فراخوان مقاله

همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا

همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا، ۸ تا ۹ اسفند ۱۳۹۶ توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران در شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش پایگاه فراخوانهای علمی پژوهشی کشور(callforpapers.ir)، از تمامی مهندسین و دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا ۳۰ آذر با توجه به محورهای برگزاری همایش اقدام نمایند.

از محورهای برگزاری همایش بدین موارد می توان اشاره کرد:

  • نظریه ها، تجربیات، قوانین و عرف بین الملل در حوضه های آبی مشترک.
  • دیپلماسی آب و مناسبات هیدروپلیتیک کشورهای  غرب ایران.
  • دیپلماسی آب و مناسبات هیدروپلیتیک ایران و کشورهای شمال و شمال غرب ایران.
  • دیپلماسی آب و مناسبات هیدروپلیتیک ایران با کشورهای شرق و شمال شرق ایران.
  • دیپلماسی آب و مناسبات هیدروپلیتیک آسیای مرکزی و قفقاز.
  • دیپلماسی آب و امنیت پایدار آبی در جنوب غرب آسیا.
  • پیامدهای زیست محیطی مناسبات هیدروپلیتیک غرب آسیا.
  • و…

[اطلاعات کامل همایش]

اشتراک گذاری نوشته در:

دیدگاهتان را بنویسید