فراخوان مقاله

کنفرانس ملی حمل و نقل دستاوردهای اخیر در مهندسی و برنامه ریزی

کنفرانس ملی حمل و نقل دستاوردهای اخیر در مهندسی و برنامه ریزی، ۱ آذر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)در شهر قزوین برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد همچنین جهت ارسال مقالات کامل خود حداکثر تا ۲۰ آبان با توجه به محورهای برگزاری کنفرانس اقدام نمایند.

از محورهای برگزاری کنفرانس بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل
  • ایمنی ترافیک
  • حمل و نقل همگانی
  • مهندسی ترافیک
  • زیر ساختهای حمل و نقل (تاکید بر ریلی و هوائی)
  • روسازی و نگهداری راه
  • و…

[اطلاعات کامل کنفرانس]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید