فراخوان مقاله

پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی

پنجمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی ،  ۲۹ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۶ توسط انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir)، از تمامی محققین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات کامل خود حداکثر تا ۳۰ دی با توجه به برگزاری پنجمین دوره کنفرانس اقدام نمایند.

ازمحورهای اصلی کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • تئوری ها و مدل های رویکرد نوین مدیریت مبتنی بر شایستگی
  • استراتژی سازمانی، نتایج کسب و کار و توسعه شایستگی ها
  • چالش های سازمان های ایرانی در گذر به سمت رویکرد شایستگی – محور
  • استراتژی یادگیری و توسعه منابع انسانی مبتنی بر شایستگی
  • تعالی سازمانی و یادگیری و توسعه شایستگی – محور
  • روش ها و ابزار های نوین یادگیری و توسعه شایستگی مدیران و کارکنان
  • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید