برگزاری همایش علمی پژوهشی

چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی “ازنگاه معلم”

چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی “ازنگاه معلم” در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط آموزش و پرورش شهرستان میناب و تحت حمایتسیویلیکا در شهر میناب برگزار می شود.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.
حوزه های تحت پوشش: آموزش
برگزار کننده: آموزش و پرورش شهرستان میناب
سایر برگزار کنندگان: تحت حمایت سیویلیکا 
شهر برگزاری: میناب

چهارمین همایش علمی پژوهشی استانی “ازنگاه معلم” در اردیبهشت ۱۳۹۷ درچهار بخش ذیل برگزار می گردد

” ﺑﺨﺶﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاﻱ ﻛﺘﺐ اﺑﺘﺪاﻳﻲ و ﻣﺘﻮﺳﻂﻪ – ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭﺣﻮﺯﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ وﭘﺮﻭﺭﺵ – ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺁﺯاﺩ( ﻭﻳﮋﻩ ﺳﺎﻳﺮﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮاﻥ ) بخش اقدام پژوهی”

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید