فراخوان مقاله

پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری، ۱۳ تا ۱۴ دی ۱۳۹۶ توسط دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۳ دی با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.

از محورهای برگزاری کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد:

محورهای مهندسی عمران:

  • مدیریت مخاطرات طبیعی و بحرانهای انسان ساز (زلزله، سیل، آتش و آلودگی…)
  • طراحی پایدار (سازه، زلزله، ژئوتکنیک)
  • و…

محورهای معماری  و برنامه ریزی شهری:

  • روشهای ارتقای کیفیت و زیست پذیری شهری
  • کیفیت معماری، سیما و منظر شهری و روستایی
  • و…

محورهای ویژه مدیریت شهری:

  • روشهای تامین منابع پایدار برای شهرداریها
  • یکپارچگی نظام مدیریت شهری و پیراشهری
  • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید