فراخوان مقاله

نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی (در حوزه آموزش و نظام آموزش معماری و شهرسازی در ایران)

نخستین همایش ملی شهرسازی، معماری و مدیریت شهری اسلامی ایرانی (در حوزه آموزش و نظام آموزش معماری و شهرسازی در ایران)،۳ تا ۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری- مدیریت مرکز معماری و شهرسازی اسلامی ژرفا و موسسه آرمان پژوهش کمال دانش برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات تا ۲۹ اسفند تا با توجه به برگزاری همایش اقدام نمایند.

از محورهای اصلی برگزاری همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

محور عمومی (شهرسازی و معماری اسلامی ایرانی)

  • تبیین نسبت اسلام با فرآیند های خلق آثار معماری و شهرسازی
  • تبیین ابعاد هویت اسلامی  ایرانی در معماری و شهرسازی امروز و آینده
  • شاخص ها و معیارهای معماری و شهرسازی اسلامی
  • و…

محور ویژه (آموزش و نظام آموزش شهرسازی و معماری)

  • آسیب شناسی بنیادی نظام آموزش معماری و شهرسازی در ایران
  • آسیب شناسی شیوه جذب دانشجویان معماری و شهرسازی
  • نحوه پیگیری رویکرد اسلامی ایرانی در گرایشهای تخصصی (معماری پایدار، مسکن، فناوری و رشته مهندسی معماری اسلامی)
  • و…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید