرقی بررسی تولید، تنوع و غنای گونه و ارتباط آن با برخی از عوامل محیطی در چمنزارهای کوهستانی استان اردبیل
بررسی منابع اراضی جهت برنامه ریزی در حوزه آبخیز ارسباران ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز ستن چای)
بررسی وابستگی تغییرات وضعیت مراتع ارسباران به رطوبت خاک درچهارسال متوالی
استفاده از فناوری MAS در اصلاح درختان و درختچه های جنگل های ارسباران
بررسی استراتژی های حفاظت از تنوع ژنتیکی جنگل های ارسباران
ضرورت حفظ جنگلها و منابع طبیعی باتاکید بر قوانین جمهوری اسلامی ایران
بیماری زوال بلوط و اهمیت آن
بررسی برخی از گونه های دارویی مهم غیر علفی جنگل های ارسباران
اثر اسید جیببرلیک و چینه سرمایی بر شکست خواب بذر فندق (.COryluS aVellana L) در جنگل های ارسباران
مشخصه های کمی و کیفی اوری (. QUERCUSMACRANTHERA F&M) در فرم های مختلف زمین در ذخیره گاه جنگلی حاتم مشکین شهر
اثر فرم زمین و جهت جغرافیایی بر صفات رویشی پسته وحشی در ذخیره گاه جنگلی کندیرق خلخال
پیامدهای فرسایش در بیوسفر
بررسی تنوع ژنتیکی، سازگاری و معرفی مناسب ترین ژرم پلاسم ThymuS برای مناطق شمال غربی ایران
کاربرد رویکرد دلفی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی در استخراج و اولویت بندی معیارهای موثر بر مکانیابی مکان های مناسب استقرار دکل های دیده بانی آتش سوزی جنگلی
توسعه باغات در اراضی شیبدار با کشت فندق سازگار با منطقه ارسباران
ارزیابی تنوع ژنتیکی گونه گیلاس وحشی در جنگل های ارسباران
بررسی نیاز رویشگاهی گیلاس محلب در جنگل های ارسباران
ارزیابی مورفو – فیزیولوژیکی ژنوتیپ های بومی زرشک در جنگل ارسباران
اهمیت ژنوتیپ های بومی و وحشی جنگل های ارسباران در اصلاح پایه های درختان میوه
بررسی خاک و ارزیابی منابع و قابلیت اراضی ارسباران (مطالعه موردی )
بررسی سازگاری گونه های درختی با توجه به روش های مختلف کشت در شرایط دیم در شیب های جنوبی کوه های عون بن علی تبریز
اهمیت گیاهان دارویی ارسباران و امکان سنجی زراعت آنها به منظور صیانت از محیط زیست (کنجد)
Functional wood anatomy of Betulaceae in related to cavitation resistance and hydraulic conductivity
بررسی پتانسیل آللوپاتی گیاه ارزن بر صفات جوانه زنی شاهی و شنبلیله و ریحان
بررسی نقش قارچ های دنبلان در احیاء و توسعه پایدار جنگلها و مراتع ارسباران
بررسی نقش مشارکتی سازمان های مردم نهاد در احیا و حفاظت از جنگل ها، مراتع و محیط زیست شهری
روش دستیابی به الگوی مکانی اتش سوزی در مناطق جنگلی با هدف کنترل و مهار اتش
کاهش آلودگی مس با استفاده از گیاه پالایی در معدن مس سونگون
پوشش گیاهی ذخیره گاه زیست کره ارسباران
مقایسه عناصر فلورستیکی رویشگاه های منطقه حفاظت شده ارسباران
جنگل های ارسباران، پژوهش های انجام شده، وضعیت کنونی پژوهش ها و پژوهش های پیش رو
معرفی ارقام یونجه (Medicago Sativa) مقاوم به خشکی برای احیاء مراتع آسیب دیده منطقه ارسباران
مطاله فلورستیکی منطقه ارسباران در شمال غرب ایران
مطالعه عوامل موثر در تخریب ارسباران و بررسی راهکارهای علمی و عملی با استفاده ازآنالیزسلسله مراتبی AHP وهمپوشانی وزنی مطابق تحلیل شبکه ای ANPدرGIS مطالعه موردی: شمالغرب ایران، ارسباران، حوضه آبخیز مردانقم چای
معرفی ارقام اسپرس (Onobrychis Sativa) مقاوم به خشکی برای احیاء مراتع آسیب دیده جنگل های ارسباران
بررسی سازگاری گونه های مرزه ( .Satureja Spp) موجود در منطقه ارسباران و کوه های سهند به همراه سایر گونه های موجود در کشور در شرایط اهلی شده استان آذربایجان شرقی
مقایسه ی تنوع زیستی میکوفلور مخمری جنگل ارسباران با جنگل های قفقاز کوچک
معرفی معیارهای موثر در گزینش مکان های مناسب جهت احداث پارک های جنگلی در مناطق جنگلی
اعمال مدیریت پایدار در جنگل های ارسباران، بایدها و الزامات
بررسی برنامه انسان و زیست کره در ارسباران و مقایسه آن با کشور اتریش
مقایسه تاثیر برخی تک لپه ای ها و دو لپه ای های چندساله در کاهش رواناب
مروری بر پراکنش گونه های اندمیک ایران در منطقه حفاظت شده ارسباران
بررسی فرصت ها و تهدیدهای توسعه اکوتوریسم و گردشگری عرصه های طبیعی و جنگلی ارسباران
بهره مندی از نظام نوین ترویجی و پهنه بندی در صیانت و توسعه پایدار جنگل های ارسباران
قابلیت تاب آوری- مرجعی برای مدیریت پایدار سرزمین و مدیریت پایدار جنگل
معرفی الگوی ارزیابی اقتصادی تخریب سرزمین مبتنی تحلیل هزینه – فایده در راستای مدیریت اکوسیستم های جنگلی
پیشگیری بهتر از درمان، ضرورت و الزامات قرنطینه آفات و بیماری های جنگل
مطالعه پراکنش ذخیره گاه جنگلی ارسباران استان اردبیل
ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی تیپ های بومی فندق (.COryluS avellana L) منطقه اهر با استفاده از صفات مورفولوژیکی
مطالعه رفتار چرایی دام و ارتباط آن با تخریب مراتع مطالعه موردی: مراتع نیمه استپی استان اردبیل)
علل و عوامل تخریب در جنگل های ارسباران
بررسی خصوصیات کمی و کیفی گونه فندق corylus در جنگل های ارسباران (مطالعه موردی جنگل فندق لوی نمین اردبیل)
شبیه سازی اثرات تغییر کاربری اراضی، بر فرسایش و رسوب، با استفاده از مدل ژیوویپ مطالعه موردی حوضه ستن چای آذربایجان شرقی
اثرات بازدارنده تقطیع و پراکندگی اراضی زراعی در فرایند توسعه روستایی ارسباران
ارایه روش ارزیابی پتانسیل آبی حوضه های آبخیز جهت مدیریت جامع منابع طبیعی و آبخیزداری (مطالعه موردی: حوضه ستن چای)
معدن کاوی و تاثیرات آن بر مرتع و محیط زیست روستاهای پیرامون بر پایه چارچوب مفهومی DPSIR (موردمطالعه: معدن طلای اندریان در شهرستان ورزقان)
بررسی الگوی رشد تعدادی از توده های بومی اسپرس بر اساس شاخص های فیزیولوژیکی
مدیریت منابع زیربنایی حوزه جنگل با رویکرد توسعه پایدار
مدیریت حفاظتی شدت دام گذاری مراتع کوهستانی سارال بر مبنای تغییرات تولید
تاثیر سیستم چرای کوتاه مدت بر برخی ویژگی های ریخت شناختی گیاهی در مراتع سارال کردستان
تعیین میزان ترسیب کربن در صنوبرکاری انجام شده در باغ کشاورزی خرم آباد وتاثیر آن بر روند مثبت توسعه پایدار
بررسی تیپ های مرتعی حوزه عاشقلو
مطالعه فلوریستیک گونه های گیاهی مراتع حوزه ستن چای
کاربرد فناوریهای نوین GIS و RS در مدیریت جنگل (مطالعه هوردی : حوضه قلعه دره، کلیبر)
نمایه های حفاظت آب و خاک در مراتع
پهنه بندی کشت گیاهان دارویی در منطقه ارسباران با استفاده از GIS
عوامل موثر در تخریب منابع طبیعی، چالش ها و راهکارها (مورد مطالعه: استان اردبیل)
تعیین میزان جذب دی اکسید کربن (CO2) دریک هکتار صنوبرکاری درشهرستان خرم آباد
اجرای طرح جنگلداری چند منظوره در حوزه مشگین غربی (مورد مطالعه:سامان عرفی کرگشه)
اجرای طرح جنگلداری چند منظوره در حوزه مشگین غربی (مورد مطالعه: سامان عرفی ییلاق قاشقا)
جهانی شدن پاسخ های حمایتی نظام های عدالت کیفری از جنگل ها در هزاره سوم: مطالعه موردی جنگل های ارسباران
بررسی برخی از نیازهای اکولوژیک گونه درختی آردوج در جنگل های ارسباران
چارچوب حقوقی مدیریت زیست محیطی ذخیره گاه زیست کره ارسباران
بررسی تاثیر نوسانات دمایی بر جوانه زنی بذر دو گونه گندمی چندساله Melica ciliata L. و Poabulbosa L
معرفی نسترن کوهی در ارسباران و روش تکثیر و خواص درمانی آن
بررسی تاثیر دما (متناوب و ثابت) بر جوانه زنی بذر سه گونه گندمی یکساله
کاربرد مدل جمعی تعمیم یافته در تعیین رویشگاه مطلوب گونه ملج (.UlmuS glabra HudS) در جنگل خیرود نوشهر
استفاده از مدل های رگرسیونی و آلومتریک جهت برآورد بیوماس گونه کاج تدا ( PINUSTAEDAL) (مطالعه موردی : جنگل کاری های چوبر ، شفت – گیلان)
مقایسه رشد بلوط در توده های بکر و بهره برداری شده جنگل های شهرستان سردشت
ساختار و ترکیب توده های جنگلی سرخدار در جنگل های افراتخته استان گلستان
مدیریت پایدار جنگل های ارسباران با الگوی تاب آوری در شرایط تغییر اقلیم
بررسی گیاهان دارویی منطقه ارسباران(قره قات)
اولین گزارش زنبور بذرخوار Bruchophagus kononovae Zerova, 1994 (Hym.: Eurytomidae) ازایران و بررسی خسارت آن
تاثیر تاج پوشش درختچه زرشک Berberis integerrima بر تنوع و تراکم بانک بذر خاک
ارزیابی ساختار اکوسیستم با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین در آبخیز جنگلی ایریل استان اردبیل
تاثیر مدیریت اراضی بر ترسیب کربن خاک در مراتع کجور نوشهر
تاثیر مشخصه های روشنه تاج پوشش بر تجدید حیات گونه های درختی (مطالعه مور دی: سری دو جنگل شصت کلاته)
تاثیر مشخصه های فیزیوگرافی و شکل زمین بر ویژگی های روشنه و زادآوری درختان (مطالعه مور دی: سری دو جنگل شصت کلاته)
مقایسه ی روابط زیستی گونه ی درختی Juniperus excelSa با چهارگونه ی زیر اشکوب آن
بررسی حقوق محیط زیست های جنگلی
اثرپذیری ویژگی های جنگل شناسی از اعمال شیوه های مدیریتی متفاوت در جنگل های اسالم
بررسی نحوه خسارت و درصد فراوانی آفات بذرخوار بلوط در ایلام و مقایسه آن با آفات بذرخوار بلوط ارسباران
اثر غلظت های مختلف پو ترسین بر برخی خصوصیات مورفولوژیک کاج تهران تحت تاثیر تنش
ارتباط بین سن، مدرک تحصیلی و درآمد با عوامل موثر بر وقوع آتش سوزی در جنگل های شهرستان ایلام
ارتباط تیپهای مختلف جنگلی باجهات جغرافیایی درجزایرجنگلی (مطالعه موردی : جنگل دلیر – حوضه آبخیز ۴۰ الف)
آشکارسازی تغییرات پوشش جنگلی به روش شیءگرا با استفاده از سری های زمانی تصاویر ماهواره ای(مطالعه موردی: حوضه آبریز ایلگنه چای جنگل های ارسباران)
مروری بر فلور قار ج های منطقه ارسباران، ۱- میکرومیست ها
شرقی مروری بر فلور قارج های منطقه ارسباران، ۲- ماکرومیست ها
بررسی اثرات فعالیت های اقتصادی-اجتماعی دام و دامداری خانوارهای جنگل نشین (مطالعه موردی:حوضه آبخیز ذیلکی رود – گیلان)
بررسی تاثیر ارتفاع از سطح دریا بر تنوع صفات مورفولوژیکی در گونه آStaurلاElym
اهمیت و نقش اقتصادی جنگل های ارسباران در توسعه پایدار
تنوع گونه های درختی جنگل ارسباران و اهمیت حفاظت از آنها
بررسی زیست محیطی برداشت بی رویه از جنگل های ارسباران و ارایه شیوه های مدیریت زیست محیطی
مزایا و معایب مکانیزاسیون عملیات و معرفی یک ماشین برای کاشت نهال در جنگل
بررسی تاثیر بندهای کوتاه رسوب گیر در کاهش دبی پیک سیلاب درحوزه آبخیز آبش احمد
اثرات گردو غبار و ریز گردها بر جنگل های ارسباران
اثرات قرق بر میزان تولید علوفه و پوشش تاجی گیاهان مرتعی در ارسباران
بررسی اثرات حفاظت و مدیریت آب و خاک در بیومس تولیدی گراس و لگوم در مراتع ارسباران
بررسی تاثیر کولاک و تجمع توده برف برفرسایش کناری رودخانه
بررسی سازگاری گونه های درختی و درختچه ای در منطقه ارسباران
اولویت بندی عوامل موثر بر تخریب مراتع از دیدگاه کارشناسان اداره کل امور عشایر استان آذربایجان شرقی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک های مناطق پراکنش انار در حاشیه رود خانه ارس در ارسباران
مدیریت نزولات آسمانی با استفاده از سامانه های سطوح آبگیر باران در افزایش رطوبت خاک و رشد نهال انگور (مطالعه موردی روستای داراناب ارسباران)
بررسی امکان کشت سه گونه گیاه دارویی(خارمریم، زوفا و آویشن) در شهرستان خداآفرین
بررسی اتنو بوتانی گیاهان دارویی منطقه ارسباران
بررسی سیتوژنتیکی .HABIITZIATAMNOIDES M. B تنها گونه بالارونده تیره اسفناجیان در جنگلهای ارسباران

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید