انتشار مقالات

انتشار مقالات دومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی در پایگاه استنادی مقالات کنفرانسهای کشور(سیویلیکا) نمایه سازی و منتشر گردید.

مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی  در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحدکاشان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر کاشان برگزار گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)،در این کنفرانس۱۳۴عنوان مقاله تخصصی شامل۱۷۱۶صفحه منتشر گردیده است.کلیه مقالات از طریق سیویلیکا قابل جستجو و دریافت می باشند.

لیست مقالات منتشر شده در دومین کنفرانس ملی معماری و انرژی با رویکرد حفاظت محیط زیست و بهره گیری از انرژی های طبیعی

تاثیر عوامل محیطی بر یادگیری کودکان ابتدایی در محیط های آموزشی
تاثیر نور روز بر درمان در مراکز درمانی
نوردرمانی و تاثیر آن در تسریع روند درمان در مراکز درمانی
نقش نور به عنوان عنصر تاثیرگذار محیطی در مراکز درمانی
طراحی غبارگیر ھای ھوشمند
بررسی فنی- اقتصادی احداث نیروگاه بادی در شهرستان خواف
شبیه سازی یک نیروگاه دودکش خورشیدی به کمک نرم افزار ANSYS در مناطق کویری ایران
کاربرد مقیاس انسانی و تناسب در ارتقاء سطح زندگی کاربران
بررسی اصلاح سیستم های تهویه مطبوع اتاق عمل بیمارستان با استفاده از شبیه سازی
سنجش کارایی ناپایدار یک توربین توربوشارژر با هندسه ای دوقلو و متغیر
پیاده سازی متد Pinch برای اصلاح شبکه Retrofit مبدل های حرارتی
بررسی انرژی خورشید در معماری پایدار
بررسی نحوه بکارگیری از نور طبیعی در ساختمان و تاثیرات آن در معماری ایران و جهان
ارتباط انسان با محیط آموزشی
اصول اساسی طراحی نور در فضاهای آموزشی
انواع نور و نحوه بهره گیری آن در فضاهای آموزشی
مفهوم نور از دیدگاه اندیشمندان و صاحب نظران
نقش ایوان و تاثیر آسایش حرارتی آن بر ساختمان
بررسی سیر حرکتی مراکز درمانی با توجه به تبعیت فرم از نور روز و تاثیر نورروز در بیمارستان ابوذر اهواز
ساخت و ساز های معماری پایدار با رویکرد بهیىه سازی انرژی های طبیعی
تحلیل و شبیه سازی میکرو گرید به منظور افزایش قابلیت اطمینان شبکه در مناطق دورافتاده
ترکیب فرآیندهای غشایی تصفیه آب با فنآوری های انرژی های تجدیدپذیر با دیدگاه آب شیرین کن های اسمز معکوس
بررسی شاخص های کیفیت محیط زندگی نسبت به سکونت در مجتمع های مسکونی
معماری همساز با اقلیم
خودروی پراید با انتخاب استراتژی کنترل هیبریدی در راستای کاهش آلودگی هوا و صرفه جویی در مصرف سوخت
طراحی مجتمع مسکونی پایدار با رویکرد امنیت
پیشرفت های بهره وری انرژی در کشورهای عضو آژانس بین المللی انرژیدر سال ۲۰۱۵
بررسی اکو توریسم وگردشگری روستایی در توسعه پایدارمشکین شهر روستای موییل
مجموعه های خدماتی بین راهی و عوامل موثر بر مکانیابی و طراحی آنها
امکان سنجی ساخت ساختمان های انرژی صفر در کشور
سیستم های سرمایش خورشیدی
تحلیل انرژی، اگزرژی و بررسی زیست محیطی یک سیستم CCHP هیبریدی با سوخت پایه زیست توده و انرژی خورشیدی
بررسی اثر تغییر زاویه ورودی پره توربین توربوشارژر روی توان تولیدی توسط توربین با استفاده از نرم افزار انسیس
نگرشی بر طراحی معمای با رویکرد کاهش مصرف انرژی
بهینه سازی مصرف آب در طراحی معماری با استفاده از روش های بازیافتآب
بهینه سازی مصرف آب در معماری
شناسایی عوامل و متغیرای تاثیرگذار بر مصرف انرژی خانوارهای شهر تهران
دودکش خورشیدی – یک راهکار نهفته برای تهویه طبیعی
تاثیر تهویه دودکش خورشیدی بر نوسان دمای داخل و جابجایی هوا در یک ساختمان آموزشی
رویکرد نوین در ساخت و ساز با استفاده از اصول معماری پایدار
مقایسه عملکرد حرارتی و توزیع سرعت سیستم رادیاتوری و گرمایش از کف با استفاده از نرم افزار ANSYS
مقایسه عملکرد حرارتی و توزیع سرعت سیستم رادیاتوری و سه مدل رادیاتور قرنیزی با استفاده از نرم افزار ANSYS
مقایسه عملکرد حرارتی و توزیع سرعت سیستم رادیاتوری، سه مدل رادیاتور قرنیزی، گرمایش از کف و فن کویل با استفاده از نرم افزار ANSYS
برنامه ریزی سیستم یکپارچه انرژی با توجه به عدم قطعیت ها
پایش معماری همساز با اقلیم در خانه ی لاری ها یزد با استفاده از تحلیل آمار هواشناسی و نرم افزار Climate Consultant
طراحی و اجرای یک اجاق خورشیدی سهموی
طراحی ساختمان و معماری به سبک استفاده از انرژی خورشیدی
بررسی سیستم های دنبال کننده نور خورشید و انتخاب بهترین روش
الگوریتم بهینه برای چند ریز شبکه عملیاتی شامل شبکه حرارتی
برنامه ریزی یک ریزشبکه چند حاملی در قالب های انرژی
از داده کاوی تا استخراج دانش: برنامه های کاربردی تا عامل های هوشمند
سیستم های خبره و کاربردهای آنهاداده کاوی با روش های مختلف بهینه سازی
تکنیک های داده کاوی برایکشف تقلب در صورت های مالی
تحلیل وضعیت معماری فرهنگی محله کرناسیان شهر دزفول
برنامه ریزی و بهینه سازی سیستم های هاب انرژی
باز شناخت نقش طبیعت در فضاهای آموزشی کودکان ابتدایی
تاثیرات طرح واره معماری ناپایدار در فضای ذهنی دانشجویان معماری
جایابی بهینه DG ها جهت کم کردن تلفات حقیقی در سیستم های توزیع شعاعی با استفاده از الگوریتم PSO
بکارگیری الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی کاپلرهای تداخلی چند مدی
بررسی سیستم تولید همزمان برق و حرارت کوپل شده با سیکل ارگانیک رانکین ORC برای ساختمان های مسکونی
توسعه مجتمع های مسکونی پایدار با محیط زیست با استفاده از انرژی های نو به همراه الگوپذیری از معماری سنتی ایران
مروری بر استفاده از انرژی باد در شهرسازی و معماری سنتی ایران
کاربرد انرژی خورشیدی در معماری و طراحی ساختمان
بررسی تیوری و تجربی کارآیی تولید نیروی برق توسط دودکش خورشیدی کوچک
طراحی کانون فرهنگی با رویکرد ارتقاء تعاملات اجتماعی پایدار
عوامل موثر بر ارتقاء تعاملات اجتماعی در فضاهای فرهنگی پایدار
تاثیر فضای معماری برپژوهشکده فنی وحرفه ای و ایجاد خلاقیت
خلاقیت در طراحی پژوهشکده فنی وحرفه ای با رویکرد پایدار
طراحی شبکه های قدرت با رویکرد پدافند غیرعامل
مقایسه روش های فازی و ANFIS برای رسیدن به نقطه بیشینه توان در یک توربین بادی مجهز به PMSG
شبیه سازی انتقال جرم در خروجی دودکش و ارزیابی نتایج به صورت تجربی با سیستم Gas Analyzer
گردشگری و جایگاه معماری در توسعه صنعت توریسم
تعیین روش بهینه میزان عایق حرارتی برای اجزای پوسته ای ساختمان هایمسکونی در ایران
بررسی نقش معماری و فضای بازی در پرورش فکریو رشد خلاقیت کودکان
مروری بر روش های برنامه ریزی توسعه شبکه های توزیع برق بادرنظرگرفتن تولیدات پراکنده
تاثیر عوامل محیطی بر ایجاد کارافرینی در محیط های آموزشی پژوهشکده های فنی حرفه ای
تاثیر پژوهشکده فنی و حرفه ای با رویکرد کارآفرینی پایدار برکسب وکاردر شهرماهشهر
مونودرافت سیستمی الهام گرفته از بادگیر های ایرانی در استفاده مناسب ازانرژی های طبیعی
بررسی نقش نورگیری طبیعی و اهمیت آن در زندگی افراد(بررسی تطبیقی خانه های بروجردی های کاشان و خانه آبشار)
راهکارهای پیشنهادی طراحی فضاهای درمانی و مراکز سرطانی با رویکردرنگ درمانی و کاهش استرس در بیماران
الگوهای طراحی فضاهای درمانی با رویکرد نور درمانی و افزایش امید دربیماران
تاثیر شرایط محیطی و کالبدی بر افزایش خلاقیت کودکان در مهد کودک ها
تولید ییدروژن از طریق فرآیند کربن گیری از سوخت های فسیلی بااستفاده از گرمایش خورشیدی
شبیه سازی و بررسی پارامترهای موثر بر بهینه سازی مصرف آب در برج هایخنک کننده هیبریدی(تر- خشک)
طراحی سیستم خنک کننده خورشیدی جهت کشت گلخانه ای در مناطق آب و هوایی بسیار گرم
برخورد نزدیک در اولین گام- رویکرد انتقادی به دوره مقدماتی آموزش طراحی معماری با تمرکز بر مساله انرژی و مسایل زیست – محیطی
بررسی الگوهای تهویه هوا در خانه های سنتی کاشان
نقش فضاهای باز در القای حس سرزندگی در مجموعه های مسکونی بلندمرتبه
مفهوم گیرنده های دوتایی در برج های خورشیدی
بررسی معماری همساز با اقلیم در شهر سلطانیه
تحلیل اگزرژی و جریان انرژی در یک موتور خانه تبرید و گرمایش
بررسی معماری همساز با اقلیم در شهر بسطام
بهره گیری از نور طبیعی در معماری پایدار
تحلیل و بررسی راهکارهای صرفه جویی انرژی در صنعت کاشی و سرامیک کشور و بررسی تجهیزات و میزان صرفه جویی در یک واحد نمونه
راهبردهای پیشنهادی در فضاهای باز و نیمه باز در جهت افزایش کیفیت محیطی در خانه سالمندان
بررسی توسعه پایدار با رویکرد بهینه سازی انرژی در معماری فضاهای مسکونی
بازشناسی مفهوم آتریوم در بهینه سازی مصرف انرژی در طراحی مجتمع های چند عملکردی، بررسی مجتمع تجاری اداری تفریحی لیزا سوهو چین
استفاده از انرژی حرارتی خورشیدی در سیستم اسمزمعکوس
دست یابی به مصرف سالانه و ماهانه صفر ساختمان های مسکونی در آب و هوای گرم و سرد
بهینه سازی هوشمند روشنایی داخلی
معماری و تکنولوژی (نگرشی بر رابطه تکنولوژی مدرن و سنتی در معماری)
بهینه سازی ارتفاع ساختمان های بلند برای بهره گیری حداکثر از برودت باد
مدیریت انرژی خانه های هوشمند و برنامه ریزی بهینه مصرف توان برای پاسخگویی بار
بررسی شیوه های باغ آرایی و عناصر تشکیل دهنده باغ ایرانی
بررسی عددی انتقال حرارت نانوسیال در یک کانال تحت تاثیر ناحیه متخلخل
معماری ساختمان های بلند مرتبه با بهره گیری از فناوری های نوین
پیش بینی میزان مصرف برق جهت مدیریت و بهینه سازی آن با استفاده ازروش های داده کاوی
نقش نورگیری های افقی، در جهت افزایش کیفیت فضاهای اداری، با هدف حداکثر استفاده از نور روز، معرفی مجموعه ساختمان اداری سعادت آباد
چگونه شکل گیری دلالت ها و اهداف طراحی بااستفاده از تکنولوژی در ساخت استادیوم های ورزشی
بهره برداری بهینه از چند ریزشبکه در شبکه توزیع هوشمند
بررسی تفاوت های باغ ایرانی سنتی و باغ ایرانی معاصر نمونه ی موردی باغ فین کاشان و باغ ایرانی ده ونک
راهکارهای اقلیمی معماری های سنتی در بهره گیری از انرژی های طبیعی
بررسی نصب یک اجکتور جهت کاهش مصرف انرژی برایسیستم حرارت مرکزی کارخانه روغن نباتی
تعیین ویژگی های معماری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با رویکرد شکوفایی خلاقیت
بررسی بازخوانی در باغ ایرانی، از هندسه تا نمادشناسی
تعیین مقدار و محل بهینه SVC بعنوان جبران کننده توان راکتیو در شبکه قدرت صنایع فولادی
بررسی تطبیق پذیری خانه های سنتی در مناطق حاشیه کویر با تجهیزات سرمایشی- گرمایشی معمول و ارایه پیشنهاد
بررسی فرصت ها و چالش های محاسبات ابری در شبکه ای هوشمند ازسیستم های یکپارچه انرژی
بهره برداری از شبکه از هاب ها در محیط محاسبات ابری
بهره برداری از شبکه ی هوشمندی از سیستم های یکپارچه انرژی در محیط رایانش ابری
ساخت و تحلیل عملکرد یک سیستم آب سردکن خورشیدی
بررسی ابعاد پایداری در فضای اقامتی -گردشگری کاشان
مروری بر انرژی های تجدید پذیر با رویکرد توسعه انرژی زمین گرمایی
بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه و چیدمان الیاف در کامپوزیت های لایه ای برضریب انتقال حرارت هدایتی
بررسی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان BMS و کاربرد آن در صرفه جویی در مصرف انرژی
بررسی آزمایشگاهی تاثیر زاویه و چیدمان الیاف در کامپوزیت های لایه ای برمقاومت مکانیکی
مدلسازی دینامیکی موتور القایی به منظور شبیه سازی با کاهش تغییرات گشتاور
بررسی روش های اجرای بام های سبز و تاثیر آن در صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمان
ساخت و اندازه گیری ضریب انتقال حرارت هدایتی مواد با روکش نانو:آزمایشگاهی
بررسی رویکردهای اکولوژیکی موثر بر طراحی نمایشگاه گل های زینتی درمنطقه ۲۲ تهران
لاتین HVAC با انرژی های برگشت پذیر
استفاده از انرژی حرارتی خورشیدی جهت پمپاژ آب و تصفیه آب
کیفیت نور طبیعی بر نحوه ادراک حسی فضاهای داخلی محیط های مسکونی
شبیه سازی و ممیزی انرژی ساختمان و ارایه راهکارهایی برای بهینه سازی مصرف انرژی از منظر کاربرد مصالح ساختمانی

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید