برگزاری اولین کنفرانس ماهواره برای توسعه پایدار در دانشگاه امیرکبیر

http://www.callforpapers.ir/اولین کنفرانس ماهواره برای توسعه پایدار در مهرماه 91 توسط قطب علمی مخابرات دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.
به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور (callforpapers.ir) این کنفرانس با هدف گسترش دانش فنی در زمینه فناوری ماهواره و کاربرد های آن برای توسعه پایدار، از طریق ایجاد محیطی جهت تبادل نظر علمی و تخصصی و ارائه آخرین یافته های تحقیقاتی برگزار می شود.

بنابراین تمام پژوهشگران، متخصصین، صاحبنظران و علاقمندان می توانند مقالات خود را در زمینه های موضوعی کنفرانس به دبیر خانه کنفرانس ارسال کنند. در این کنفرانس، برنامه های جنبی شامل میزگرد و کارگاه‌های آموزشی توسط متخصصین و صاحبنظران عرضه خواهد شد.

شرکت کنندگان می توانند پیشنهادات خود در زمینه تشکیل جلسات و میزگردهای تخصصی در زمینه های موضوع کنفرانس را تا تاریخ 31 مهر1391 جهت بررسی ارایه کنند.

همچنین مقالات باید در برگیرنده یافته های نوین پیرامون زمینه های موضوعی کنفرانس بوده و قبلا منتشر نشده باشد و شامل عنوان مقاله، نام مولف، یا مولفین ،نام موسسه متبوع ، نشانی کامل، شماره تلفن، نمابر و پست الکترونیک باشد.

نحوه نگارش و ارسال مقالات از طریق پایگاه اینترنتی کنفرانس به نشانی SSD2012.ir یا SSD2012.aut.ac.ir قابل دسترسی است و ارسال مقالات تنها بصورت الکترونیکی و از طریق پایگاه اینترنتی کنفرانس امکان پذیر است.

مقالات ارسالی به زبان فارسی و انگلیسی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. ارسال چکیده مقالات فارسی به زبان انگلیسی الزامی است.

 

 

 

 

 

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید