انتشار مقالات

امکان دریافت مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۹۶ توسط موسسه حامیان زیست اندیش محیط آرمانی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۱۴۱عنوان مقاله تخصصی شامل۱۳۴۶صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست منتشر شده مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

بررسی اثر ابعاد ذرات باگاس بر مقاومت و مدول خمشی چندسازه های آرد باگاس/ پلی اتیلن بازیافتی
مقایسه عملکرد و اجزای عملکرد تعدادی از هیبریدهای تیپ فراوری خیار
مقایسه روش های شبکه عصبی و رگرسیونی به منظور پیش بینی تراکم بذور خاک با استفاده از برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک
مقایسه روش های شبکه عصبی مصنوعی، شبکه عصبی تطبیقی-فازی و رگرسیونی به منظور پیش بینی کربن ترسیب شده در خاک مراتع
مقایسه مدل هوش مصنوعی و رگرسیونی در پیش بینی نیتروژن آلی ذره ایPOM-N با استفاده از ویژگی های زودیافت خاک
ارزیابی مدل های شبکه هوش مصنوعی و رگرسیونی در پیش بینی بانک بذر خاک با استفاده از برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک
مطالعه برهم کنش قارچ میکوریزا و باکتریهای محرک رشد درریزغده های سیب زمینی
ارزیابی تنوع گونه های گیاهی براساس ارزش اکولوژیکی گونه هادر جنگل های زاگرس میانی و ارایه راهکارهای مدیریتی پایدار مطالعه موردی: جنگل های سرپل ذهاب
بررسی الگوی پراکنش گیاهان جنگل های زاگرس میانی و استفاده از آن در راستای توسعه پایدار
برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات وزن قبل از شیرگیری درگوسفند کردی
اثرات برهم کنش نیکل، ژیبرلین و آسکوربیک اسید بر جوانه زنی بذر و فعالیت آنزیم اوره آز در گیاه سویاGlycine max L.
اثرات برهم کنش نیکل، ژیبرلین و آسکوربیک اسید بر محتوی پروتیینی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه سویا ( Glycine max L.)
بررسی تاثیر تیمار حرارتی ترمووود -D بر خواص فیزیکی گونه ممرز
بررسی تاثیر تیمار حرارتی ترمووود -D بر خواص مکانیکی گونه ممرز
شناسایی ارقام گندم بهاره ایران از لحاظ جذب موثر روی
بیان پروتیین فعال کننده پلاسمینوژن بافتی انسان در نسل دوم تراریخت توتون
اثر سالیسیلیک اسید بر جوانه زنی و رشد گیاهچه درمنه دشتی تحت تنش کلرید سدیم
مقایسه دو روش AHP و PCA برای اولویت بندی معیارهای عینی موثر درارزیابی کیفیت بصری
کاربرد روش تحلیل عاملی FA در تعیین معیارهای موثر زیبایی شناختی سیمای سرزمین
ارزیابی توان کشاورزی به روش کیفی قیاسی درحوضه آبخیز محمدآباد
بررسی روش استخراج پلی ساکاریدها از گیاه شیر خشت در روش بن ماری
بررسی میزان مهارکنندگی رادیکال ازاد DPPH گیاه شیرخشت در روش بن ماری
معرفی و بررسی کلی صفحات خورشیدی در انرژی های پاک
ارزیابی واحدهای زیست محیطی و طراحی مجموعه گردشگری جنگلی با رویکرد توسعه پایدار
ارایه الگوی مناسب جهت ذخیره انرژی در ساختمان های مسکونی شهر اهوازبه کمک نرم افزار انرژی پلاس
ارزیابی الگوی ساخت و ساز با معیار آسایش حرارتی فضای داخلی ساختمانهای مسکونی ؛ مطالعه موردی : منطقه ۱۲ شهر تهران
اثر غلظت های مختلف تنظیم کننده های رشدIAA و BA بر باززایی علف چای Hypericum perforatum L.
اثر غلظت های مختلف CPPU و IAA بر باززایی گیاه دارویی علف چای Hypericum perforatum L.
بررسی انرژی مصرفی تولید ذرت علوفه ای در استان البرز
مقایسه نشانگرهای مولکولی RAPD و ISSR در بررسی تنوع ژنتیکی زعفران
بررسی تاثیر عوامل مختلف بر کالوس زایی و جنین زایی گیاه زعفران (Crocus sativus L.)
القاء ژن فنیل آلانین آمونیالیاز توسط هورمون جاسمونیک اسید در گیاه توتون در تعامل با باکتری Pseudomonas syringae pv. tabaci
القاء ژن فنیل آلانین آمونیالیاز توسط هورمون سالیسیلیک اسید در گیاه توتون در تعامل با باکتری Pseudomonas syringae pv. tabaci
ارزیابی اثرات زیست محیطی آرسنیک در پهنه های دگرسانی بازالت پشت سردرگرمی و شمال مشگین شهر
بررسی تغییرات بارش و دما حداقل و حداکثر تحت تغییر اقلیم دردوره آماری ۲۰۳۰-۲۰۱۱ مطالعه ی موردی: شهر گرمی
شاخص های انسانی آسایش اقلیمی مطالعه موردی : شهرستان گرمی
بررسی تاثیر کود زیستی فسفات بارور ۲- نسبت به کودهای شیمیایی فسفاته بر روی عملکرد گندم رقم چمران
مدیریت انرژی واستفاده از منابع انرژی خورشیدی تجدید پذیر وتمرکززدایی برای سبز کردن مناطق شهری
تعیین معیارهای موثر در مکانیابی و طراحی مسیرهای پیاده روی با روش AHP مطالعه موردی: پارک جنگلی النگدره گرگان
بررسی و تحلیل چالشها و راهکارهای مهاجرت های روستایی
بکارگیری اصول و روشهای طراحی محیطی برای کنترل و کاهش میزان روان آبهای سطحی در فضاهای شهری
مقایسه کارآیی روش های نمونه برداری چند درختی و سطوح مبتنی برقطعه نمونه در جنگلهای دست کاشت صنوبر دلتوییدس
The Undesirable Effects of Gargeswari Sugar Factory Nachanahalli, Mysore, Karnataka State, India
استراتژی کم آبیاری، راهکاری مناسب جهت حفاظت منابع آب کشاورزی مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت قزوین
برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصولات گندم و کلزا مطالعه موردی: شبکه آبیاری دشت قزوین
عملکرد ارزیابی اثرات زیست محیطی در روند توسعه پایدار مطالعه موردی سد لتیان
مدلسازی رگرسیونی ضخامت پوست بر اساس متغیرهای فیزیکی درخت زبان گنجشک Fraxinus excelsior در محیط زیست شهری
ارزیابی پتانسیل آسیب پذیری سفره آب زیرزمینی دشت میاناب شوشتر با استفاده از مدل دراستیک
تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی نخود دیم درشرایط اقلیمی خرم آباد
میزان تجمع فلز سنگین مس در بافتهای عضله، کبد و آبشش ماهی شیرScomberomorus commerson در بندر بوشهر
بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی- پروبیوتیکی و شناسایی باکتری های جدا شده از عفونت های ادراری بیماران شهرستان بوکان با روش های بیوشیمیایی و مولکولی
تاثیر متیونین بر ایجاد آسیب های اکسیداتیو و استرس اکسیداتیو
آنالیز حساسیت مدل SRFR در شبیه سازی راندمان کاربرد آب در آبیاری نواری در اراضی حمیدیه
راهکارهای مناسب برای مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
بررسی اثر مواد جاذب رطوبت بر عملکرد خرما تحت شرایط کم آبیاری
تاثیر روشهای مختلف کم آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت
تاثیر روشهای مختلف کم آبیاری بر کارایی مصرف آب گیاه ذرت
تحلیلی پیرامون اثرات نقش آموزش و تبلیغات بر ارتقای فرهنگ زیست محیطی
استعدادیابی اقتصادی حوزه های آبخیز
بررسی افزایش عمر پس از برداشت گل شاخه بریده ژربرا تحت تاثیرشوینده خانگی هیپوکلریت سدیم
بررسی اثر عسل طبیعی بر عمرگلجایی گل شاخه بریده ژربرا
نقش ظرفیت برد تفرجی در پارکهای شهری
اولویت بندی معیارهای زیبایی شناختی منظر شهری از دیدگاه شهروندان مشهد نمونه موردی خیابانهای احمدآباد و آیت الله شیرازی
بررسی جایگاه مبلمان ها در طراحی منظر شهری
شاخص قیمت محصولات کشاورزی، قیمت نفت و نرخ دلار: شواهدی ازهم جمعی پانلی
بررسی اثرات حمل و نقل هوایی بر انتشار گازهای گلخانه ای درصنعت گردشگری
بررسی اثر زمان های مختلف از شیرگیری بر عملکرد رشدی گوساله های شیرخوار هلشتاین
اثر دانه کتان اکسترود شده و مکمل اسید لینولییک مزدوج بر رشد استخوانی گوساله های شیرخوار هلشتاین
پهنه بندی آب زیرزمینی شهرستان شیراز با استفاده از شاخص های IRWQIGC و SWI
کاربرد مدل SINTACSدر مکانیابی محل دفن پسماند روستایی مطالعه موردی: شهرستان کارون
ارزیابی توان اکولوژیکی کاربری کشاورزی در حوضه آبخیز شهرویی شهرستان بهبهان با روش های مخدوم وAHP
جایگاه تعاونیهای روستایی در اقتصاد ملی با تاکید بر توانمندسازی تعاونیهای زنان روستایی
بررسی اثر هورمون های گیاهی بر القا کالوس و باززایی گیاه شاهدانهCannabis sativa
بررسی اثر تنظیم کننده های رشد بر القای کالوس و باززایی جنین درگیاه شاهدانهCannabis sativa
مشخصه یابی و مقایسه زیتوده و بیوچار جلبک سندسموس وادریکوادا در حذف سرب از محلول های آبی
مشخصه یابی و ارزیابی زیتوده و بیوچار ماکرو جلبک سارگاسوم ایلیسی فولیوم در حذف سرب از محلول های آبی
ارزیابی تاثیر تغییر اقلیم بر روی مرحله گل دهی درخت سیب درمنطقه مشگین شهر در استان اردبیل
بررسی تجمع زیستی فلزات سنگین در فوک های خزری .
بررسی تجمع زیستی سموم ارگانوفسفره در فوک های خزری
نقش سامانه های توصیه گر در انتخاب مسیرهای پیاده روی مناسب درمناطق طبیعی
ارزیابی زیستگاه پاییزه آهوی ایرانی به روش ENFA در پارک ملی سالوک
تحلیلی بر شروع فصول اقلیمی در شرق ایران
تاثیر الگوی کاشت نخودفرنگی Pisum sativum L. و کاهو Lactuca sativa L. ونیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکرد، درصد پروتیین و قند نخودفرنگی
بررسی سینتیک واکنش های حذف آنتی بیوتیک ونکومایسین توسط کربن فعال مغناطیسی شده با نانوذرات Fe3O4
اثر استفاده از طعمه طلال Rastrelliger kanagurta بر ترکیب صیدحاصل از روش قلاب دستی در سواحل رمین استان سیستان و بلوچستان
بررسی ترکیب گونه ای روش صید با قلاب دستی و طعمه ساردین دردریای عمان سواحل استان سیستان و بلوچستان
تکنولوژی نانو در صنعت کشاورزی و تغذیه
بررسی و تعیین نیروی کششی جهت برداشت مکانیکی گل زعفران
بررسی و تعیین برخی خصوصیات فیزیکی خرما رقم مضافتی
نقش کارآفرینی در توسعه پایدار روستایی
ارزیابی چرخه حیات انرژی زیست گاز
زیست گاز و عوامل موثر بر تولید آن
طراحی و محاسبات سیستم گرمایشی یک ساختمان مدرسه با استفاده از چشمه آبگرم در شهرستان سراب
مروری بر انواع هاضم ها و رآکتورهای بی هوازی جهت تولید زیست گاز از فاضلاب
تاثیر کاربرد سالیسیلیک اسید بر کیفیت و عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم
اثر کاربرد اسانس میخک هندی بر کیفیت و عمر پس از برداشت گل شاخه بریده مریم
تاثیر کاربرد غلظت های مختلف اسانس رازیانه بر کیفیت و عمرپس از برداشت گل شاخه بریده مریم
نقش بیمه در تولید محصول مرغ گوشتی در استان فارس
بررسی آلودگی فلز سرب در غبار کف خیابان شهر شوشتر، پاییز۱۳۹۳
ارزیابی تغییرات مکانی غلظت فلزات سنگین خاک در محدوده زمین های کشاورزی دشت دهگلان، استان کردستان
اثرات منابع مختلف نیتروژن بر جذب نیتروژن بوسیله دانه و کاه دو رقم برنج
مروری بر اهمیت و کاربرد گیاهان دارویی با تاکید بر گیاهان دارویی جنس نعناع
بررسی کیفیت شیمیایی آب های سطحی برای مصارف کشاورزی درحوزه آبخیز بختگان
بررسی روند مدیریت در استفاده از منابع آب زیرزمینی در جهت ایجادتوسعه پایدارکشاورزی مطالعه موردی: شهرستان کازرون
بررسی تاثیر برخی از گیاهان دارویی بر پارامترهای موثر در پرورش جوجه های گوشتی
بررسی بهرهبرداری از گیاه دارویی کاپاریس و تاثیرآن بر پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی
گردشگری الکترونیک و گردشگری پایدار،مکمل و همسو با یکدیگر
دیدگاه سیستماتیک کنترل آلودگی صوتی در صنایع مختلف کشور
بررسی اثر سیستم های خاک ورزی بر بهره وری مصرف آب و عملکرد گندم
تحلیل و ارزیابی عوامل موثر در بکارگیری کشاورزی دقیق درایران
بررسی پارامترهای موثر بر کاهش اسیدهای چرب آزاد روغن های پسماند برای تولید بیودیزل
بررسی تغییرات تاج پوشش درختان در منطقه جنگلی دشت برم استان فارس با استفاده از تصاویر ماهواره ای
برآورد سهم صخره سنگ در جادههای جنگلی با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی
تاثیرکود ورمی کمپوست و پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژیکی گندم دیم در منطقه خرم آباد
تاثیرکود ورمی کمپوست و پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در منطقه خرم آباد
نقش ذرات معلق در کاهش یا افزایش بار آلودگی رودخانه ها مطالعه موردی: رودخانه سفیدرود
تاثیر پتانسیل ردوکس محیط بر سرنوشت فلزات سنگین در محیط مصبی
تحلیل اثرات زیست محیطی کشاورزی با استفاده از ارزیابی چرخه حیات LCA
ارزیابی انواع روش های بسته بندی در آبزیان
بررسی عوامل اکولوژیکی موثر بر فقر اقتصادی سکونتگاههای روستایی
بررسی شاخص خشکسالی شهر مادر سلیمان با استفاده از شاخص SPI در دوره آماری ۲۳ ساله
بررسی روشهای مختلف دفع پسماند های خطرناک صنعتی
بررسی تغییر اقلیم شهرستان مسجد سلیمان به روش من-کندال
مقایسه مدل های هیدرولوژیکی WetSpa و WetSpa-Python
شبیه سازی رواناب حاصل از ذوب برف حوزه آبخیز شمشک بامدل WetSpa
تعیین مناسب ترین انبوهی جهت تولید حداکثر بیوماس گونه توسکا در روش شاخه زاد
بررسی ساختار محیط زیست در استان اردبیل
بررسی و مقایسه میزان محصول در توده های خالص و آمیخته صنوبر با زراعت بادام زمینی
بررسی پتانسیل تولید چوب پنج کلن مختلف صنوبر در شرایط رویشی منطقه خالسرلنگرود
بررسی اثر تنظیم کننده های مختلف رشد بر باززایی مستقیم گیاه ارکیده رقم فالانوپسیس
بررسی اثر نوع ریزنمونه بر باززایی مستقیم و غیرمستقیم گیاه ارکیده رقم فالانوپسیس
تحلیل تاثیر فرآیندهای زمین شناسی و ژیومورفولوژیکی برشکل گیری گنبدهای نمکی استان سمنان
بررسی سیر تحولات صنعت گردشگری تا پیدایش ژیومورفوتوریسم
ارزیابی تقاضای تفرجی بازدیدکنندگان شهرستان بن در استان چهارمحال و بختیاری
بررسی اثر پادتن زرده تخم مرغ بر عملکرد جوجه های گوشتی
اثر ایمنوگلوبولین زرده تخم مرغ بر فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی
اثرات ناشی از ورود روانابها بر فرآیند تصفیه فاضلاب شهرمرودشت
مطالعه میزان انباشتگی سرب و کادمیوم در خاک حاشیه اتوبان های اردبیل
تبیین نقش محیط های سالم در توسعه پایدار
بررسی روشهای مختلف دفع پسماند های خطرناک صنعتی
ارزیابی مولفه های توسعه پایدار در شهرستان میانه

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید