جشنواره

جشنواره ی تجربیات برتر آموزشی-تربیتی اساتید و معلمان آموزش عربی

جشنواره ی تجربیات برتر آموزشی-تربیتی اساتید و معلمان آموزش عربی  دهم اسفند۹۶ روز پنج شنبه در دانشگاه فرهنگیان، سالن امید مدیریت امور پردیس های استان خوزستان برگزار می گردد.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)،اهداف جشنواره تجربیات اساتید و معلمان در آموزش رشته های تخصصی به شرح زیر است:

 1. سازماندهی دانش بومی حاصل از تجربیات اساتید و معلمان در  آموزش رشته­ های تخصصی (PCK )
 2. ثبت و تدوین تجارب ارزشمند اساتید و معلمان در آموزش رشته­ های تخصصی (PCK )
 3. انتقال تجارب ارزشمند اساتید و معلمان در آموزش رشته­ های تخصصی (PCK )
 4. آشنایی معلمان جدید و دانشجو معلمان با تجارب اساتید و معلمان شاخص در آموزش رشته­ های تخصصی (PCK )
 5. ایجاد نگرش مثبت نسبت به خودروایت ­پژوهی(خودکاوی روایی) در معلمان به منظور ثبت تجربیات ارزشمند حرفه­ ای خود
 6. ایجاد فرصت برای تعامل علمی میان استادان و معلمان در به اشتراک­ گذاری دانش عملی آموزش  محتوا در رشته­ های تخصصی (PCK)

محورهای جشنواره تجربیات اساتید و معلمان درآموزش رشته های تخصصی:

 1. تجربه های آموزشی- تربیتی معلمان در آموزش رشته های تخصصی
 2. کلاسهای چندپایه و تجارب حرفه ای معلمان در آموزش رشته های تخصصی
 3. راهبردهای تدریس مؤثر در آموزش رشته های تخصصی
 4. طراحی آموزشی در آموزش رشته های تخصصی
 5. ارزشیابی در آموزش رشته های تخصصی
 6. طراحی واحد یادگیری در آموزش رشته های تخصصی
 7. بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش رشته های تخصصی
 8. مقابله با کج فهمی های رایج در آموزش رشته های تخصصی
 9. تجارب  پژوهشی( اقدام پژوهی، درس پژوهی، روایت پژوهی) مرتبط با آموزش رشته های تخصصی
 10. آموزش رشته های تخصصی با استفاده از سایر محیط های یادگیری (گردشگری علمی، موزه و…)
 11. تدریس مشترک در آموزش رشته های تخصصی

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید