فراخوان مقاله

سومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد زیرساخت ها،خدمات و توسعه پایدار شهری

سومین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران با رویکرد زیرساخت ها،خدمات و توسعه پایدار شهری، ۲۵ تا ۲۶ دی ۱۳۹۶ توسط دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.irاز تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۹ دی با توجه به محورهای برگزاری سومین دوره کنفرانس اقدام نمایند.

از محورهای برگزاری کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • عمران و توسعه پایدار شهری
  •  معماری، طراحی شهری، شهرسازی و توسعه پایدار شهری
  • خدمات شهری، محیط زیست و توسعه پایدار شهری
  • منابع انسانی و توسعه پایدار شهری
  • اقتصاد و توسعه پایدار شهری
  • حمل و نقل و ترافیک و توسعه پایدار شهری
  • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید