راه اندازی صفحه آماری و تحلیلی

راه اندازی صفحه آماری و تحلیلی کنفرانسهای مهم و دوره ای کشور

به منظور نمایش توانمندی کنفرانسهای مهم کشور که به صورت دوره ای برگزار می شوند، صفحه آرشیو دوره های کنفرانس شامل داده های آماری و تحلیلی از مقالات دوره ها ایجاد گردید.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، در این بخش اطلاعات جامعی از سوابق برگزاری هر دوره و نتایج علمی مربوطه شامل تعداد مقالات، تعداد صفحات، تعداد دریافت و استفاده پژوهشگران از مقالات هر دوره و نیز تعداد استنادات انجام شده به مقالات ارائه می شود. تعداد پژوهشگران نویسنده مقاله و نسبت تعداد مقالات کامل به خلاصه مقالات و متوسط دریافت مقالات نیز از جمله سایر داده هایی است که در این بخش ارائه شده است.

این اطلاعات در صفحه تقویم کنفرانسها در قسمت “صفحه آرشیو و تحلیل آماری کنفرانسهای مهم ایران” ارائه شده است. برای مثال در صفحه “آرشیو دوره های کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع” به آدرس (https://www.civilica.com/conference/IIEC) کلیه نمودارها و تحلیلهای انجام شده از ۱۴ دوره کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع که توسط انجمن مهندسی صنایع ایران از سال ۱۳۸۰ برگزار شده است را می توانید ملاحظه نمایید.

یکی از تحلیلهای مهم صورت گرفته در این بخش، ارائه کلیدواژه های مهم در هر دوره بر اساس تعداد استفاده از این کلیدواژه ها در مقالات می باشد. علاوه بر این ۵ مقاله برتر هر دوره کنفرانس بر اساس میزان استفاده پژوهشگران نمایش داده می شود.

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید